Kushtet dhe Rregullat

Produktet që reklamohen në këtë website janë produkte bimore natyrale të sigurta për shëndetin, por me kusht që të ndiqen udhëzimet e përmendura në cdo produkt të caktuar, apo nga bordi drejtues i faqes me të cilin ju keni kontaktuar.

Wild Arabic Herbs nuk garanton shërimin e askujt me asnjë lloj bime apo ilaci bimor, sepse kjo nuk është në kompetencat e askujt në botë, përvec Zotit; por Wild Arabic Herbs garanton se produktet e saj janë të sigurta për shëndetin, dhe shkaku më i mirë që ekziston për shërimin e sëmundjes në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj efekti anësor.

Kushtet e Kthimit të Mallit dhe Pagesës

Wild Arabic Herbs mban përgjegjësi për dërgimin e porosisë me anë të postës së shpejtë, deri sa të mbërrijë në dorë të blerësit apo pacientit.

Nëse malli nuk është në përputhje me atë që ka porositur blerësi, ose është dëmtuar gjatë transportit dhe ka mbërritur i cënuar dhe i mangët në sasi, atëherë Wild Arabic Herbs mban përgjegjësi për ridërgimin e tij.

Nëse blerësi kerkon ta kthejë mallin e blerë për arsye të tjera, atëherë Wild Arabic Herbs e pranon kthimin e mallit ashtu si i ka mbërritur blerësit, dhe i kthen atij 50% të shumës së paguar, menjëherë sapo malli të mbërrijë tek ne.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin!