Karcinoma Bronchioloaveolare; Kanceri “misterioz” i mushkërive

 

Kanceri Bronchioloalveolar është quajtur ndonjëherë si  kanceri “misterioz” i mushkërive. Me një kontabilitet prej 2% deri 14% të të gjithë kancereve të mushkërive, pak dihet për këtë lloj kanceri të qelizave jo të vogla të mushkërive.

Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka klasifikuar atë si një lloj adenocarcinoma, një formë e kancerit të mushkërive që është më e zakonshme te jo-duhanpirësit.

Adenocarcinoma është forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive që prek gratë, dhe është gjetur shpeshte jo-duhanpirësit. Ky është edhe lloji më i zakonshëm i kancerit të mushkërive tek njerëzit nën moshën 45 vjeç dhe lloji më i zakonshëm i kancerit të mushkërive në mesin e të gjithë aziatikëve.

Ky lloj kanceri zhvillohet në qelizat pranë qeskave të vogla të ajrit (alveolet) në rajonet e jashtme të mushkërive dhe përhapet ose përgjatë indeve që ndajnë alveolin, ose nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes.

Ndryshe nga format e tjera të kancerit të mushkërive që shpesh përhapen në cipën e mushkërive (pleurë), dhe rajone të tjera të trupit, ky përhapet kryesisht në mushkëri.

Ka 2 lloje kryesore të Kancerit Bronchioloalveolar: non-mucinous, i cili është më i zakonshmi, dhe prek më shpesh duhanpirësit, dhe mucinous, i cili është më pak i zakonshëm dhe shpesh prek jo-duhanpirësit.

Simptomat

Simptomat e Kancerit Bronchioloalveolar janë të ngjashme me simptomat e para të kancereve të tjera të mushkërive, dhe përfshijnë një kollë të vazhdueshme, peshtymë gjaku (hemoptysis), dhe dhimbje gjoksi. Nuk është e pazakontë për Kancerin Bronchioloalveolar që të ngatërrohet me pneumoninë ose sëmundje të tjera të mushkërive, para se ai të diagnozohet.

Ndonjëherë nuk mund të ketë shenja apo simptoma në fazat e hershme, megjithatë, simptomat zhvillohen kur sëmundja përparon.

Këto simptoma mund të përfshijnë:

 • Kollë që nuk largohet për dy deri në tre javë
 • kollë e gjatë që vjen duke u përkeqësuar
 • Infeksione të vazhdueshme në gjoks
 • peshtymë gjaku
 • mbajtje fryme të vazhdueshme të pashpjegueshme
 • lodhje të pashpjegueshme të vazhdueshme apo mungesë të energjisë
 • humbja peshe të vazhdueshme të pashpjegueshme
 • dhimbje gjoksi ose supesh të vazhdueshme

Simptomat më pak të zakonshme përfshijnë:

 • Ndryshime në paraqitjen e gishtave, lakim i tyre apo duke u zmadhuar në skaje
 • temperatura e lartë (ethet) 38°C ose më shumë
 • vështirësi në gëlltitje apo dhimbje gjatë gëlltitjes
 • gërhitje, gulçim
 • ngjirje zëri
 • ënjtje të fytyrës.

Shkaqet

Pirja e duhanit është shkaku më i zakonshëm i kancerit të mushkërive në përgjithësi, por shumë njerëz të diagnostikuar me adenocarcinoma të mushkërive nuk kanë pirë duhan. Shkaku më i zakonshëm te jo-duhanpirësit është ekspozimi ndaj radonit në shtëpi. Adenocarcinoma e mushkërive është një sëmundje multifaktoriale, që do të thotë se disa faktorë mund të punojnë së bashku për të shkaktuar ose për të parandaluar kancerin.

Shumë ekspozime ndaj mjedisit mund të kontribuojnë në rrezikun e kancerit të mushkërive, përveç pirjes së duhanit, dhe, si pirja e duhanit, shumë prej tyre janë të shmangshme në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm për to. Ju mund të zvogëloni rrezikun duke bërë gjëra të thjeshta, si testimi i shtëpisë tuaj për ekzistencën e radonit dhe përdorja e maskës së duhur kur punoni me kimikate të caktuara.

Disa nga shkaqet më të zakonshme mjedisore të kancerit të mushkërive janë:

Radoni

Ekspozimi ndaj radonit në shtëpi është shkaku i dytë kryesor i kancerit të mushkërive dhe shkaku kryesor te jo-duhanpirësit.

Radoni është një gaz radioaktiv që prodhohet nga prishja natyrore e uraniumit në tokë. Ai mund të hyjë në shtëpi përmes të , dhe e vetmja mënyrë për të ditur nëse jeni të sigurt, është që të testoni shtëpinë për ekzistencën apo jo të radonit. Kjo bëhet thjeshtë nëpërmjet disa pajisjeve të veçanta që gjenden në dyqanet metalike apo mekanike.

Asbesti

Ekspozimi ndaj asbestit është konsideruar zakonisht një ekspozim në vendin e punës, por duke punuar me asbest të izoluar në shtëpitë e vjetra, mund të rezultojë në ekspozim shumë të madh. Asbesti është përgjegjës për rreth 84% të rasteve të Mesothelioma, një kancer që përfshin astarin e mushkërive. Duke qenë vetëm, asbesti paraqet pak rrezik, por ekspozimi mund të rezultojë në qoftë se ai ngacmohet. Në qoftë se doni të rimodeloni një shtëpi që mund të përmbajë asbest të izoluar, punësoni një kontraktues të çertifikuar.

Ndotja e ajrit

Ndotja e ajrit është parë si një faktor i mundshëm i rrezikut për kancerin e mushkërive, sepse ka një dallim të madh në mes të incidencës së kancerit të mushkërive në zonat urbane dhe rurale, dhe kanceri i mushkërive është më i përhapur në zonat urbane. Është e paqartë se në çfarë shkalle ndotja e ajrit kontribuon në kancerin e mushkërive, por sipas studimit më të madh deri më sot, më shumë se 10% e kancerit të mushkërive në Evropë mund të jetë nga ndotja e ajrit.

Kimikatet industriale

Si me asbestin, shumica e ekspozimeve ndaj kimikateve që shkaktojnë kanceri ndodhin në vendin e punës. Disa produkte që përdoren në shtëpi, të tilla si disa pastrues druri, përmbajnë kimikate që janë të lidhura me një rritje të rrezikut të kancerit të mushkërive. Është e rëndësishme të lexoni etiketat mbi këto produkte dhe të marrni masat e duhura sipas udhëzimeve në paketim.

Ekspozimi ndaj rrezatimit

Ekspozimi ndaj rrezatimeve mjekësore në gjoks për kanceret e tjera, për shembull Hodgkin limfoma ose kanceri i gjirit, mund të rrisë rrezikun e kancerit të mushkërive. Në Japoni, ekspozimi ndaj rrezatimit të bombës atomike ishte i lidhur me një rrezik të lartë të zhvillimit të kancerit të mushkërive.

Ekspozimi ndaj tymit të duhanit

Tymi i dorës së dytë rrit dy-tre fish rrezikun e kancerit të mushkërive te dikush që nuk pi duhan. Kjo gjë mendohet aktualisht të jetë përgjegjëse për 1.6% të kancerit të mushkërive.

Ekspozimi profesional

Ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara dhe substancave që përdoren në disa profesione dhe industri është i lidhur me një rrezik më të lartë të zhvillimit të kancerit të mushkërive. Këto kimikate dhe substanca përfshijnë: arsenik, asbest, beryllium, cadmium, tym qymyri dhe koksi, silicë dhe nikel.

Profesioni si shkak i kancerit të mushkërive është i zakonshëm. Është vlerësuar se rreth 13-29% e kancerit të mushkërive te meshkujt janë të lidhura me vendin e punës nga ekspozimi ndaj kimikateve dhe materialeve që rrisin rrezikun e kancerit të mushkërive. Shumë nga këto ekspozime janë të parandalueshme me anë të vetëdijes, dhe duke marrë masat e duhura.

Vetëm 2% e kimikateve të përdorura në tregti janë studiuar për kancerogjene, që është aftësia e tyre për të shkaktuar kancer tek njeriu. Edhe pse kjo është shqetësuese, duke marrë masa themelore mund të ulni rrezikun në mënyrë të konsiderueshme. Kur ndodheni rreth kimikateve, vishni doreza, siguroni ventilim të duhur, dhe përdorni një maskë të përshtatshme.

Lista e mëposhtme e substancave dhe profesioneve që mund t’ju vendosin në rrezik është e kufizuar, por ofron një pasqyrë të disa ekspozimeve më të zakonshme që janë të lidhura me kancerin e mushkërive.

Substanca profesionale të lidhura me një rritje të rrezikut të kancerit të mushkërive:

– Tymi i naftës

– Fibrat natyrale – asbest, silicë, pluhuri drurit

– Metalet – alumini, arseniku, beryllium, kadmium, krom, nikel

– Gaz Radonit

– Kimikatet reaktive – bis (klorometil) eter, gaz mustardë, klorid vinyl

– Duhani i dorës së dytë

– Tretësit – benzen, toluen

Profesione të lidhura me një rritje të rrezikut të Kancerit të mushkërive:

– Punëtorët me asbest

– banakierët

– qeramika

– kimistët

– prodhimet e qelqit

– bojaxhinjtë

– printuesit

– muratorët

– puna me metale

– shoferët e kamionëve

– minierat e uraniumit

Gjenetika dhe Kanceri i mushkërive

Është e njohur mirë se disa lloje kanceresh, si kanceri ovarian dhe kanceri i zorrës së trashë, kandidojnë në familje. Edhe pse roli i trashëgimisë te kanceri i mushkërive nuk është aq i njohur, ekzistenca e një historie familjare të kancerit të mushkërive e bën të rrisë rrezikun në një farë mase. Në përgjithësi, është vlerësuar se 1.7% e kancereve të mushkërive deri në moshën 68-vjeçare janë të trashëguara.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!