Mjekët japin dekleratë që këshillon kundër kontrollit rutin të kancerit ovarian

 

Gratë që nuk kanë shenja apo simptoma të kancerit ovarian nuk duhet të rrezikojnë për kontrolle, sipas një deklarate të ‘Shërbimeve Parandaluese’.

Kanceri ovarian është i pesti që shkakton vdekjen nga kanceri në mesin e grave. Një përmbledhje e provave tregon se testet dhe kontrollet për kancerin ovarian janë shpesh të pasakta.

Këto diagnoza të pasakta mund të çojnë në operacione të panevojshme për të hequr vezoret dhe tubat fallopiane, sipas deklaratës.

Testet e tanishme të shqyrtimit nuk bëjnë një punë të mirë për të identifikuar nëse një grua ka apo jo kancer ovarian.

Rekomandimi është sidomos për gratë që nuk janë në rrezik të lartë të zhvillimit të kancerit ovarian, dhe nuk kanë histori familjare me kancer ovarian.

Për parandalimin dhe luftimin e kancerit ovarian lexoni në këtë artikull.