Astragalus Spinosus; Një bimë për të gjitha sëmundjet

 

Arabisht: القتاد

Anglisht: Astragalus

Emri shkencor: Astragalus Spinosus

Familja: Fabaceae.

Bimë shkurrore dhe e ashpër, që rritet në shkretëtirë, me lartësi deri në 2 m,  me gjëmba të shumtë dhe të mprehtë si gjilpëra, me lule të bardha dhe të vogla, me fara të vogla të cilat kur thahen shpërndahen lehtë nga era. Kjo bimë është ushqim i preferuar i deveve. Devetë që hanë nga kjo bimë konsiderohen të forta dhe rezistuese. Nga Astragalus nxirret rrëshirë që shërben për prodhimin e ilaçeve.

Origjina e Astragalus  është Lindja e Mesme. Është përdorur në mjekësinë e vjetër arabe, kryesisht për përforcimin dhe rezistencën ndaj sëmundjeve, për shkarkimin e helmeve dhe zhvillimin e indeve të reja. Studimet më të fundit kanë rezultuar se Astragalus është kuruesi më i mirë i sëmundjeve kronike.

Pjesët e bimës që përdoren: Rrënjët dhe rrëshira.

Elementët aktiv të Astragalusit: 126 different components, primarily flavonoids, saponins,  polysaccharides as the main bioactive components but also contains sucrose, amino acids, and phenolic acids, Steroidal Saponins, Astragalin, Formononectin, Calycosin, Dimethylhomoptercarpin, glucoside, -dihydroxy-3′,4′-dimethoxyisoflavan-7-O-beta, Kaempferol, Quercetin, isorhamnetin, and rhamnocitrin, Vesticarpan, Pendulone, a benzoquinone, Nicotinic Acid,  Choline and Betaine (trace amounts, The lignanoids bifenidate, (+)-Lariciresinol, Syringaresinol, Astrapterocarpan, polyarabinan-trigalactan-geddic acid, yields by hydrolysis arabinose, galactose, and geddic acid. The portion insoluble in ëater yields under the influence of baryta ëater isomeric α- and β-tragacanthan-xylan-bassoric acids, ëhich yield by hydrolysis tragacanthose, xylose, and bassoric acid, acidic polysaccharides containing D-galacturonic acid, D-galactose, L-fucose (6-deoyl-L-galactose), D-xylose,  L-arabinose. Bassorin is probably a methylated tragacanthin etc.

Dobitë mjekësore të  Astragalus

– Ndalon plakjen e qelizave imune.

– Forcon sistemin imunitar.

– Ndihmon për kurimin e sëmundjeve autoimune.

– I bën qelizat imune të luftojnë në mënyrë të menjëhershme trupat e huaj.

– Forcon zemrën dhe parandalon sëmundjet e saj.

– Mbron sistemin nervor dhe parandalon goditjet në tru.

– Lufton qelizat tumorale dhe ndalon zhvillimin e tyre.

– Ndihmon për kurimin e kancerit të prostatës.

– Ndihmon për kurimin e kancerit të gjirit.

– Ndihmon për kurimin e kancerit të stomakut.

– Parandalon plakjen e qelizave të trupit.

– Përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mbetjet e mëlçisë, rinovon indet e dëmtuara, kuron pacientët me hepatit kronik.

– Ndihmon për kurimin e Hepatit A, B,C.

– Pastron gjakun dhe enët e gjakut.

– Ndihmon për kurimin e leukemisë.

– Një studim i hershëm ka treguar se Astragalusi forcon qelizat e kuqe dhe të bardha të gjakut.

– Ndihmon për kurimin e Anemisë.

– Ndihmon për kurimin e alergjive.

– Ndimon për kurimin e AIDS.

– Parandalon stresin dhe ankthin.

– Punon si mburojë për trupin nga viruset dhe qelizat tumorale.

– Ul nivelin e lartë të sheqerit dhe ndihmon për kurimin e Diabetit tipi 2.

– Astragalus ndihmon për uljen e efekteve anësore të kimioterapisë.

– Vepron si antioksidant për kurimin e sëmundjeve të zemrës.

– Ndihmon për kurimin e melanomës.

Ndalon rënien e flokut, dhe nxit mbirjen e tij.

Shënim!

– Astragalus konsiderohet i sigurtë në përgjithësi, dhe përdoret me rekomandim nga herbalistët profesionistë.

– Ekstrakti i bimës është një nga përbërësit e kurave tona për sëmundje të ndryshme, e përshtatur në formulat bimore përkatëse.

Autoimmune

After many years of expertise and clinical experience in treating hundreds of patients with various autoimmune diseases, we provide the most effective and promising natural professional treatment for patients with autoimmune and neurological and genetic diseases such as: Multiple Sclerosis (MS), ALS, Cerebral Palsy , Muscular Dystrophy, Lupus, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsy, Elderly Syndrome, Thyroid, Bipolar Disorder, ADHD, Cystic Fibrosis, Branchio-Otto-Renal (BOR) syndrome, etc., which is the greatest hope they can have for healing, improving the quality of life and independence from others.

The natural professional treatment for autoimmune and genetic diseases is completely with wild wild plants studied, safe, effective and without any side effects.

The herbal remedy for autoimmune diseases consists of the 4 herbal remedies that you find below in detail.

Treatment is followed for at least 6 months, which is the basic phase of treatment, necessary for all patients. Depending on the success of each patient, treatment may continue for up to 12 months or even longer if the disease is found to be in full recovery and needs more time.

Our products are not manufactured or commercially available, as are commonly called "Marine Supplements", but they are prepared directly from wild desert plants, and contain no preservatives, additives or harmful chemicals.Paketa për Pacientët me Sëmundje Autoimune


Pas shumë viteve të ekspertimit dhe përvojës klinike me kurimin e qindra pacientëve me sëmundje të ndryshme autoimune, ne ofrojme trajtimin natyral profesional më efektiv dhe shpresëdhënës për pacientët me semundje autoimune dhe nervore e gjenetike, si: Multiple Sclerosis (MS), ALS, Paraliza Cerebrale, Distrofia Muskulare, Lupus, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsia, Sindromi Sjëgren, Tiroidet, Bipolar Disorder, ADHD, Fibroza Cistike, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etj, që është shpresa më e madhe që ata mund të kenë për shëimin, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe pavarësinë nga të tjerët.

Trajtimi natyral profesional për sëmundjet autoimune dhe gjenetike është krejtësisht me bimë të egra shkretinore të studiuara, i sigurtë, efektiv dhe pa asnjë lloj efekti anësor.

Kura bimore për semundjet autoimune përbëhet nga 4 ilaçet bimore që i gjeni më poshtë në mënyrë të detajuar.

Trajtimi ndiqet më së paku 6 muaj, që është edhe faza bazë e trajtimit, e domosdoshme për të gjithë pacientët. Në varësi të suksesit të arritur te cdo pacient, trajtimi mund të vazhdojë deri në 12 muaj apo ndoshta edhe më shumë ne rast se shihet se semundja është drejt sherimit total dhe i nevojitet më shumë kohë.

Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet Detike”, por ato përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore, dhe nuk permbajnë ruajtës, shtesa apo lëndë kimike të dëmshme.