Tumori Stromal Gastrointestinal

 

Një lloj i rrallë i sarkomës që është gjetur në sistemin e tretjes, më shpesh në murin e stomakut, është tumori stromal gastrointestinal (GIST) që nuk është kanceroz, por që mund të bëhet kanceroz nëse nuk trajtohet. Në terma të përgjithshme, sa më i madh të jetë tumori GIST, aq më shumë të ngjarë ka që të bëhet kanceroz.

Këto tumore kanë një emër mjaft të komplikuar

– gastrointestinal do të thotë se ato fillojnë në sistemin e tretjes,

– stromal do të thotë se ato zhvillohen nga indet që mbështesin indet korrigjuese që kontrollojnë lëvizjet e zorrëve, dhe

– tumor do të thotë një masë e huaj e zhvilluar në trup.

Rreth 60% e tumoreve të tilla fillojnë në stomak, por ato mund të fillojnë diku në sistemin e tretjes, duke përfshirë zorrën ose ezofagun. Në raste të rralla, ato mund të zhvillohen jashtë traktit gastrointestinal.

Këto tumore janë më të zakonshme në mes moshave 50 dhe 70 vjeç.

Shkaku i sëmundjes nuk dihet, por në qoftë se ju keni kusht gjenetik neurofibromatosis (NF), mundësia juaj për të zhvilluar një GIST rritet.

Simptomat

Pacientët që janë në fazën fillestare të një GIST-i shpesh nuk kanë asnjë simptomë dhe sëmundja mund të zbullohet si rezultat i testeve për kushte të tjera mjekësore.

Shumica e GIST-eve diagnostikohen në fazat e vonshme të sëmundjes. Simptomat e një GIST-i të avancuar mund të përfshijnë:

– Dhimbje ose siklet në bark (abdomen)

– Një ndjenjë e të qenët plot (i ngopur)

– Të qenët vazhdimisht i sëmurë

– Gjak në jashtëqitje apo të vjella

– Të ndjehesh shumë i lodhur

– Ulje e numrit të qelizave të kuqe të gjakut (anemi)

Shkaqet

– Te shumica e njerëzve mes moshave 50 dhe 70, shkaku i sëmundjes nuk dihet, por në qoftë se keni kusht gjenetik neurofibromatosis (NF), mundësia juaj për të zhvilluar GIST rritet.

– Nuk dihet saktësisht se çfarë e shkakton tumorin stromal gastrointestinal (GIST), por në vitet e fundit, shkencëtarët kanë bërë përparim të madh në të mësuarit se si disa ndryshime në ADN mund të shkaktojnë qelizat normale të bëhen kanceroze.

– ADN është lënda kimike në secilën prej qelizave tona që prodhon gjenet tona. Meqenëse prindërit tanë janë burimi i ADN-së tonë, ne zakonisht ngjajmë shumë me ata, por…

– ADN ndikon më shumë se sa ne shohim.

– Disa gjene kontrollojnë kur qelizat rriten dhe ndahen në qeliza të reja. Për shembull, disa gjene që ndihmojnë qelizat të rriten dhe të ndahen janë quajtur onkogjene, dhe të tjera që ngadalësojnë ndarjen e qelizave ose shkaktojnë qelizat të vdesin në kohën e duhur, janë quajtur gjene tumore shtypës.

– Kanceret mund të shkaktohen nga ndryshimet e ADN-së që kthehet në ONKOGJEN apo që fik gjenet tumore shtypëse.

– Disa familje kanë tumore stromale gastrointestinale (GISTs) të shkaktuara nga një mutacion i ADN-së që kalon nga prindi tek fëmija, por shumica e mutacioneve të ADN-së që lidhen me GIST nuk janë të trashëguara – ndryshime të tilla ndodhin për asnjë arsye reale, dhe quhen sporadike apo të fituara.

– Qelizat e kancerit të shumicës së pacientëve me GIST kanë një ndryshim në onkogjenin e quajtur c-kit. Gjeni c-kit gjendet në të gjitha qelizat e trupit. Ai drejton qelizën të prodhojë një proteinë të quajtur KIT, e cila shkakton qelizat të rriten dhe të ndahen.

– Në shumicën e rasteve, gjeni c-kit është joaktiv – ai është aktiv vetëm në qoftë se ka nevojë për më shumë qeliza intersticiale të Cajal (ICC). Në shumicën e GIST-eve gjeni c-kit është shndërruar dhe është gjithmonë aktiv, dhe kjo shpjegon disi pse formohet kanceri.

– Qelizat janë gjithmonë në rritje dhe në pjesëtim; në disa familje që kanë shumë anëtarë me GIST, praktikuesit e shëndetit kanë gjetur mutacione të trashëguara të gjenit c-kit.

– Ndryshimet e gjeneve që çojnë në shumicën e GIST-eve janë kuptuar tani, por nuk është ende e qartë se çfarë mund t’i shkaktojë këto ndryshime. Nuk njihet asnjë shkaktar i stilit të jetesës apo i mjedisit që të ketë lidhje me GIST-et; disa mund të kenë shkaqe që nuk janë gjetur ende, por shumë nga këto ndryshime mund të jenë vetëm ngjarje të rastit që nganjëherë ndodhin brenda qelizave, që për fat të keq mund të çojnë në kancer.

Kura me bimë shkretinore

Desert Herbs Cures for Stomach Tumors

Desert herbs formulas studied and produced specifically for patients with various types of Stomach Tumors.


Kura me Bimë të Shkretëtirës për Tumoret e Stomakut


Formula me bimë shkretinore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të stomakut.