Sëmundjet Autoimune

Published On: November 6th, 2022Categories: Autoimune0 Comments on Sëmundjet Autoimune

Sëmundjet Autoimune

 

Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit imunitar dhe se si e kryen ai detyrën në mënyrë efikase, mund ta krahasojmë sistemin imunitar me një ushtri mbrojtëse.

Funksioni i sistemit imunitar është për të mbrojtur trupin nga depërtimi i trupave të huaja. Trupit të njeriut i ndodhin gjithmonë sulmime të jashtme nga viruset, baktieret apo parazitët. Por ndodh që armiku të jetë brënda në trup, dhe ai mund të zgjohet nga çasti në çast, si të ishte ushtri armike rezervë e fshehur në brendësi të trupit, por sulmet që bëjnë  viruset e brendshme në trup  nuk janë si ato të jashmet. Funksioni i sistemit imunitar është gjithashtu që ti kapërcejë edhe sëmundjet e brëndshme që janë të ndryshme si: zhvillimi i qelizave kancerore; qeliza kancerore është qelizë e vecantë, ajo është qelizë ndryshe nga të tjerat dhe sistemi imunitar e dallon atë që është e huaj dhe sulmuese. Prandaj detyra e sistemit imun është eliminimi i kësaj qëlize. Nëse sistemi imun nuk arrin ta eliminojë këtë armik i cili është në fillim të zhvillimit të tij, atëherë tregon se sistemi imun nuk vepron dhe nuk është efikas në mënyrë absolute.

Prandaj detyra e sistemit imunitar është eliminimi i pushtuesve të huaj. Në  mënyrë që sistemi imun të kryejë këtë detyrë jetike, ai duhet të identifikojë dhe të bëjë dallim mes pushtuesve të huaj dhe në mes të ushtrisë dhe forcave të tij. Shprehja e përdorur në këtë rast është “vetvetja”, (self). dhe “jovetvetja”(non-self). Sistemi imunitar duhet të ketë aftësi për të dalluar pushtuesit e huaj dhe çfarë ekziston në brendësi të trupit në mënyrë të zakonshme dhe natyrshme.

Baza e sëmundjeve aotoimune është si shkak i dështimit  të sistemit imun në dallimin mes trupave të huaj dhe trupat që gjenden në brendësi të tij në mënyrë të zakonshme dhe natyrshëm. Kur dështon në zbulimin e trupave të huaj, sistemi imun sulmon indet e tij, pra vetveten. Ai mund të sulmojë një qelizë të vetme, mund të sulmojë një organ ose një sistem të tërë. Ky është dështim i ushtrisë në mbrojtje të trupit nga sulmimet e huaja. Por më shumë se kjo është dështimi i ushtrisë së imunit në identifikimin  e anëtarëve të trupit të tij. Ky term është njësoj si të thuash në gjuhën ushtarake ‘qëllo mbi trupat tanë’.

Shkaqet e sëmundjeve Autoimune

Sëmundjet autoimune shkaktohen nga bashkimi dhe ndërhyrja e disa faktoreve së bashku dhe njëherësh te i sëmuri. Prej këtyre shkaqeve janë: Trashëgimia dhe kodi gjenetik, dobësia apo çrregullimi në sistemin imun, ndonjë çrregullim hormonal e sidomos hormonet seksuale te gratë, dhe së fundmi mjedisi rrethues  dhe mënyra e jetesës; këto të fundit përfshijnë; ilaçet që përdor, lëndët kimike, viruset, mikrobet, kequshqyerja dhe tensioni psikologjik. Këta faktorë të ambjentit janë që e përcaktojnë shkakun e sëmundjes në një ditë të caktuar tek një person i caktuar.

Sëmundjet autoimune kanë tendencë për tu shfaqur në familje të caktuara. Janë parë  shumë raste që në të njëjtën familje të ketë sëmundje të ndryshme autoimune.

A mund të kurohen sëmundjet Autoimune në mjekësinë kimike?

Mjekësa kimike nuk ka gjetur mjekim efikas për sëmundjet autoimmune. Për kurimin e tyre ata angazhohen gjatë gjithë jetës së pacientit. Si p.sh.  për sëmundjen e diabetit ata këshillojnë insulinën që shërben për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Sëmundjet e tjera si; kalzob, lupus, sëmundja e Rheumatoid arthritis etj.  Ilacet që përdorin për këto sëmundje janë; (Corticosteroidet), (Methotrexate) (Cyclophosphamide), (Azathioprin), (ciklosporine). Por për fat të keq, këto ilaçe pengojnë sistemin imun të jetë rezistent ndaj infeksioneve, madje e dobësojnë sistemin imun dhe kanë efekt anti-imun që i kthehet po vetvetes dhe po imunitetit të trupit, përveç efekteve të tjera anësore që nuk mund të neglizhohen.

Si mund të parandalohen sëmundjet autoimmune?

Deri më sot, shkenca mjekësore nuk njeh asnjë mënyrë për të parandaluar sëmundjet autoimune.

Mjekësia Bimore Arabe dhe sëmundjet Autoimune

Në luftën tonë me sëmundjet kërcënuese, ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të WAH (WAHRD), me të cilin MBA bashkëpunon, ka bërë të mundur prodhimin e ilaçeve të posaçme bimore për kurimin e sëmundjeve të ndryshme autoimmune, dhe kemi kuruar me sukses raste të shumta me sëmundje të ndryshme.

Kura për sëmundjet autoimmune përbëhet nga ilaçe të ndryshme bimore që janë në formë të kapsulave, dhe përkrah tyre, pacientët duhet të ndjekin edhe këshillat për dietën ushqimore, stilin e jetesës dhe këshilla të tjera të vyeshme në varësi të sëmundjes që ata kanë, gradës së sëmundjes, gjendjes shëndetësore si dhe moshës.

Trajtimi natyral i këtyre sëmundjeve synon jo vetëm përmirësimin e gjendjes së pacientit dhe parandalimin e avancimit të sëmundjes e të komplikacioneve të saj, por ka mundësi të madhe të shërimit total të sëmundjes, dhe për këtë, pas ndihmës së Zotit Fuqiplotë, na duhet vullneti i pacientit dhe ndjekja sa më me përpikmëri e trajtimit dhe këshillave tona.

Nuk ka sëmundje që nuk shërohet, vetëm se duhet të gjesh ilaçin, dhe ndoshta ilaçi yt është tek ne.

Sëmundjet autoimmune janë të shumta në numër, dhe disa prej të cilave ne poi  përmendim në vijim, por ju mund të na kontaktoni për çdo lloj sëmundje autoimmune me të cilën mund të jeni sprovuar, se Zoti është i Madh dhe Ai bën mirë.

Llojet e sëmundjeve Autoimune

Ka më shumë se 100 sëmundje autoimune të njohura deri tani, por gjendet një numër i madh sëmundjesh tilla të cilat ka dyshime që përfshihen në sëmundjet autoimune.

Lista e sëmundjeve autoimmune

1. Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)
2. Acute necrotizing hemorrhagic leukoencephalitis
3. Addison’s disease
4. Agammaglobulinemia
5. Alopecia areata
6. Amyloidosis
7. Ankylosing spondylitis
8. Anti-GBM/Anti-TBM nephritis
9. Antiphospholipid syndrome (APS)
10. Autoimmune angioedema
11. Autoimmune aplastic anemia
12. Autoimmune dysautonomia
13. Autoimmune hepatitis
14. Autoimmune hyperlipidemia
15. Autoimmune immunodeficiency
16. Autoimmune inner ear disease (AIED)
17. Autoimmune myocarditis
18. Autoimmune oophoritis
19. Autoimmune pancreatitis
20. Autoimmune retinopathy
21. Autoimmune thrombocytopenic purpura (ATP)
22. Autoimmune thyroid disease
23. Autoimmune urticaria
24. Axonal & neuronal neuropathies
25. Balo disease
26. Behcet’s disease
27. Bullous pemphigoid
28. Cardiomyopathy
29. Castleman disease
30. Celiac disease
31. Chagas disease
32. Chronic fatigue syndrome
33. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)
34. Chronic recurrent multifocal ostomyelitis (CRMO)
35. Churg-Strauss syndrome
36. Cicatricial pemphigoid/benign mucosal pemphigoid
37. Crohn’s disease
38. Cogans syndrome
39. Cold agglutinin disease
40. Congenital heart block
41. Coxsackie myocarditis
42. CREST disease
43. Essential mixed cryoglobulinemia
44. Demyelinating neuropathies
45. Dermatitis herpetiformis
46. Dermatomyositis
47. Devic’s disease (neuromyelitis optica)
48. Discoid lupus
49. Dressler’s syndrome
50. Endometriosis
51. Eosinophilic esophagitis
52. Eosinophilic fasciitis
53. Erythema nodosum
54. Experimental allergic encephalomyelitis
55. Evans syndrome
56. Fibromyalgia
57. Fibrosing alveolitis
58. Giant cell arteritis (temporal arteritis)
59. Giant cell myocarditis
60. Glomerulonephritis
61. Goodpasture’s syndrome
62. Granulomatosis with Polyangiitis (GPA) (formerly called wegener’s Granulomatosis)
63. Graves’ disease
64. Guillain-Barre syndrome
65. Hashimoto’s encephalitis
66. Hashimoto’s thyroiditis
67. Hemolytic anemia
68. Henoch-Schonlein purpura
69. Herpes gestationis
70. Hypogammaglobulinemia
71. Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
72. IgA nephropathy
73. IgG4-related sclerosing disease
74. Immunoregulatory lipoproteins
75. Inclusion body myositis
76. Interstitial cystitis
77. Juvenile arthritis
78. Juvenile diabetes (Type 1 diabetes)
79. Juvenile myositis
80. Kaëasaki syndrome
81. Lambert-Eaton syndrome
82. Leukocytoclastic vasculitis
83. Lichen planus
84. Lichen sclerosus
85. Ligneous conjunctivitis
86. Linear IgA disease (LAD)
87. Lupus (SLE)
88. Lyme disease, chronic
89. Meniere’s disease
90. Microscopic polyangiitis
91. Mixed connective tissue disease (MCTD)
92. Mooren’s ulcer
93. Mucha-Habermann disease
94. Multiple sclerosis
95. Myasthenia gravis
96. Myositis
97. Narcolepsy
98. Neuromyelitis optica (Devic’s)
99. Neutropenia
100. Ocular cicatricial pemphigoid
101. Optic neuritis
102. Palindromic rheumatism
103. PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated ëith Streptococcus)
104. Paraneoplastic cerebellar degeneration
105. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
106. Parry Romberg syndrome
107. Parsonnage-Turner syndrome
108. Pars planitis (peripheral uveitis)
109. Pemphigus
110. Peripheral neuropathy
111. Perivenous encephalomyelitis
112. Pernicious anemia
113. POEMS syndrome
114. Polyarteritis nodosa
115. Type I, II, & III autoimmune polyglandular syndromes
116. Polymyalgia rheumatica
117. Polymyositis
118. Postmyocardial infarction syndrome
119. Postpericardiotomy syndrome
120. Progesterone dermatitis
121. Primary biliary cirrhosis
122. Primary sclerosing cholangitis
123. Psoriasis
124. Psoriatic arthritis
125. Idiopathic pulmonary fibrosis
126. Pyoderma gangrenosum
127. Pure red cell aplasia
128. Raynauds phenomenon
129. Reactive Arthritis
130. Reflex sympathetic dystrophy
131. Reiter’s syndrome
132. Relapsing polychondritis
133. Restless legs syndrome
134. Retroperitoneal fibrosis
135. Rheumatic fever
136. Rheumatoid arthritis
137. Sarcoidosis
138. Schmidt syndrome
139. Scleritis
140. Scleroderma
141. Sjogren’s syndrome
142. Sperm & testicular autoimmunity
143. Stiff person syndrome
144. Subacute bacterial endocarditis (SBE)
145. Susac’s syndrome
146. Sympathetic ophthalmia
147. Takayasu’s arteritis
148. Temporal arteritis/Giant cell arteritis
149. Thrombocytopenic purpura (TTP)
150. Tolosa-Hunt syndrome
151. Transverse myelitis
152. Type 1 diabetes
153. Ulcerative colitis

Bimët e Shkretëtirës në Mbështetje të Pacientëve me Sëmundje Autoimune


Sëmundjet Autoimmune dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura me strukturën e punës së sistemit imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Baza e sëmundjeve aotoimune është si shkak i dështimit të sistemit imun në dallimin mes trupave të huaj dhe trupave që gjenden në brendësi të tij në mënyrë të zakonshme dhe natyrshëm. Kur dështon në zbulimin e trupave të huaj, sistemi imun sulmon indet e tij, pra vetveten. Ai mund të sulmojë një qelizë të vetme, mund të sulmojë një organ ose një sistem të tërë. Ky është dështim i ushtrisë në mbrojtje të trupit nga sulmet e huaja. Por më shumë se kjo është dështimi i ushtrisë së imunitetit në identifikimin e anëtarëve të trupit të tij.

Ekipi ynë i Kërkimit dhe Zhvillimit (WAHR&D), ka identifikuar bimët e egra shkretinore më efikase, të kombinuara në lloj dhe sasi të caktuar, për të zhvilluar produktet bimore më efektive në mbështetje të pacientëve me çrregullime autoimune, si Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, Epilepsia, Sindromi Sjogren, Skleroderma, Urtikaria/Hives, etj.

Ndajeni këtë artikull me miqtë tuaj!

Na ndiqni në Facebook