AUTIZMI; DIAGNOZA, SIMPTOMAT, SHKAQET, TRAJTIMI NATYRAL

 

Çfarë është Autizmi?

Autizmi është një çrregullim zhvillimor afat-gjatë që ndikon në aftësinë e individit për të bashkëvepruar me botën që e rrethon.

Individët me autizëm kanë vështirësi në bërjen miq dhe në marrjen pjesë në ndërveprimet e përditshme shoqërore. Ata shpesh kanë interesa të kufizuara dhe modele të caktuara të sjelljes, dhe gjejnë ngushëllim në rutinën dhe përsëritjen e gjërave dhe fjalëve.

Nisur nga fakti se kemi të bëjmë me një çrregullim të spektrit, autizmi ndikon te fëmijët në mënyra të ndryshme, dhe nuk ka dy fëmijë me autizëm që të jenë tërësisht njësoj. Kjo i bën gjërat shumë konfuze për prindërit, të cilët luftojnë për të përshtatur kushtet në atë mënyrë që është më e mira për fëmijën e tyre.

Një luftë e zakonshme për prindërit është përpjekja e dëshpëruar për të “arritur” te fëmijët e tyre, pasi ata duket sikur ekzistojnë në botën e tyre private, brenda mendjes së tyre.

Sa i zakonshëm është Autizmi?

Autizmi dikur ishte menduar të jetë një çrregullim i rrallë që prekte më pak se 1 në 5,000 njerëz. Gjetjet e fundit, megjithatë, sugjerojnë një shkallë shumë më të lartë të prevalencës, duke vlerësuar se të paktën 1 në çdo 500 fëmijë në SHBA ka autizëm.

Kjo mospërputhje e madhe mund të jetë për shkak të një rritje në ndërgjegjësimin në lidhje me çrregullimin dhe kriteret më të sakta diagnostikuese.

Të tjerë mendojnë se autizmi është një çrregullim zhvillimor që është në rritje. Fëmijët më autizëm zhvillojnë simptomat para moshës 3 vjeçare, dhe çrregullimi tenton të ndikojë katër herë më shumë djemtë se sa vajzat.

Diagnoza e Autizmit

Aktualisht nuk ka teste mjekësore që mund të diagnostikojnë autizmin. Shenjat e autizmit ndryshojnë nga individi në individ. Diagnoza është zakonisht e bazuar në vëzhgimin e kujdesshëm, si dhe informacionet e siguruara nga prindërit dhe kujdestarët e tjerë, në sjelljen, komunikimin e fëmijës, ndërveprimin shoqëror, dhe nivelet e zhvillimit.

Ka gjithashtu një numër të testeve ekzaminuese ose pyetësorëve, të cilat mund të kryhen, duke përfshirë makinat e vlerësimit (Childhood Autizm Rating Scale).

Diagnoza mund të bëhet nga mjekët pediatër, psikiatër, psikologët klinikë, ose nga një ekip shumë-disiplinor, zakonisht duke përdorur një listë të simptomave të autizmit.

Simptomat e Autizmit

Fëmijët me autizëm zakonisht shfaqin dëmtime në aftësitë sociale, të sjelljes, dhe komunikimit. Simptomat mund të përfshijnë:

Vështirësitë sociale:

– Mungesa e kontaktit me sy, shprehjeve të fytyrës, dhe gjesteve sociale.

– Dështimi për të zhvilluar lidhje shoqërore.

– Nuk kërkon ndërveprim shoqëror.

– Nuk duket sikur ju dëgjon dhe i mungon reagimi.

– Nuk pranon ta përqafosh, ta marrësh në krahë apo ta prekësh.

– Shfaqet i pandërgjegjësuar ndaj ndjenjave të tjerëve.

– Tërhiqet në “botën e vet” dhe preferon të luajë vetëm.

Vështirësitë e komunikimit:

– Zhvillim i vonuar i gjuhës ose munges e të folurit.

– Paaftësi për të filluar ose mbajtur bisedë.

– Është stereotip apo përdor gjuhën në mënyrë “të çuditshme”.

– Përsërit frazat nga vizatimet apo filmat e shikuar shpesh.

– Zmbrapsje e gjuhës – humbet aftësinë për të thënë fjalë të caktuara apo fjali.

– Shmang kontaktin me sy kur flet.

– Përsëritje e fjalëve apo frazave.

– Vështirësi për të shprehur nevojat e veta dhe shpesh përdor gjeste në vend të fjalëve.

Vështirësitë e Sjelljes:

– Zemërimi, agresioni apo sjellja e dhunshme.

– Çrregullime në të ngrënë (p.sh. nuk ha sa duhet ose ha shumë).

– Luhatje humori.

– Sjellje të kufizuara dhe të përsëritura.

– Preokupimi intensiv jonormal me aktivitete të caktuara ose fusha të interesit.

– Mani ose papërshtatshmëri ndaj objekteve të caktuara.

– Insistim i paepur në disa rituale ose rutina jo-funksionale.

– Ngulmon në njëtrajtshmëri, dhe pikëllohet kur rutinat ose ritualet ndryshojnë.

– Preokupimi me pjesë të objekteve, të tilla si magjepsja me qerthullën e një makine lodër.

– Mund të jetë veçanërisht i ndjeshëm ndaj tingujve me zë të lartë, dritave të ndritshme, apo kontaktit fizik.

Simptoma të tjera

– Probleme të përqendrimit.

– Ankth.

– Dhimbje koke.

– Djersitje pazakonshme apo e tepruar.

– Mospërmbajtje (mund të urinojë në shtrat).

– Konfiskime të vogla dhe spazma të muskujve.

Shkaqet e Autizmit

Nuk ka asnjë shkak të njohur të autizmit nga mjekësia e sotme.

Ajo që njihet është se autizmi është një çrregullim neurologjik, dhe se ka dallime në formën dhe strukturën e trurit të fëmijëve autikë në krahasim me fëmijët jo-autikë, edhe pse kjo nuk është gjithmonë kështu.

Ndërsa nuk dihet nëse autizmi ka një lidhje gjenetike, gjenet e sakta të përfshira janë të paqarta. Familjet me një fëmijë me Autizm, kanë 3% – 5% shans për të pasur një fëmijë të dytë me Autizm.

Disa ‘shkaktarë’ janë të implikuar si filtra të mundshme të çrregullimit. Këto mund të përfshijnë: probleme gjatë shtatzënisë dhe lindjes, infeksionet virale, ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara mjedisore apo ndotësve, apo edhe alergjitë ndaj ushqimeve të caktuara (gluteni apo produktet e qumështit).

Ka edhe sugjerime se autizmi mund të shkaktohet nga një reagim ndaj vaksinave të fëmijërisë, veçanërisht ato që përmbajnë sasi të larta të merkurit.

Çfarë e shkakton në realitet Autizmin?

Rritja shtatë-fish e autizmit në Kaliforni është më e mundshme të ketë ndodhur për shkak të ekspozimit ndaj mjedisit, sipas shkencëtarëve. Një studim i ri mbështet një ndryshim mbarëkombëtar në kërkimet rreth autizmit për t’u përqëndruar në faktorët e mjedisit, të tilla si pesticidet, viruset dhe kimikatet në produktet shtëpiake.

Në të gjithë SHBA, numri i fëmijëve autikë është rritur në mënyrë dramatike gjatë 15 viteve të fundit.

Shumë zyrtarë mjekësore argumentojnë se rritja ka ndodhur për shkak të ndryshimeve në diagnozat apo modelet e migrimit, dhe jo si një rritje reale e çrregullimit. Por studimi i ri arrin në përfundimin se këta faktorë nuk mund të shpjegojnë pjesën më të madhe të rritjes së autizmit.

Është e mundur që ekspozimi i një gruaje shtatzënë ndaj ndotësve kimik, veçanërisht metaleve dhe pesticideve, mund të ndryshojë strukturën e trurit të foshnjës në zhvillim, duke shkaktuar autizëm. Shumë grupe prindërish gjithashtu besojnë se vaksinat e fëmijërisë mund të jenë përgjegjëse.

Për shumë njerëz, ky informacion nuk është krejt i ri, por është një shenjë e mirë për të gjetur këtë lloj të të dhënave të publikuar në një nga revistat më prestigjioze shkencore, Scientific American.

Sot disa ekspertë besojnë se incidenca e të gjitha çrregullimeve të spektrit të autizmit mund të jetë aq e lartë sa 1 në çdo 10 fëmijë.

Pra, cili është shpjegimi atëherë?

Mjekësia konvencionale pëlqen të tregojë me gisht në gjenetikë (të fajësojë gjenetikën), por shkenca tregon se vetëm 1% e rasteve të autizmit ka të ngjarë të jetë për shkak të një mutacioni gjenetik. Pavarësisht nga kjo, financimi për studimin e shkaqeve gjenetike të autizmit është 10 deri në 20 herë më i lartë se sa financimi për shkaqet e mjedisit, sipas Irva Hertz-Picciotto, një profesor i epidemiologjisë në Universitetin e Kalifornisë, i cili udhëhoqi studimin e mësipërm.

Është koha që mjekësia “moderne” ta kap në kohë këtë çështje, pasi tabloja është duke u bërë shumë më e qartë për shkaqet e vërteta themelore të autizmit.

Kontribuesit kryesorë për Autizm

Toksinat janë kontribuesit kryesorë të Autizmit, dhe në majë të kësaj liste qëndrojnë:

  1. Merkuri dhe metale të tjera, të tilla si alumini. Rruga e madhe e ekspozimit këtu është nga vaksinat, dhe gjithashtu nga ngrënia e ushqimit të detit të ndotur (infektuar, kontaminuar).
  2. Viruset dhe mikrobet, të tilla si myku.
  3. Fushat elektromagnetike (EMF). Këto vijnë jo vetëm nga telefonat celularë dhe telefonat pa tela, por edhe nga priza elektrike dhe Wi-Fi, sepse këto fuqizojnë prodhimin e mikrobeve toksike dhe endotoksinat.
  4. Një kontribues i katërt i madh që është zbuluar kohët e fundit është edhe një nga më të lehtët për t’u korrigjuar: Mungesa e Vitaminës D.

Ka një lidhje të shfrenuar në mes mangësisë së vitaminës D te gratë shtatzëna dhe kërcimit proporcional në autizëm. Receptori i Vitaminës D shfaqet në një shumëllojshmëri të gjerë të indeve të hershme të trurit në zhvillimin e fetusit, dhe aktivizimi i receptorëve të vitaminës D shton rritjen nervore në tru.

Pra, një nga ndryshimet më të rëndësishme që mund të reduktojnë radikalet e autizmit është kujdesi i grave shtatzëna për plotësimin e Vitaminës D.

Në trajtim të Autizmit

Në vijim gjeni Udhëzuesin e plotë të prindërve me fëmijë të Spektrit Autik, për trajtimin natyral që kanë nevojë për shërimin dhe jetën sa më cilësore të fëmijëve të tyre.

Kura Bimore Profesionale për Spektrin e Autizmit

Autism & ADHD

Paketa e Mbështetjes së Trurit dhe Kurimit Natyral të Fëmijëve Autik kombinon 3 produkte bimore në një paketë për të siguruar shërimin dhe ushqyesit kryesorë që fëmijët e moshës 2-15 vjeç kanë nevojë për funksionim optimal të trurit dhe përpunimin njohës.

1. Desert ProSmart

Një studim i madh tregoi se glutathione është më e ulët tek fëmijët me autizëm. Glutathione është antioksiduesi master i trupit i cili ndihmon në mbrojtjen e trurit nga dëmtimi i radikalëve të lirë.

Desert ProSmart ndihmon në forcimin e glutathione si N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) dhe Acetyl-L-Carnitine (ALC). NAC është një aminoacid i cili është thelbësor për trupin për të bërë glutathione. ALC është një lloj carnitine që prodhohet natyrshëm në tru. ALC është një antioksidant i fuqishëm që është në gjendje të përshkojë pengesën gjak-trur dhe të stimulojë dhe forcojë qelizat nervore të trurit. Mund të ndihmojë gjithashtu në drejtimin e acideve yndyrore në mitokondri, energjia elektrike e qelizave. Kjo ndihmon në krijimin e energjisë së re të qelizave.

Fosfatidilserina (PS) është një klasë fosfolipidesh që gjenden në membranat qelizore. PS është kritike sepse ndihmon trurin të përdorë energjinë në mënyrë më efikase. PS rrit metabolizmin neuronal dhe stimulon prodhimin e acetilkolinës.

Desert ProSmart përmban ACL, NAC, PS, Acid Alpha Lipoic dhe Carnitine, të drejtëpërdrejta nga esenca e bimëve shkretinore.

2. Smart Kids Immunity Booster

Një sistem imunitar i fortë është thelbësor në trajtimin e Autizmit. Smart Kids Immunity Booster vepron në riparimin e çrregullimit të qelizave imunitare në tru (mikroglia dhe astroglia), autoimunitetin, aktivizimin e rritur të qelizave T, dhe mutacionet në gjenet që kontrollojnë funksionimin e qelizave immune, dhe jo vetëm.

3. ProbioHerb

Përmirësimi i shëndetit të zorrëve dhe balancimi i mikrobiomës është thelbësor për këdo që ka autizëm. Zorra konsiderohet truri i dytë për shkak të sasisë së mbaresave nervore dhe neurotransmetuesve që janë të lidhur me funksionimin e zorrëve. Kur shtresa e zorrëve është e përflakur dhe dëmtohet, proteina të mëdha futen në rrjedhën e gjakut. Kjo krijon inflamacion në të gjitha indet, përfshirë trurin.

Probiotikët janë mikroorganizma të dobishëm (baktere dhe maja) që mbajnë zorrë dhe trupin tuaj të shëndetshëm. Ato janë të ngjashme me mikroorganizmat që natyrisht jetojnë në trupin tonë.

ProbioHerb është një kombinim ideal i probiotikëve me bazë bimore për të mbështetur florën e zorrëve, shëndetin e qelizave dhe imunitetin.

Enzimat tretëse përmirësojnë funksionin e tretjes, përmirësojnë thithjen e lëndëve ushqyese dhe ndihmojnë në zbutjen e shqetësimit të stomakut. Produkti përfshin një larmi enzimash kyçe për të adresuar të gjitha efektet enzimatike të tretjes. Këto enzima janë në gjendje të mbijetojnë në vargjet e ndryshme të pH të stomakut dhe zorrëve të vogla.

* Përkrah ilaçeve bimore, prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve duhet të ndjekin edhe udhëzimet për dietën ushqimore dhe stilin e jetesës që ne e shoqërojme bashkë me ilaçet për çdo fëmijë në mënyrë të posaçme.