Shëndeti Mendor dhe Intelekti2023-09-01T16:02:01+04:00

SHËNDETI MENDOR DHE INTELEKTI

Këtu do të gjeni artikuj dedikuar shqetësimeve dhe çrregullimeve nervore, psikologjike dhe shpirtërore. Semundja është dy llojesh: sëmundje e shpirtit dhe sëmundje e trupit, sepse edhe njeriu është i përbërë nga këto dy elemente, nga shpirti dhe nga materia. Nuk e mohon askush që ka logjike, se sëmundja e shpirtit është më e rëndë se sëmundja e trupit, më e rrezikshme se ajo dhe shkak për shumë sëmundje të trupit…

Title