Kushtet e Kthimit të Mallit dhe Pagesës

Mjekësia Bimore Arabe mban pergjegjësi për dërgimin e porosisë me anë të postës së shpejtë, deri sa të mbërrijë në dorë të blerësit apo pacientit.

Nëse porosia nuk është në përputhje me atë që ka porositur blerësi, ose është dëmtuar gjatë transportit dhe ka mbërritur e cënuar dhe e mangët në sasi, atëherë MBA mban përgjegjësi për ridërgimin e saj.

Nëse blerësi kerkon ta kthejë mallin e blerë për arsye të tjera, atëherë MBA e pranon kthimin e mallit ashtu si i ka mbërritur blerësit, dhe i kthen atij 50% të shumës së paguar, menjëherë sapo malli të mbërrijë tek ne.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin!