You are here:--Fëmijët

Kend i posaçem per shendetin e femijeve

Spektri i Autizmit

By | 2017-11-19T15:01:58+00:00 November 19th, 2017|Categories: Autoimune, Fëmijët|

Shenjat e hershme të Spektrit të Autizmit dhe mënyra natyrale për trajtimin e tij Spektri i Autizmit është një kusht zhvillimor që ndikon në mënyrën se si një person përjeton botën dhe lidhet me të tjerët. Shenjat e para të

AUTIZMI

By | 2017-11-18T12:33:01+00:00 November 18th, 2017|Categories: Autoimune, Fëmijët|

AUTIZMI; DIAGNOZA, SIMPTOMAT, SHKAQET, TRAJTIMI NATYRAL   Çfarë është Autizmi? Autizmi është një çrregullim zhvillimor afat-gjatë që ndikon në aftësinë e individit për të bashkëvepruar me botën që e rrethon. Individët me autizëm kanë vështirësi në bërjen miq dhe në