HBV më kompleks se HCV, por këtu ka një plan për ta kuruar

 

Një strategji globale shkencore për kurimin e hepatitit B – zhvilluar nga Koalicioni Ndërkombëtar për Eliminimin e HBV pas konsultimeve të më shumë se 50 shkencëtarë – u realizua në Kongresin Ndërkombëtar të Mëlçisë 2019.

Pavarësisht terapisë efektive për hepatitin B dhe vaksinave parandaluese, 887,000 njerëz në mbarë botën kanë vdekur nga virusi në vitin 2017, sipas një raporti nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe për 257 milionë njerëz të infektuar kronikisht me virusin, nuk ka shërim.

Megjithatë hulumtimi i hepatitit B është kryesisht i pafinancuar, “deri në pikën e krahasimit me një sëmundje tropikale të lënë pas dore”. Dhe një zgjidhje “e barabartë për të gjithë” nuk zbatohet.

Qëllimi i jetës së virusit varet nga gjenotipi dhe transmetimi ndryshon nga rajoni në rajon, kështu që shtetet e ndryshme mund të kenë nevojë për qasje të ndryshme. Në Kinë, nëna e kalon te foshnja, në rajone të tjera, transmetimi i të rriturve është një problem.

Përveç kësaj, sistemet imunitare të disa njerëzve mund ta zbërthejnë virusin; të tjerë, të cilët kanë një sistem imunitar të kompromentuar, nuk munden.

Hepatiti B nuk ka kufij

Tani, koalicioni ka dalë me një konsensus shkencor se si të zhvillohet një kurë. Strategjia duhet të jetë globale, pasi Hepatiti B nuk ka kufij.

Në shumë pjesë të botës, sëmundja është ende shumë e stigmatizuar.

Për shumë pacientë, virusi ka pasoja serioze. Njerëzit humbin familjet, punën dhe madje edhe të drejtën për të studiuar për t’u bërë punëtor shëndetësor.

Në vendet e varfra, madje edhe kur pacientët marrin medikamente, shpesh kanë vështirësi për të kryer analizat e gjakut për të kontrolluar ngarkesën virale, kështu që nuk e kanë idenë nëse trajtimi ka efekt.

Konsensus për përqasje me dy nivele

“Hepatiti B është një kafshë e komplikuar,” shpjegon Revill. Anëtarët e koalicionit pranuan se ne kemi nevojë për një qasje me dy nivele. Duhet që të synojmë virusin dhe të stimulojmë përgjigjen e pritësit në të njëjtën kohë.

Cikli viral i hepatitit B është edhe më i komplikuar se ai i hepatitit C. “Ilaçet kimike aktuale nuk synojnë ADN-në rrethore të mbyllur në mënyrë kovalente [ccc], rezervuarin e qëndrueshmërisë virale që fshihet në bërthamë”.

Sipas strategjisë, gjëja e parë që shkencëtarët duhet të trajtojnë është se si të ballafaqohet cccDNA në bërthamën e hepatociteve, e cila formon minikromosomën e qëndrueshme të gjenomit të virusit të hepatitit B.

“Ne sugjerojmë që hulumtimi i drejtuar drejt eliminimit të cccDNA” ose heshtja e përhershme e transkriptimit cccDNA duhet të jetë prioritet, shkruan koalicioni në raportin e tij të botuar në Lancet Gastroenterology and Hepatology.

Një kuptim i mekanizmave të cccDNA dhe zhvillimi i serum markers për cccDNA dhe metodat për ta degraduar atë do të ndihmojë në pikën e shërimit.

Një kurë e vërtetë për HBV kërkon heqjen e cccDNA intranullare nga hepatocitet e infektuara, kështu që të kuptuarit e mekanizmave të përfshirë në biogjenezën cccDNA, rregullimin dhe stabilitetin e saj është e detyrueshme për të arritur çrrënjosjen e HBV.

Një prioritet i dytë kërkimor është sistemi imunitar

Ne duhet të shtojmë përgjigjen imune të rrënuar nëse duam të pastrojmë infeksionin.

Shumë komponentë të ndryshëm të sistemit imunitar duhet të shikohen për të arritur pastrimin viral, kështu që imuniteti i lindur dhe imuniteti adaptiv janë çelësi kundër virusit.

Kjo do të përfshinte përcaktimin nëse mekanizmi i shterjes së qelizave T është i kthyeshëm, i qëndrueshëm dhe i nevojshëm, dhe identifikimin e biomarkuesve në gjak që pasqyrojnë më së miri përgjigjen intrahepatike të imunitetit. Shkalla e shkatërrimit të imunitetit dhe kategoria e pacientëve gjithashtu duhet të merret parasysh.

Kura me bimë shkretinore për kurimin e HBV dhe HCV


Hepatitis & Liver


Desert herbs products specially produced for patients with Hepatitis, Cirrhosis, and other liver conditions, including: Acute Hepatitis B and Chronic Hepatitis B (HBV) - with all subtypes and genotypes; Acute Hepatitis C and Chronic Hepatitis C (HCV) - with all genotypes and subtypes; Hepatic cirrhosis and liver cirrhosis of any cause; Liver Obesity and Enlargement of the Liver as well as other liver disorders.


Hepatiti dhe Mëlçia


Produkte nga bimët e shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për pacientët me Hepatit, Cirrozë, dhe kushte të tjera të mëlçisë, duke përfshirë: Hepatiti B Akut dhe Hepatiti B Kronik (HBV) - me të gjitha nëntipet dhe gjenotipet; Hepatiti C Akut dhe Hepatiti C Kronik (HCV) – me të gjitha gjenotipet dhe nëntipet; Cirroza hepatike dhe cirroza e mëlçisë së çdo lloj shkaku; Dhjamosja e Mëlçisë dhe Zmadhimi i Mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera të mëlçisë.