Shkëndija për Autizëm mund të lidhet edhe me ruajtësit në ushqimet e përpunuara

 

Autizmi – Tashmë është e njohur për të gjithë lidhja e vaksinave me autizmin dhe shumë gjendje të tjera shëndetësore, por  autizmi është gjithashtu i lidhur me ruajtësit në ushqimet e përpunuara.

Studiuesit nga Universiteti  (UCF) sapo njoftuan gjetje intriguese të cilat përshkruajnë ndryshime qelizore që zhvillohen kur qelizat burimore neuronale u ekspozohen niveleve të ngritura të një kimikati që zakonisht gjendet në ushqimet e përpunuara.

Autizmi

Autizmi

Studimi shërben si një shembull i rëndësisë së ushqimit që gratë shtatzëna hanë, dhe se si mund të ndikojë potencialisht në zhvillimin e trurit të fetusit.

Studimi përshkruan se si nivelet e ngritura të acidit ruajtës, propionik (PPA) – të përdorur për të zgjatur jetën e ushqimit dhe për të zvogëluar mykun në ushqimet e paketuara, bukë dhe djathëra — mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin dhe diferencimin e neuroneve në trurin e fetusit tek fëmijët me spektër autizmi (ASD).

Spektri Autizmit

Spektri Autizmit

Hulumtimi u botua më 19 qershor 2019 në revistën “Science Reports”.

Nga përvoja klinike, ofruesit e kujdesit shëndetësor kanë vërejtur për shumë dekada se si fëmijët me ASD shpesh preken nga sëmundjet gastrointestinale, duke përfshirë kapsllëkun kronik dhe sindromën e zorrës së irrituar (IBS). Mekanizmi që qëndron pas kësaj lidhje është i paqartë, por hulumtimet në vazhdim sugjerojnë që mikrobiomi i zorrëve luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e trurit.

Kura Bimore Profesionale për Spektrin e Autizmit

The herbal treatment for Autism and Neuro-Developmental Disorders in children and adults consists of 3 herbal medicines (Julibrissin + Alasenna + Monieri), that are studied and proven with complete success in young and old patients with different types of these disorders, including: Autism, Autistic Spectrum Disorder, Attention deficit/hyperactivity disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual disability, Conduct disorders, etc.


Kura bimore për Autizmin dhe çrregullimet Neuro-Zhvillimore te fëmijët dhe të rriturit përbëhet nga 3 ilaçe me bimë shkretinore (Julibrissin + Alasenna + Monieri), që janë të studiuara dhe të provuara me sukses të plotë në pacientë të vegjël dhe të rritur me lloje të ndryshme të këtyre çrregullimeve, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.