Humbja e dëgjimit tek njerëzit e moshuar

Published On: February 11th, 2023Categories: Sëmundjet0 Comments on Humbja e dëgjimit tek njerëzit e moshuar

Humbja e dëgjimit tek njerëzit e moshuar mund të parandalohet ndërsa janë të rinj, argumentojnë ekspertët

 

Një model i ri nga studiuesit e Universitetit të Mançesterit ka propozuar një mënyrë për të parandaluar humbjen e dëgjimit tek njerëzit e moshuar duke adresuar pabarazitë socio-ekonomike të hasura ndërsa ishin të rinj. Publikuar në Trends in Hearing, modeli mund të ndikojë në rreth 466 milion njerëz në të gjithë botën që kanë paaftësi të humbjes së dëgjimit, duke prekur më së shumti të moshuarit.

Studimi është i pari që shqyrton mekanizmat dhe shpjegon marrëdhëniet midis pabarazive socio-ekonomike dhe shëndetit të dëgjimit gjatë gjithë jetës.

Hulumtimet kanë treguar më parë se njerëzit me humbje të dëgjimit kanë më shumë të ngjarë të kenë arritje më të dobëta arsimore, nivele më të larta të papunësisë dhe të ardhura vjetore më të ulëta familjare sesa ata me kushte të tjera shëndetësore.

Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të kenë kushte shëndetësore afatgjata dhe një barrë të përgjithshme të sëmundjes më të lartë sesa njerëzit e moshuar pa humbje të dëgjimit.

“Përkeqësimi i dëgjimit është një proces i përjetshëm, por jo një rezultat i pashmangshëm i plakjes. Të kuptuarit e këtij procesi është një hap thelbësor në adresimin e barrës globale të humbjes së dëgjimit.”

Përcaktuesit kryesorë të shëndetit të dobët të dëgjimit gjatë jetës dhe ndërvarësisë së tyre siç përshkruhet nga ky model është një mënyrë e fuqishme për të ndërhyrë në këtë problem madhor.

Fokusi ynë nuk është thjesht në moshën e të rriturve të moshuar por në faktorët që ndikojnë tek njerëzit më herët në jetë, të cilët nëse modifikohen mund të zvogëlojnë humbjen e dëgjimit në moshën më të vjetër.

“Kjo qasje në shëndetin e dëgjimit mund të çojë në zhvillimin e ndërhyrjeve të duhura dhe strategjive të shëndetit publik që mund të ketë implikime të rëndësishme të politikës shëndetësore dhe praktikës.”

Ky model ofron tani një paraqitje vizuale të disa faktorëve të modifikueshëm të humbjes së dëgjimit në faza të veçanta të jetës dhe evolucionit të tyre me kalimin e kohës, i cili është një mendim i ri në hulumtimin e humbjes së dëgjimit.

Duke pasur parasysh barrën e humbjes së dëgjimit nga të rriturit, një mjet i tillë konceptual për pabarazitë në shëndetin e dëgjimit ka potencialin e përmirësimit të mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të individëve.

Ndajeni këtë artikull me miqtë tuaj!

Na ndiqni në Facebook