Udhëzues për pacientët me kancer të mëlçisë

 

Mëlçia kryen shumë funksione, filtron gjakun dhe shpërbën ushqimin. Është një nga organet më të mëdha dhe më të rëndësishme të organizmit. Kur keni kancer të mëlçisë, disa qeliza rriten jashtë kontrollit dhe formojnë një tumor. Kjo mund të ndikojë në funksionet e mëlçisë.

Simptomat

Shumica e njerëzve nuk vërejnë  asnjë shenjë të kancerit të mëlçisë në fazat e tij të hershme, por kur ai avancon, mund të:

 • Ndjeheni të ngopur ose nuk doni të hani,
  • ndjeni një fryrje nën anën e djathtë të kafazit të kraharorit,
  • ndjeni dhimbje në anën e sipërme të djathtë të barkut ose në afërsi të shpatullës së djathtë,
  • keni çrregullime në stomak,
  • keni ënjtje të barkut,
  • ndjeheni të lodhur dhe të dobët,
  • keni humbje ose shtim në peshë,
  • vini re një ngjyrë të verdhë në lëkurën tuaj dhe të bardhën e syve.

Disa sëmundje mund t’ju rrezikojnë të merrni kancerin e mëlçisë, duke përfshirë:

 • Hepatiti B afatgjatë, ose viruset C që sulmojnë dhe dëmtojnë mëlçinë.
 • Cirroza – një dëmtim i mëlçisë që indet e shëndetshme i zëvendëson me inde të dëmtuara.
 • Sëmundje yndyrore joalkolike – një rritje e yndyrës në mëlçi.
 • Sëmundjet e mëlçisë me të cilat lindni, si sëmundja e Wilsonit (kur keni shumë bakër në mëlçi).
 • Gjithashtu alkooli, mbipesha dhe Diabeti janë rrezik për këtë.

Toksinat ngrenë shanset

Disa prej tyre mund të shkaktojnë kancer të mëlçisë, duke përfshirë:

 • Aflatoksina: Helmet e bëra nga myku që mund të rriten në disa ushqime si misri dhe kikirikët, nëse nuk janë ruajtur në mënyrën e duhur.
 • Arseniku: një kimik që nganjëherë gjendet edhe në ujin e pijshëm.
 • Dioksidi i troriumit: një substancë e përdorur në disa lloje të rrezeve X.
 • Vinyl chloride: një kimik i përdorur për të bërë lloje të caktuara të plastikës.

Llojet më të zakonshme

Karcinoma hepatocelulare (HCC) ndodh në qelizat kryesore të mëlçisë, të  quajtura hepatocite. HCC zakonisht shkakton një tumor që rritet me kalimin e kohës. Por nëse keni cirrozë dhe HCC, ka shumë të ngjarë që shumë tumore të vogla të përhapen në të gjithë mëlçinë.

Testet

Nëse mjeku mendon se mund të keni kancer të mëlçisë, ai mund të rekomandojë:

 • Biopsi: marrja e një mostre të vogël të mëlçisë për ta testuar për kancerin.
 • Testet e gjakut: Këto kontrollojnë se si punon mëlçia juaj dhe kërkon gjëra në gjakun tuaj që mund të jenë shenja të kancerit, të quajtur tumor-markers.
 • Testi i imazhit: Kjo mund të jetë një ultratingull, CT, MRI ose një angiogram, i cili është një lloj rreze X që shikon në enët e gjakut.

Këto faza ju tregojnë se sa është përhapur kanceri juaj

 • Faza I: Një tumor që nuk është përhapur në asnjë vend tjetër.
  • Faza II: Një tumor që përhapet në enët e gjakut, ose më shumë se një tumor, por të gjitha më të vogla se 5 cm.
  • Faza III: Një tumor që përhapet në enët e mëdha të gjakut ose organet e afërta, ose më shumë se një tumor dhe së paku njëri prej tyre është më i madh se 5 cm.

Ju mund t’i ulni shanset për të pasur kancer të mëlçisë

Shmangni

– Shmangni pirjen e alkoolit.

– Shmangni pirjen e duhanit.

– Shmangni substancat e dëmshme të tilla si droga dhe kokaina.

– Shmangni antibiotikët dhe ilaçet kimike që shkatërrojnë indet e mëlçisë.

– Shmangni ushqimet me ngjyra artificiale dhe ushqimet me yndyrë.

– Mos përdorni barna intravenoze (IV).

– Mos bëni tatuazhe

Përmbajuni një diete të shëndetshme

– Pini lëngje perimesh dhe frutash të papërpunuara.

– Konsumoni yndyrna të shëndetshme; vaj i ulliri, vaj peshku, vaj kokosi.

– Shtoni panxhar dhe karrota. në dietën tuaj.

– Perimet me gjethe jeshile

– Pini ujë mjaftueshëm: Kaq e thjeshtë, por shumë njerëz janë kronikisht të dehidruar (alkooli dhe pijet e gazuara nuk llogariten si ujë).

– Shtoni ushqimet e pasura me vitaminë C.

– Drithërat e plota si misri, gruri i zi, tërshëra.

Arti i të jetuarit

– Mos e teproni në ngrënie.

– Ruani peshën tuaj ideale.

– Nëse jeni diabetik, mbani nën kontroll dhe në nivele normale  glukozën.

– Ushtrohuni rregulisht; Mbani mend ushtrimet fizike përmirësojnë shëndetin fizik dhe emocional.

Nëse i përmbaheni një diete të shëndetëshme, mëlçia do të qëndrojë e shëndetëshme për shumë kohë. Por njëkohësisht duhet të shmangni produktet e  dëmshme për trupin dhe mëlçinë.

Trajtimi natyral profesional unik i llojit të tij

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!