Si mund të ndikojë autizmi në të ngrënit e fëmijës

Si mund të ndikojë autizmi në të ngrënit e fëmijës

 

Fëmijët me çrregullim të spektrit autik (ASD) shpesh përjetojnë çështje komplekse të ushqyerit të cilat tejkalojnë sjelljet normale të ngrënies që shihen në shumicën e fëmijëve.

Shembuj të problemeve me të ushqyerit që shpesh shihen janë:

– Vështirësi për të pranuar ushqime të reja (të njohura edhe si ushqim neophobia).

– Preferencë e fortë për ushqime me një ngjyrë, strukturë, pamje, paketimin ose temperature të caktuar.

– Vështirësi për të provuar ushqime me strukturë të ndryshme.

– Shqetësim nga mjediset e ngrënies në shkollë ose në shtëpi, p.sh. zhurmat, aromat, njerëzit e tjerë.

– Preferenca për pjata dhe takëm të veçantë ose ku ushqimi është në pjatën e tyre.

– Pamundësi për të njohur urinë ose etjen – kjo mund të çojë në refuzim ose mbingrënie të ushqimit.

Gjëra që duhen shmangur nga prindërit

– Detyrimi i fëmijës për të ngrënë. Kjo është e pasigurt dhe mund të shkaktojë negativitet rreth vakteve që mund ta bëjnë ushqimin e tyre më kufizues.

– Fshehja e ushqimeve të reja brenda një ushqimi të pranuar nga fëmija. Kjo mund të bëjë që të mos pranojë më as ato që i pranonte deri tani.

– Komentimi i ushqimit të pa ngrënë ose kritikimi i fëmijës për refuzimin e ushqimit, pasi kjo gjithashtu mund të shkaktojë negativitet rreth vakteve.

– Supozimi se fëmija do të refuzojë një ushqim në një vend të ri, p.sh. ai mund të hajë një lloj ushqimi në shkollë por jo ne shtepi.

– Dorëzimi nga të ofruarit ushqime të reja. Ndryshimi kërkon kohë dhe fëmija mund ta ketë më të lehtë të provojë ushqime të reja në faza të ndryshme të jetës, prandaj kurrë mos u dorëzoni.

– Të shqetësoheni për reagimet e njerëzve të tjerë ndaj fëmijës tuaj kur ai ha ushqim.

– Lejimi i ngrënies së vakteve për më shumë se 20 minuta i ulur në tavolinë.

Pse Autizmi ndikon tek të ngrënit e fëmijës tim?

Mund të ketë një numër arsyesh pse fëmijët me ASD kanë një dietë të kufizuar.

Duke përdorur tabelën më poshtë, konsideroni si mund të jetë fëmija juaj duke e parë botën përreth tij. Kjo mund t’ju ndihmojë për të kuptuar marrëdhënien e tij me ushqimin.

Shëndeti Fizik P.sh. Ka siklet kur ha, vështirësi në përtypje ose gëlltitje, ose merr medikamente që ndikojnë në oreks
Komunikimi Psh. Ka vështirësi për të shprehur pëlqime dhe

mos pëlqime, ose në të kuptuarin dhe

gjuhën përpunuese

Nuk i pëlqen ndryshimi P.sh. rutinat e ngurta të vaktit përfshirë

si gatuhet ushqimi, paketohet, ose

vendoset në pjatën e tij

Vështirësitë ndijore P.sh. është i mbi- ose nën-ndjeshëm ndaj

shijes, formës dhe aromave

Strategji të dobishme për t’u marrë parasysh

– Krijoni një mjedis të qetë gjatë vaktit të ngrënies dhe ndiqni rutina të parashikueshme.

– A do të përfitonte fëmija juaj nga një orar vizual ose fotografi për ta ndihmuar të parashikojë më mirë vaktet e ngrënies?

– Tavolinë që inkurajon të qëndroni në tryezë.

– A preferon fëmija juaj të ulet me të tjerët që janë duke ngrënë apo preferon të hajë vetëm?

– Zgjidhni pjatat dhe kompletet e preferuara, p.sh. formën, ngjyrën, ose materialin.

– Mundohuni fillimisht të zgjeroheni në grupet e ushqimeve ose formave që tashmë janë pranuar nga fëmija, p.sh. lloje të ndryshme të bukës ose ushqime të buta.

– Regjistrimi i shprehive të ngrënies së fëmijës mund të jetë informacion i dobishëm në lidhje me atë që po ndodh ndërsa fëmija është duke ngrënë.

– Shkrimi i një liste të ushqimeve të pranuara nga fëmija mund t’ju ndihmojë të shihni nëse ekziston një model në llojet e ushqimit të preferuar.

– Progresi mund të jetë i ngadaltë, prandaj gradualisht prezantoni ushqime të reja për fëmijën.

– Ofroni lëvdata ose përdorni shpërblime, p.sh. ngjitëse, duke luajtur me një lodër të preferuar nëse një ushqim i ri është i shkrirë / prekur / përtypur / ngrënë.

Menaxhimi i kohës së ngrënies

Koha e ngrënies mund të jetë një burim stresi ose ankthi, por mos harroni:

– Ushqimi i kufizuar nuk është për shkak të gabimeve tuaja apo prindërore.

– Po aq, nuk është as faji i fëmijës tuaj.

– Fëmijët ende mund të rriten mirë dhe të plotësojnë ushqimin e tyre me një dietë të kufizuar.

– Një dietë që ju mendoni se është selektive ose përsëritëse mund të jetë e balancuar. Fëmija mund t’i plotësojë nevojat edhe nëse ha vetëm 5 ushqime në total nga secili prej 5 grupeve ushqimore që i shihni në tabelën e mëposhtme.

Bimët e Shkretëtirës në Mbështetje të fëmijëve me Çrregullim të Spektrit të Autizmit (ASD) dhe çrregullime Neuro-Zhvillimore


Gjatë viteve, kërkimet shkencore kanë vërtetuar përfitimet psikofarmakoterapeutike të bimëve të caktuara të shkretëtirës në mbështetje të fëmijëve me çrregullim të Spektrit të Autizmit (ASD) dhe çrregullime Neuro-Zhvillimore. Përdorimi i procedurave përkatëse për të izoluar dhe pastruar komponimet specifike nga bimët shkretinore që janë përdorur për të ndihmuar fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit (ASD) dhe karakteristikat e tij klinike kanë vërtetuar se kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shërimin e pacientëve të vegjël e të rritur. Gjithashtu, trajtimet bimore përmirësojnë simptomat thelbësore të autizmit pa shkaktuar efekte anësore. Kjo alternativë e produkteve bimore është më e sigurt, duke pasur parasysh se shumë çrregullime psikiatrike dhe patologji neurodegjenerative shpesh nuk u përgjigjen medikamenteve kimike të përshkruara aktualisht ose kanë efekte anësore të konsiderueshme dhe afatgjata.

Për përkrahjen e shëndetit të pacientëve të vegjël dhe për të ardhmen e tyre, dhe për përkrahjen e prindërve të shqetësuar për të ardhmen e fëmijës së tyre, ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Wild Arabic Herbs (WAHRD) ka identifikuar bimët e egra shkretinore më efikase, të kombinuara me profesionalizëm, për të zhvilluar produktet bimore të mëposhtme.

Kohëzgjatja e trajtimit që i nevojitet fëmijës suaj për çrregullimin e spektrit të autizmit varet nga nevojat e tij individuale. Për shkak se ASD është një çrregullim i spektrit (që do të thotë se disa fëmijë kanë simptoma të lehta dhe të tjerë kanë simptoma të rënda) dhe çdo fëmijë që e ka atë është unik, ekziston një dallim i madh në kohëzgjatjen e trajtimit që i nevojitet secilit. (Shtypni mbi foto)

Ndajeni këtë artikull me miqtë tuaj!

Na ndiqni në Facebook