7 llojet e kancereve më të ndërlikuar për t’u zbuluar që në fillim

 

Kërkimet kanë bërë një rrugë të gjatë në zbulimin e formave të ndryshme të kancerit, por ka ende shumë që nuk zbulohen në fillim, derisa të jetë tepër vonë. Ja llojet e kancerit që janë të ndërlikuar për t’u zbuluar që në fillim.

  1. Kanceri i pankreasit

Kjo sëmundje ka qenë e rrallë, por kohët e fundit e tejkaloi kancerin e gjirit si vrasësi i tretë më i zakonshëm i kancerit në Shtetet e Bashkuara. Pra, është e sigurt të thuhet se strategjitë e shqyrtimit të kancerit janë shumë të nevojshme.

Arsyeja pse kanceri i pankreasit është kaq i vështirë për t’u zbuluar kthehet në faktin se ai është i brendshëm, fillimisht pa dhimbje dhe në përgjithësi nuk është i lidhur me ndonjë gjë që çon në simptoma. Bën përjashtim vetëm nëse ndodh afër kanalit biliar, gjë që çon në bllokim dhe verdhëz relativisht të hershme në rrjedhën e sëmundjes. Lajmi me shpresë është se ekzistojnë teknologji, të tilla si testet molekulare të gjakut.

  1. Kanceri i veshkave

Kanceri i veshkave mund të jetë i vështirë për t’u zbuluar, sepse pacientët zakonisht nuk testohen nëse nuk kanë simptoma, të cilat shpesh përfshijnë dhimbje mbrapa shpine, lodhje kronike, humbje peshe të pashpjegueshme dhe gjak në urinë.

Për shkak se veshkat janë aq të thella brenda trupit, tumoret e vogla të veshkave nuk mund të shihen apo ndjehen gjatë një testi fizik vjetor. Përveç kësaj, nuk ka teste të rekomanduara të shqyrtimit për kancerin e veshkave tek njerëzit që nuk janë në rrezik.

Pacientët të cilët kanë kushte të caktuara të trashëguara, siç është sindroma Von Hippel-Lindau (VHL), kanceri i trashë papilarë i veshkave (HPRCC) dhe sindromi Birt-Hogg-Dubé (BHD), kanë një rrezik më të lartë të kancerit të veshkave.

Mjekët mund të zgjedhin të rekomandojnë që këta pacientë të bëjnë analiza të rregullta të imazhit, siç është skanimi kompjuterik (CT) ose rezonancë magnetike (MRI) për të kërkuar tumor të veshkave.

  1. Kanceri i mushkërive

Tre të katërtat e kancerit të mushkërive diagnostikohen pasi që ato tashmë janë përhapur. Dhe shpesh pacientët nuk bëhen simptomatikë derisa kanceri të rritet në një madhësi që shkakton simptoma të kancerit të mushkërive, si kollë, pneumoni, gulçim, dhe të ketë bërë rrugën e tij përmes sistemit të gjakut dhe sistemit limfatik. Kanceri i mushkërive të qelizave jo-të vogla (NSCL) është lloji më i zakonshëm i kancerit të mushkërive, megjithatë është e vështirë të zbulohet herët sepse kanceri i mushkërive në fazën e hershme shpesh nuk ka simptoma dhe nuk zbulohet me rreze X të gjoksit.

Mjeku mund të marrë qeliza të kancerit nga sekrecione të mushkërive, lëngje rreth mushkërive, ose nëpërmjet një biopsie për një diagnozë konfirmuese, e cila zakonisht ndodh në një fazë të avancuar.

NSCL ka norma shumë të ulëta të mbijetesës nëse diagnostikohet vonë, kështu që njerëzit me një histori të gjatë të pirjes së duhanit duhet të flasin me mjekun e tyre për vlerën e mundshme të shqyrtimit të CT, për të ndihmuar zbulimin e kancerit të mushkërive në një fazë më të hershme dhe më të shërueshme.

  1. Kanceri i vezoreve

Kanceri i vezoreve është  kanceri i pestë më vdekjeprurës, që përbën më shumë vdekje se çdo kancer tjetër i sistemit riprodhues femëror.

Ashtu si kanceret e tjera, sa më herët të diagnozohet, aq më lehtë mund të kurohet, por vetëm rreth 20 % e kancerit ovarian është zbuluar në fazë të hershme. Kjo është kryesisht për shkak të madhësisë dhe distensibilitisë së zgavrës së barkut, dhe faktin se nuk ka simptoma nga kanceri i vogël ovarian në faza të hershme. Ky lloj kanceri më shpesh diagnozohet në fazën e tretë ose të katërt të tij.

  1. Sarcoma

Këto tumore të indeve të trupit, të tilla si yndyrat, muskujt, indet e lëkurës së thellë, kockat ose kërcet, nuk prodhojnë simptoma të hershme dhe janë një formë jashtëzakonisht e rrallë dhe më shumë e zakonshme tek fëmijët, duke kompensuar rreth 15 -20 % të të gjithë llojeve të kancerit të fëmijëve.

Për shkak se nuk dalin në sipërfaqe në shumicën e rasteve, tumoret e sarkomës mund të jenë mjaft të përparuara  para se të shfaqin simptoma.

Ato gjithashtu nuk prodhojnë tregues gjaku që mund të zbulohen me analizat e gjakut.

  1. Kanceri i trurit

Kanceret e trurit dhe tumoret e palcës kurrizore gjenden shpesh për shkak të shenjave dhe simptomave që mund të ketë personi, megjithatë këto shpesh përjetohen në fazat e mëvonshme.

Nëse një tumor do të lindte në korteksin motorik (zona e trurit e përfshirë në kontrollin e lëvizjes vullnetare) për shembull, do të shkaktonte një defiçit të dukshëm si dobësia në krah ose këmbë. Megjithatë, këto tumore shpesh mund të lindin në zonat fqinje, ku do të shkaktojnë simptoma disi të paqarta për një pacient, si ngathtësia e dorës në kryerjen e detyrave motorike, ose me vështirësitë e të folurit. Pacientët gjithashtu mund të shfaqin ndryshime shumë delikate në personalitet që mund të vërehen vetëm nga anëtarët e tyre më të afërt të familjes.

Një tjetër pengesë e madhe në mënyrën e zbulimit është se simptoma më e zakonshme e tumori të trurit është dhimbja e kokës, e cila është aq e zakonshme sa shpesh injorohet nga pacientët dhe madje disa mjekë të kujdesit parësor.

Deri më sot, nuk ekziston një analizë për kancer të trurit, me përjashtim të një studimi të imazhit të trurit, si një MRI ose një CT, dhe prognoza është shumë e dobët.

  1. Kanceri i mëlçisë

Për shkak se nuk ka simptoma të pranishme deri në fazat e mëvonshme, kanceri i mëlçisë është një tjetër lloj i vështirë për t’u zbuluar.

Nëse tumori është i vogël, është veçanërisht i vështirë për t’u zbuluar në një test fizik, sepse pjesa më e madhe e organit është e mbuluar nga kafazi i djathtë.

Deri në kohën kur mëlçia është e madhe, tumoret ka gjasa të përhapen në të gjithë organin, përtej pikës së heqjes së tërësishme kirurgjikale.

Përderisa nuk ka teste të rekomanduara për kancerin e mëlçisë, gjerësisht në ata që nuk janë në rrezik, mjeku mund të rekomandojë testimin nëse keni një histori familjare të sëmundjes ose nëse jeni diagnostikuar më parë me virusin papilloma (HPV). Shumë pacientë që pijnë pije alkoolike, janë në rrrezik të lartë për të zhvilluar kancer të mëlçisë pas një kohe të gjatë të cirrozës, ose sëmundjeve të mëlçisë.

Trajtimi Natyral Profesional i Kancerit

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.