Si mund të ndikojë autizmi në të ngrënit e fëmijës

 

Fëmijët me çrregullim të spektrit autik (ASD) shpesh përjetojnë çështje komplekse të ushqyerit të cilat tejkalojnë sjelljet normale të ngrënies që shihen në shumicën e fëmijëve.

Shembuj të problemeve me të ushqyerit që shpesh shihen janë:

– Vështirësi për të pranuar ushqime të reja (të njohura edhe si ushqim neophobia).

– Preferencë e fortë për ushqime me një ngjyrë, strukturë, pamje, paketimin ose temperature të caktuar.

– Vështirësi për të provuar ushqime me strukturë të ndryshme.

– Shqetësim nga mjediset e ngrënies në shkollë ose në shtëpi, p.sh. zhurmat, aromat, njerëzit e tjerë.

– Preferenca për pjata dhe takëm të veçantë ose ku ushqimi është në pjatën e tyre.

– Pamundësi për të njohur urinë ose etjen – kjo mund të çojë në refuzim ose mbingrënie të ushqimit.

Gjëra që duhen shmangur nga prindërit

– Detyrimi i fëmijës për të ngrënë. Kjo është e pasigurt dhe mund të shkaktojë negativitet rreth vakteve që mund ta bëjnë ushqimin e tyre më kufizues.

– Fshehja e ushqimeve të reja brenda një ushqimi të pranuar nga fëmija. Kjo mund të bëjë që të mos pranojë më as ato që i pranonte deri tani.

– Komentimi i ushqimit të pa ngrënë ose kritikimi i fëmijës për refuzimin e ushqimit, pasi kjo gjithashtu mund të shkaktojë negativitet rreth vakteve.

– Supozimi se fëmija do të refuzojë një ushqim në një vend të ri, p.sh. ai mund të hajë një lloj ushqimi në shkollë por jo ne shtepi.

– Dorëzimi nga të ofruarit ushqime të reja. Ndryshimi kërkon kohë dhe fëmija mund ta ketë më të lehtë të provojë ushqime të reja në faza të ndryshme të jetës, prandaj kurrë mos u dorëzoni.

– Të shqetësoheni për reagimet e njerëzve të tjerë ndaj fëmijës tuaj kur ai ha ushqim.

– Lejimi i ngrënies së vakteve për më shumë se 20 minuta i ulur në tavolinë.

Pse Autizmi ndikon tek të ngrënit e fëmijës tim?

Mund të ketë një numër arsyesh pse fëmijët me ASD kanë një dietë të kufizuar.

Duke përdorur tabelën më poshtë, konsideroni si mund të jetë fëmija juaj duke e parë botën përreth tij. Kjo mund t’ju ndihmojë për të kuptuar marrëdhënien e tij me ushqimin.

Shëndeti Fizik P.sh. Ka siklet kur ha, vështirësi në përtypje ose gëlltitje, ose merr medikamente që ndikojnë në oreks
Komunikimi Psh. Ka vështirësi për të shprehur pëlqime dhe

mos pëlqime, ose në të kuptuarin dhe

gjuhën përpunuese

Nuk i pëlqen ndryshimi P.sh. rutinat e ngurta të vaktit përfshirë

si gatuhet ushqimi, paketohet, ose

vendoset në pjatën e tij

Vështirësitë ndijore P.sh. është i mbi- ose nën-ndjeshëm ndaj

shijes, formës dhe aromave

Strategji të dobishme për t’u marrë parasysh

– Krijoni një mjedis të qetë gjatë vaktit të ngrënies dhe ndiqni rutina të parashikueshme.

– A do të përfitonte fëmija juaj nga një orar vizual ose fotografi për ta ndihmuar të parashikojë më mirë vaktet e ngrënies?

– Tavolinë që inkurajon të qëndroni në tryezë.

– A preferon fëmija juaj të ulet me të tjerët që janë duke ngrënë apo preferon të hajë vetëm?

– Zgjidhni pjatat dhe kompletet e preferuara, p.sh. formën, ngjyrën, ose materialin.

– Mundohuni fillimisht të zgjeroheni në grupet e ushqimeve ose formave që tashmë janë pranuar nga fëmija, p.sh. lloje të ndryshme të bukës ose ushqime të buta.

– Regjistrimi i shprehive të ngrënies së fëmijës mund të jetë informacion i dobishëm në lidhje me atë që po ndodh ndërsa fëmija është duke ngrënë.

– Shkrimi i një liste të ushqimeve të pranuara nga fëmija mund t’ju ndihmojë të shihni nëse ekziston një model në llojet e ushqimit të preferuar.

– Progresi mund të jetë i ngadaltë, prandaj gradualisht prezantoni ushqime të reja për fëmijën.

– Ofroni lëvdata ose përdorni shpërblime, p.sh. ngjitëse, duke luajtur me një lodër të preferuar nëse një ushqim i ri është i shkrirë / prekur / përtypur / ngrënë.

Menaxhimi i kohës së ngrënies

Koha e ngrënies mund të jetë një burim stresi ose ankthi, por mos harroni:

– Ushqimi i kufizuar nuk është për shkak të gabimeve tuaja apo prindërore.

– Po aq, nuk është as faji i fëmijës tuaj.

– Fëmijët ende mund të rriten mirë dhe të plotësojnë ushqimin e tyre me një dietë të kufizuar.

– Një dietë që ju mendoni se është selektive ose përsëritëse mund të jetë e balancuar. Fëmija mund t’i plotësojë nevojat edhe nëse ha vetëm 5 ushqime në total nga secili prej 5 grupeve ushqimore që i shihni në tabelën e mëposhtme.

Paketa bimore e Mbështetjes së Trurit të Fëmijëve Autik

Kura bimore për Autizmin dhe çrregullimet Neuro-Zhvillimore te fëmijët dhe të rriturit përbëhet nga ilaçet me bimë shkretinore të mëposhtme, që janë të studiuara dhe të provuara me sukses të plotë në pacientë të vegjël dhe të rritur me lloje të ndryshme të këtyre çrregullimeve, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit – ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

Trajtimi ndiqet disa muaj, gjë që ndryshon nga një fëmijë në tjetrin për shumë faktorë, por efektet e ilaçeve fillojnë që në ditët e para të trajtimit dhe vijnë duke u shtuar me kalimin e ditëve, gjë që vërehet në sjelljet e fëmijës apo aspekte të ndryshme sipas simptomave që ka secili në vecanti. Mundësia e shërimit të plotë me këto ilaçe bimore është 100% për të gjithë pacientët, me ndryshim në kohën që i duhet secilit për arritjen e shërimit, dhe ilaçet janë krejtësisht të sigurta për fëmijët dhe të rriturit, dhe pa asnjë lloj efekti anësor, por vetëm me efekte pozitive në të gjithë trupin. Këto ilaçe bimore prodhohen në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku edhe janë të regjistruara dhe nga ku i dërgojmë me postë të shpejtë në çdo vend të botës.

Për të mësuar më shumë detaje rreth përbërësve të kurës, klikoni ose shtypni mbi foton e mëposhtme.