Urologjia është shkenca mjekësore që përfshin sëmundjet e traktit urinar për meshkuj dhe femra. Kjo përfshin të gjitha organet që lidhen me traktin urinar dhe rrugën që kalon urina për të dalë nga trupi. Organet e përfshira janë:

  • Vezika urinare
  • Ureterët
  • Uretra
  • Veshkat