Sëmundjet Autoimune

 

Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit imunitar dhe se si e kryen ai detyrën në mënyrë efikase, mund ta krahasojmë sistemin imunitar me një ushtri mbrojtëse.

Funksioni i sistemit imunitar është për të mbrojtur trupin nga depërtimi i trupave të huaja. Trupit të njeriut i ndodhin gjithmonë sulmime të jashtme nga viruset, baktieret apo parazitët. Por ndodh që armiku të jetë brënda në trup, dhe ai mund të zgjohet nga çasti në çast, si të ishte ushtri armike rezervë e fshehur në brendësi të trupit, por sulmet që bëjnë  viruset e brendshme në trup  nuk janë si ato të jashmet. Funksioni i sistemit imunitar është gjithashtu që ti kapërcejë edhe sëmundjet e brëndshme që janë të ndryshme si: zhvillimi i qelizave kancerore; qeliza kancerore është qelizë e vecantë, ajo është qelizë ndryshe nga të tjerat dhe sistemi imunitar e dallon atë që është e huaj dhe sulmuese. Prandaj detyra e sistemit imun është eliminimi i kësaj qëlize. Nëse sistemi imun nuk arrin ta eliminojë këtë armik i cili është në fillim të zhvillimit të tij, atëherë tregon se sistemi imun nuk vepron dhe nuk është efikas në mënyrë absolute.

Prandaj detyra e sistemit imunitar është eliminimi i pushtuesve të huaj. Në  mënyrë që sistemi imun të kryejë këtë detyrë jetike, ai duhet të identifikojë dhe të bëjë dallim mes pushtuesve të huaj dhe në mes të ushtrisë dhe forcave të tij. Shprehja e përdorur në këtë rast është “vetvetja”, (self). dhe “jovetvetja”(non-self). Sistemi imunitar duhet të ketë aftësi për të dalluar pushtuesit e huaj dhe çfarë ekziston në brendësi të trupit në mënyrë të zakonshme dhe natyrshme.

Baza e sëmundjeve aotoimune është si shkak i dështimit  të sistemit imun në dallimin mes trupave të huaj dhe trupat që gjenden në brendësi të tij në mënyrë të zakonshme dhe natyrshëm. Kur dështon në zbulimin e trupave të huaj, sistemi imun sulmon indet e tij, pra vetveten. Ai mund të sulmojë një qelizë të vetme, mund të sulmojë një organ ose një sistem të tërë. Ky është dështim i ushtrisë në mbrojtje të trupit nga sulmimet e huaja. Por më shumë se kjo është dështimi i ushtrisë së imunit në identifikimin  e anëtarëve të trupit të tij. Ky term është njësoj si të thuash në gjuhën ushtarake ‘qëllo mbi trupat tanë’.

Shkaqet e sëmundjeve Autoimune

Sëmundjet autoimune shkaktohen nga bashkimi dhe ndërhyrja e disa faktoreve së bashku dhe njëherësh te i sëmuri. Prej këtyre shkaqeve janë: Trashëgimia dhe kodi gjenetik, dobësia apo çrregullimi në sistemin imun, ndonjë çrregullim hormonal e sidomos hormonet seksuale te gratë, dhe së fundmi mjedisi rrethues  dhe mënyra e jetesës; këto të fundit përfshijnë; ilaçet që përdor, lëndët kimike, viruset, mikrobet, kequshqyerja dhe tensioni psikologjik. Këta faktorë të ambjentit janë që e përcaktojnë shkakun e sëmundjes në një ditë të caktuar tek një person i caktuar.

Sëmundjet autoimune kanë tendencë për tu shfaqur në familje të caktuara. Janë parë  shumë raste që në të njëjtën familje të ketë sëmundje të ndryshme autoimune.

A mund të kurohen sëmundjet Autoimune në mjekësinë kimike?

Mjekësa kimike nuk ka gjetur mjekim efikas për sëmundjet autoimmune. Për kurimin e tyre ata angazhohen gjatë gjithë jetës së pacientit. Si p.sh.  për sëmundjen e diabetit ata këshillojnë insulinën që shërben për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Sëmundjet e tjera si; kalzob, lupus, sëmundja e Rheumatoid arthritis etj.  Ilacet që përdorin për këto sëmundje janë; (Corticosteroidet), (Methotrexate) (Cyclophosphamide), (Azathioprin), (ciklosporine). Por për fat të keq, këto ilaçe pengojnë sistemin imun të jetë rezistent ndaj infeksioneve, madje e dobësojnë sistemin imun dhe kanë efekt anti-imun që i kthehet po vetvetes dhe po imunitetit të trupit, përveç efekteve të tjera anësore që nuk mund të neglizhohen.

Si mund të parandalohen sëmundjet autoimmune?

Deri më sot, shkenca mjekësore nuk njeh asnjë mënyrë për të parandaluar sëmundjet autoimune.

Në vijim gjeni Udhëzuesin e plotë të pacientëve me Sëmundje Autoimune për trajtimin natyral që kanë nevojë për shërimin dhe jetën sa më cilësore.

TRAJTIMI NATYRAL PROFESIONAL PER SEMUNDJET E NDRYSHME AUTOIMUNE

Autoimmune

Paketa për Pacientët me Sëmundje Autoimune


Pas shumë viteve të ekspertimit dhe përvojës klinike me kurimin e qindra pacientëve me sëmundje të ndryshme autoimune, ne ofrojme trajtimin natyral profesional më efektiv dhe shpresëdhënës për pacientët me semundje autoimune dhe nervore e gjenetike, si: Multiple Sclerosis (MS), ALS, Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, Paraliza Cerebrale, Distrofia Muskulare, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsia, Sindromi Sjwgren, Bipolar Disorder, ADHD, Fibroza Cistike, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etj, që është shpresa më e madhe që ata mund të kenë për shëimin, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe pavarësinë nga të tjerët.

Trajtimi natyral profesional për sëmundjet autoimune dhe gjenetike është krejtësisht me bimë të egra shkretinore të studiuara, i sigurtë, efektiv dhe pa asnjë lloj efekti anësor.

Kura bimore për semundjet autoimune përbëhet nga 4 ilaçet bimore që i gjeni më poshtë në mënyrë të detajuar.

Trajtimi ndiqet më së paku 6 muaj, që është edhe faza bazë e trajtimit, e domosdoshme për të gjithë pacientët. Në varësi të suksesit të arritur te cdo pacient, trajtimi mund të vazhdojë deri në 12 muaj apo ndoshta edhe më shumë ne rast se shihet se semundja është drejt sherimit total dhe i nevojitet më shumë kohë.

Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet Detike”, por ato përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore, dhe nuk permbajnë ruajtës, shtesa apo lëndë kimike të dëmshme.

Llojet e sëmundjeve Autoimune

Sëmundjet autoimmune janë të shumta në numër, disa prej të cilave përmenden në vijim, por ju mund të na kontaktoni për çdo lloj sëmundje autoimmune me të cilën jeni sprovuar, dhe ne do ju ofrojme konsulte dhe trajtim natyral profesional.

Lista e sëmundjeve autoimmune:

 1. Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)
 2. Acute necrotizing hemorrhagic leukoencephalitis
 3. Addison’s disease
 4. Agammaglobulinemia
 5. Alopecia areata
 6. Amyloidosis
 7. Ankylosing spondylitis
 8. Anti-GBM/Anti-TBM nephritis
 9. Antiphospholipid syndrome (APS)
 10. Autoimmune angioedema
 11. Autoimmune aplastic anemia
 12. Autoimmune dysautonomia
 13. Autoimmune hepatitis
 14. Autoimmune hyperlipidemia
 15. Autoimmune immunodeficiency
 16. Autoimmune inner ear disease (AIED)
 17. Autoimmune myocarditis
 18. Autoimmune oophoritis
 19. Autoimmune pancreatitis
 20. Autoimmune retinopathy
 21. Autoimmune thrombocytopenic purpura (ATP)
 22. Autoimmune thyroid disease
 23. Autoimmune urticaria
 24. Axonal & neuronal neuropathies
 25. Balo disease
 26. Behcet’s disease
 27. Bullous pemphigoid
 28. Cardiomyopathy
 29. Castleman disease
 30. Celiac disease
 31. Chagas disease
 32. Chronic fatigue syndrome
 33. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)
 34. Chronic recurrent multifocal ostomyelitis (CRMO)
 35. Churg-Strauss syndrome
 36. Cicatricial pemphigoid/benign mucosal pemphigoid
 37. Crohn’s disease
 38. Cogans syndrome
 39. Cold agglutinin disease
 40. Congenital heart block
 41. Coxsackie myocarditis
 42. CREST disease
 43. Essential mixed cryoglobulinemia
 44. Demyelinating neuropathies
 45. Dermatitis herpetiformis
 46. Dermatomyositis
 47. Devic’s disease (neuromyelitis optica)
 48. Discoid lupus
 49. Dressler’s syndrome
 50. Endometriosis
 51. Eosinophilic esophagitis
 52. Eosinophilic fasciitis
 53. Erythema nodosum
 54. Experimental allergic encephalomyelitis
 55. Evans syndrome
 56. Fibromyalgia
 57. Fibrosing alveolitis
 58. Giant cell arteritis (temporal arteritis)
 59. Giant cell myocarditis
 60. Glomerulonephritis
 61. Goodpasture’s syndrome
 62. Granulomatosis with Polyangiitis (GPA) (formerly called wegener’s Granulomatosis)
 63. Graves’ disease
 64. Guillain-Barre syndrome
 65. Hashimoto’s encephalitis
 66. Hashimoto’s thyroiditis
 67. Hemolytic anemia
 68. Henoch-Schonlein purpura
 69. Herpes gestationis
 70. Hypogammaglobulinemia
 71. Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
 72. IgA nephropathy
 73. IgG4-related sclerosing disease
 74. Immunoregulatory lipoproteins
 75. Inclusion body myositis
 76. Interstitial cystitis
 77. Juvenile arthritis
 78. Juvenile diabetes (Type 1 diabetes)
 79. Juvenile myositis
 80. Kaëasaki syndrome
 81. Lambert-Eaton syndrome
 82. Leukocytoclastic vasculitis
 83. Lichen planus
 84. Lichen sclerosus
 85. Ligneous conjunctivitis
 86. Linear IgA disease (LAD)
 87. Lupus (SLE)
 88. Lyme disease, chronic
 89. Meniere’s disease
 90. Microscopic polyangiitis
 91. Mixed connective tissue disease (MCTD)
 92. Mooren’s ulcer
 93. Mucha-Habermann disease
 94. Multiple sclerosis
 95. Myasthenia gravis
 96. Myositis
 97. Narcolepsy
 98. Neuromyelitis optica (Devic’s)
 99. Neutropenia
 100. Ocular cicatricial pemphigoid
 101. Optic neuritis
 102. Palindromic rheumatism
 103. PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated ëith Streptococcus)
 104. Paraneoplastic cerebellar degeneration
 105. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
 106. Parry Romberg syndrome
 107. Parsonnage-Turner syndrome
 108. Pars planitis (peripheral uveitis)
 109. Pemphigus
 110. Peripheral neuropathy
 111. Perivenous encephalomyelitis
 112. Pernicious anemia
 113. POEMS syndrome
 114. Polyarteritis nodosa
 115. Type I, II, & III autoimmune polyglandular syndromes
 116. Polymyalgia rheumatica
 117. Polymyositis
 118. Postmyocardial infarction syndrome
 119. Postpericardiotomy syndrome
 120. Progesterone dermatitis
 121. Primary biliary cirrhosis
 122. Primary sclerosing cholangitis
 123. Psoriasis
 124. Psoriatic arthritis
 125. Idiopathic pulmonary fibrosis
 126. Pyoderma gangrenosum
 127. Pure red cell aplasia
 128. Raynauds phenomenon
 129. Reactive Arthritis
 130. Reflex sympathetic dystrophy
 131. Reiter’s syndrome
 132. Relapsing polychondritis
 133. Restless legs syndrome
 134. Retroperitoneal fibrosis
 135. Rheumatic fever
 136. Rheumatoid arthritis
 137. Sarcoidosis
 138. Schmidt syndrome
 139. Scleritis
 140. Scleroderma
 141. Sjogren’s syndrome
 142. Sperm & testicular autoimmunity
 143. Stiff person syndrome
 144. Subacute bacterial endocarditis (SBE)
 145. Susac’s syndrome
 146. Sympathetic ophthalmia
 147. Takayasu’s arteritis
 148. Temporal arteritis/Giant cell arteritis
 149. Thrombocytopenic purpura (TTP)
 150. Tolosa-Hunt syndrome
 151. Transverse myelitis
 152. Type 1 diabetes
 153. Ulcerative colitis
 154. Undifferentiated connective tissue disease (UCTD)
 155. Uveitis
 156. Vasculitis
 157. Vesiculobullous dermatosis
 158. Vitiligo
 159. Wegener’s granulomatosis (now termed Granulomatosis with Polyangiitis (GPA)