Vdekjet nga kanceri i mëlçisë janë shumë të mëdha ndërsa ushqimi bëhet gjithnjë e më toksik për shkak të pesticideve dhe herbicideve

 

Kanceri i mëlçisë është një nga llojet më të zakonshme të kancereve, bazuar në të dhënat nga Statistikat e Kancerit. Një raport i ri zbuloi se nivelet e vdekjes nga kanceri në mëlçi janë dyfishuar në Sh.B.A që nga mesi i viteve 1980. Botuar në CA: ‘Journal of Cancer’, raporti parashikonte që incidenca në rritje e kancerit të mëlçisë të vazhdonte deri të paktën në 2030.

Sipas dokumentit, disa faktorë rreziku kontribuan në rritje duke përfshirë rritjen e mbipeshes dhe diabetit tip II, një shkallë më e lartë e infeksionit të virusit të hepatitit C dhe përdorimi i duhanit.

Raporti siguroi një peizazh qetësues mbi përhapjen e kancerit të mëlçisë. Megjithatë, ai nuk arriti të përfshijë një faktor tjetër rreziku që është i lidhur me kancerin e mëlçisë – ekspozimin e pesticideve – i cili u shoqërua me një rritje 71% të rrezikut të kancerit të mëlçisë.

Sipas autorit të studimit kryesor, ‘Hamdi Abdi’, disa studime kanë konfirmuar ndikimin e ekspozimit ndaj pesticideve në zhvillimin e kancerit të mëlçisë. Abdi dhe kolegët e tij ekzaminuan dhe rishikuan 16 studime të tjera, të cilat ofruan informacion mbi nivelet individuale të pjesëmarrësve të ekspozimit ndaj pesticideve.

Pesticidet përdoren në prodhime bujqësore dhe tregtare, në “shtëpi dhe kopsht”. Kimikatet e përdorura për të kontrolluar dëmtuesit në të lashtat ushqimore paraqesin një rrezik për njerëzit që i konsumojnë ato ushqime. Shumë fruta dhe perime përmbajnë mbetje pesticidesh edhe pasi të lahen ose zhvishen nga lëvorja.

Ekziston një numër i pesticideve specifike të klasifikuar si shkaqe të mundshme të kancerit, përfshirë kapafolin, etilen dibromidin, glyphosate, malathion, diazinon, dhe dichlorophenyltrichloroethane (DDT). DDT, një pesticid organoklorik, mund të rrisë rrezikun për karcinoma hepatocelulare, thotë një studim i publikuar në edicionin e Marsit  të ‘Cancer Causes & Control’. Përdorimi i tij është i kufizuar në shumë vende.

Toksapeni, insekticidi më i përdorur në botë para se të ndalohej në 1982, u identifikua gjithashtu si një rrezik kanceroz. Pesticidet shkaktuan incidencë të rritur të neoplazmave të mëlçisë dhe mitrës te minjtë.

Sidoqoftë, kjo mund të jetë maja e ajsbergut; Një raport i lëshuar nga ‘Universiteti Princeton’ zbuloi se ekzistojnë 70,000 kimikate që janë në prodhim tregtar. Efektet e kombinimit dhe efektet e ekspozimit të nivelit të ulët afatgjatë të këtyre kimikateve janë në shumë raste thjesht të panjohura.

‘Departamenti Amerikan i Bujqësisë’ publikon një raport vjetor mbi mbetjet e pesticideve në fruta dhe perime që janë pjesë e rëndësishme e dietave të fëmijëve. Këto ushqime përfshijnë mollë, lëng molle, karrota, rrush, fasule jeshile, pjeshkë, patate dhe domate. Raporti tregon se cilat ushqime regjistruan frekuenca më të mëdha ose më të vogla të zbulimit të mbetjeve të pesticideve organofosfat.

Ekziston një shqetësim në rritje për ndotjen e ushqimit me kimikate bujqësore. Më shumë studime janë të nevojshme për të zhvilluar një kurbë të vërtetë të përgjigjes së dozës për secilin kimikat, e cila do t’i lejojë studiuesit të mbledhin të dhëna për lidhjen midis dozës së një lënde kimike dhe efektit të kimikateve ose ilaçeve. Ky informacion ka të bëjë me përcaktimin e nivelit të të dhënave të pesticideve që ndoshta shoqërohet me një rritje të caktuar të rrezikut të kancerit të mëlçisë.

Për të zvogëluar ekspozimin ndaj pesticideve dhe kimikateve të tjera, këshillat e mëposhtme mund të ndihmojnë:

 • Blini perime dhe fruta të prodhuara organikisht.
 • Lani tërësisht të gjitha frutat dhe perimet.
 • Kultivojini vet perimet ose frutat nëse keni hapësirë.
 • Gatuani në temperaturë të lartë mishin e kuq dhe pulën.
 • Ndërprisni pirjen e Alkoolit dhe duhanin.
 • Filtroni ujin para se ta përdorni për pirje ose gatim.

Nëse të ardhurat tuaja janë të kufizuara për blerje organike, duhet të keni parasysh:

Perimet dhe frutat e mëposhtme kanë në përgjithësi sasi të LARTË të mbetjeve ë pesticideve:

 • Mollë
 • Selino
 • Luleshtrydhe
 • Pjeshkë
 • Spinaq
 • Nektarina (e importuar)
 • Rrushi (i importuar)
 • Specat e ëmbël
 • Patatet
 • Boronica
 • Marule
 • Kale

Frutat dhe perimet e mëposhtme janë përgjithësisht më të ulta në mbetjet e pesticideve:

 • Qepë
 • Misër i ëmbël
 • Ananas
 • Avokado
 • Lakër
 • Bizele
 • Asparagus
 • Mango
 • Patëllxhan
 • Kivi
 • Patate e ëmbël
 • Grejpfrut
 • Kërpudha

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë që kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.