Strategjitë e Agjërimit për Trajtimin Natyral të Kancerit

Strategjitë e Agjërimit për Trajtimin Natyral të Kancerit

 

Agjërimi Fetar dhe Agjërimi Mjekësor

Agjërim do të thotë të ndalohesh nga diçka, që kryesisht ka të bëjë me ndalimin nga ngrënia e pirja për një periudhë të caktuar kohore. Edhe vendimi që të mos u flasësh njerëzve për një kohë të caktuar, quhet gjithashtu agjërim, por përdorimi i kësaj fjale ka kryesisht qëllimin e ndalimit nga ushqimi.

Padyshim që zanafilla e agjërimit është fetare, që prej mijëra vitesh, ndoshta që me ekzistencën e njeriut në këtë botë.

Ja si i drejtohet Kurani besimtarëve muslimanë në lidhje me agjërimin e muajit të Ramazanit: “O besimtarë! Agjërimi ju është bërë detyrim ashtu si ka qenë detyrim edhe për ata para jush (ithtarët e librave qiellor: hebrenjtë dhe të krishterët), me qëllim që të arrini devotshmërinë.” [El Bekare, 183].

Nuk dihet saktë mënyra e agjërimit që Zoti ia ka bërë detyrim ithtarëve të librave qiellor para Islamit, për faktin se nuk ekziston një origjinal i atyre librave dhe gjatë përkthimeve kanë ndodhur devijime, por ajo që dihet saktë dhe sigurtë është mënyra e agjërimit Islam që përmendet në Kuran dhe në traditën e mirë ruajtur të profetit Muhamed (Paqja e Zotit qoftë mbi të dhe mbi të gjithë profetët e Zotit!).

Agjërimi Islam është: Ndalimi nga ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet seksuale, që nga agimi i parë (para daljes së dritës) deri në perëndim të diellit.

Kanë ardhur dorëshkrime që vërtetojnë se shumë mjekë dhe filozofë të lashtë e kanë praktikuar dhe nderuar agjërimin, për qëllime fetare dhe mjekësore.

Sot, në botën e zhvilluar, mjekësia konvencionale e ka lënë krejtësisht në harresë agjërimin, madje shumica e njerëzve janë trajnuar nga shoqëria për të besuar se agjërimi është i dëmshëm për shëndetin.

Megjithatë, shumë mjekë dhe kërkues të pavarur, si dhe praktikues të mjekësisë natyrale dhe alternative, po i kushtojnë një vëmendje të veçantë agjërimit kurues, duke kryer kërkime shkencore dhe prova të shumta në pacientë me sëmundje kronike të rënda dhe të pashërueshme nga mjekësia konvencionale.

Në fakt, përkatësia fetare luan një rol të madh në vendosjen e teorive dhe kërkimin e provave për vërtetimin e tyre.
Kërkuesit e krishterë bëjnë kërkime në atë lloj agjërimi që njihet në fenë e tyre dhe që ka të bëjë me ndalimin nga disa lloje të caktura të ushqimit (kryesisht mishit dhe produktet e qumështit) për një periudhë 40 ditore apo më pak a më shumë. Kështu, gjen që shumë prej tyre të vendosin disa rregulla të agjërimit mjekësor afatgjatë, afatshkurtër, disa ditor apo edhe disa orësh, thjesht duke u ndaluar nga mishi dhe produktet e qumështit, dhe duke i zëvendësuar proteinat dhe lëndët ushqyese të tyre nga burime të tjera  kryesisht vegjetale; pra kjo i ngjan më shumë një diete se sa një agjërimi të mirëfilltë.

Diçka është e sigurtë: Krijuesi ynë e di mirë atë që i bën dobi njeriut dhe atë që e dëmton atë, dhe nga Urtësia e Tij absolute dhe mëshira për njeriun, ia ka bërë të detyrueshëm agjërimin, me qëllim të pastrimit të shpirtit për arritjen e devotshmërisë, dhe pastrimit të trupit nga sëmundjet për të kryer detyrimet dhe për arritur një cilësi jetese sa më të mirë.

Uria, etja dhe lodhja gjatë ditës së agjërimit, sidomos në ditët e gjata dhe të nxehta verore, është në fakt derdhje mëshire nga Krijuesi mbi agjëruesin, dhe një rigjenerim fiziologjik total dhe kurues i trupit të njeriut.

Ajo që nuk është folur mjaft është se si në të vërtetë shtrirja e asaj kohe të agjërimit mund të ketë përfitime të thella shëruese në trup. Në këtë artikull, ju do të mësoni rreth strategjive të agjërimit me synime specifike për të synuar luftimin e kancerit në trup.

Ju mund ta keni vënë re që agjërimi është një mekanizëm i ndërtuar për shumë kafshë për të kapërcyer sëmundjen. Kur kafsha juaj nuk ndihet mirë, ajo nuk do të hajë ushqim. Edhe njerëzit duket se kanë të përzier kur janë të sëmurë, gjë që i largon nga të ngrënit. Duket sikur kjo është e qëllimshme dhe shkenca mbështet intuitën tonë për këtë.

Ja çfarë thotë profeti Muhamed (Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të!): “Mos i detyroni të sëmurët për të ngrënë e për të pirë, sepse Zoti i ushqen ata dhe i jep atyre për të pirë.” [Tirmidhiu, 2040, Ibën Maxheh 3444, El Albani në Es Sahiha, 727].

Disa nga përfitimet shëndetësore të Agjërimit

Agjërimi ka një numër përfitimesh që të gjitha kontribuojnë për një trup të shëndetshëm. Është me të vërtetë një nga mjetet më të sigurta dhe me kosto efektive të shërimit që mund të përdorni.

– Rrit imunitetin

Tretja është një proces që kërkon energji. Pasi trupi të lirohet nga tretja, energjia do të devijohet drejt gjërave të tjera si rregullimi i imunitetit. Kjo është një nga arsyet kryesore që strategjitë e agjërimit janë të fuqishme për kurimin e kancerit.

Agjërimi përmirëson rregullimin e citokineve inflamatore Interleukin-6 dhe Faktorin Alfa të Nekrozës Tumorale. Këto janë shumë inflamatore dhe shpesh janë të ngritura në pacientët me kancer.

Përfundimisht, studimet kanë treguar se strategji të veçanta të agjërimit janë në gjendje të reduktojnë këto molekula inflamatore për të rritur sistemin imunitar.

 

– Stimulon Vetasgjësim të qelizave kancerore

Një tjetër arsye e fuqishme për të inkorporuar strategjitë e agjërimit është stimulimi i autofagjisë – vetasgjësimit. Ky proces fillon të ndodhë me rënien e niveleve të insulinës, veçanërisht pas 16-24 orëve agjërim për shumicën e njerëzve. Ky proces është vendi ku qelizat e vjetra dhe të dëmtuara përfshihen dhe riciklohen për energji, duke stimuluar formimin e qelizave të reja.

Siç e dimë, qelizat e kancerit dëmtohen në mënyrë metabolike dhe nuk i shërbejnë funksionit të dobishëm të trupit të njeriut. Agjërimi i zgjatur ndihmon trupin të synojë dhe të shpëtojë prej tyre, përveç faktit që pengon përsëritjen virale dhe parazite. Përfitimet e strategjive të agjërimit shtrihen më tej në tru, duke mbrojtur nga rritjet jonormale, toksinat dhe inflamacioni kronik.

Veçanërisht, ky efekt stimulon edhe biogjenezën mitokondriale. Është e njohur se mitokondria e qelizave të kancerit është dëmtuar, duke prodhuar sasi masive të mbeturinave, stresit oksidativ dhe duke kontribuar në inflamacion. Strategjitë e agjërimit mund të ndihmojnë në nxitjen e formimit të mitokondrit të ri, më efikas, i cili ndihmon në pengimin e këtyre efekteve.

– Përmirëson Riparimin Gjenetik

Ekziston një korrelacion midis praktikave të agjërimit dhe rritjes së jetëgjatësisë dhe rasteve më të ulëta të sëmundjes. Në nivelin qelizor, duket se qelizat priren të jetojnë më gjatë kur ushqimi është i pakët. Kjo është e mundshme sepse strategjitë e agjërimit përmirësojnë riparimin gjenetik për të mbajtur qelizat të funksionojnë mirë.

Kur ushqimi është i pakët, trupi ngadalëson ndarjen e qelizës, pasi është një proces intensiv energjie. Duke marrë parasysh që qelizat e kancerit karakterizohen nga rritja e shpejtë dhe e pakontrolluar, ky është një zbulim i rëndësishëm.

Një nga arsyet që mund të ndodhë është se si agjërimi ndryshon hormonin e rritjes njerëzore (HGH). HGH është një nga hormonet primare që kontrollon riparimin qelizor, stimulon djegien e yndyrës dhe parandalon humbjen e muskujve. Në mënyrë të mrekullueshme, një studim i kohëve të fundit zbuloi se një periudhë agjërimi prej 24 orësh rriti HGH respektivisht në 2000% dhe 1300% në meshkuj dhe femra.

– Përmirëson ndjeshmërinë e insulinës

Tradicionalisht, paraardhësit tanë ishin të prirur të kalonin periudha të gjata kohe pa ngrënë ndonjë ushqim. Kjo ishte për shkak se, para praktikave moderne të bujqësisë, ne nuk kishim një bollëk ushqimi në dispozicion në çdo kohë.

Bollëku ushqimor dhe një nivel i lartë i ushqimeve të përpunuara dhe të dendura, ka çuar në modele moderne të ngrënies që kontribuojnë në rregullimin e sheqerit në gjak dhe rezistencën ndaj insulinës. Këto çështje të sheqerit në gjak janë kulmi i sëmundjeve kronike si diabeti, sëmundjet e zemrës dhe madje edhe Alzheimer.

Ndërsa folëm për HGH në seksionin e mëparshëm, dhe rëndësinë e tij për vendosjen e trupit në një gjendje shëruese; insulina është penguesi i tij i drejtpërdrejtë. Prandaj, nëse dëshirojmë t’i japim trupit një shans lufte kundër kancerit, na duhet të rimarrim ndjeshmërinë e insulinës dhe ta shtojmë HGH sa më shumë që të jetë e mundur. Agjërimi mund të ndihmojë në arritjen e të dyja këtyre qëllimeve.

– Gjendja e Indiferencuar e Qelizave të Kancerit

Ekziston një listë e gjatë e efekteve që mund të dokumentohen këtu, por për një efekt të fundit dhe tepër të rëndësishëm të agjërimit: së pari, kuptojmë se qelizat e kancerit janë si qeliza të rregullta, para se të vendosin se çfarë do të jenë. Kjo do të thotë se ato janë “të padiferencuara”. Ndërsa qelizat rriten, ato “vendosin” se çfarë roli do të shërbejnë në trup dhe nëse do të “diferencohen” në qeliza imune ose ndoshta në qeliza hepatike (të mëlçisë), ose çfarëdo që trupi ka nevojë në atë moment të veçantë.

Qelizat e kancerit janë të mbërthyera në gjendjen e padiferencuar dhe thjesht kopjohen jashtë kontrollit. Në mënyrë të mrekullueshme, ka prova që tregojnë se agjërimi në të vërtetë mund të nxisë diferencimin e qelizave të kancerit dhe t’i zhbllokojë ato nga ky cikël i dëmshëm.

– Rëndësia e Shëndetit Mitochondrial

Ne e dimë se qelizat e kancerit dëmtojnë mitokondrinë. Mitokondri janë ato që prodhojnë të gjithë energjinë për qelizat tona për të kryer funksione normale. Kur ato dëmtohen, qelizat bëhen joefikase dhe prodhojnë stres oksidativ të shfrenuar. Kjo çon në sasi të larta të inflamacionit.

Gjëja e mirë për këtë është se strategjitë e agjërimit mund të përdoren për të promovuar autofagë (vetasgjësim) dhe për të synuar qelizat e dëmtuara. Për shkak të përfitimeve nga agjërimi për shëndetin e mitokondritit, nuk ka vetëm një përmirësim në rezultatet e kancerit, por edhe përmirësim në pothuajse çdo aspekt tjetër të shëndetit. Agjërimi është një mënyrë e shkëlqyer për të promovuar mitokondri të shëndetshme dhe për të ndihmuar në rrahjen ose parandalimin e shumë sëmundjeve të ndryshme kronike.

– Stimulon qelizat burimore (staminale)

Agjërimi rrit aktivitetin e qelizave staminale, duke i dhënë trupit shumë qeliza rinore që mund të ofrojnë një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve. Shumë njerëz injektojnë qeliza staminale për të ndihmuar në riparimin e nyjeve të dëmtuara. Agjërimi është një mënyrë për të stimuluar në mënyrë të brendshme këto qeliza burimore për të riparuar zonat e dëmtuara të tij.

Studimet kanë treguar se agjërimi i zgjatur që zgjat 2-6 ditë redukton sinjalizimin pro-rritje dhe aktivizon rrugët që rrisin rezistencën qelizore ndaj toksinave dhe stresit.

Në veçanti, në disa studime, agjërimi ka treguar të bllokojë efektet anësore të imunosupresionit të kimioterapisë nëpërmjet rritjes së qelizave staminale hematopoietike. Agjërimi i shkurtër, me ndërprerje, nuk e rrit prodhimin e qelizave staminale në të njëjtën mënyrë si agjërimi afatgjatë, për pjesën më të madhe të trupit.

Sidoqoftë, disa rajone të trupit, të tilla si muri i zorrëve, është gjetur të rrisin zhvillimin e qelizave staminale në vetëm 24 orë. Kjo ka kuptim pasi qelizat e murit të zorrëve kanë jetëgjatësi të shkurtër dhe kthehen çdo 3-5 ditë.

– Stimulon djegien e yndyrnave

Kur agjëron, trupi duhet të gjejë një lëndë djegëse alternative dhe së pari do të fillojë duke djegur sheqerin e rezervuar në trup të quajtur glikogjen. Ndërsa rezervat e glikogjenit pakësohen, trupi do të fillojë djegien e yndyrës për karburant dhe prodhimin e ketoneve.

Ky proces përmirëson aftësinë e trupit tuaj për të djegur yndyrë në baza të rregullta dhe ne e quajmë atë yndyrë të adaptuar. Si një individ me yndyrë të adaptuar, trupi do të ketë fleksibilitetin metabolik për t’u zhvendosur lehtësisht nga djegia e sheqerit kur konsumon karbohidratet e ushqimit, drejt djeges së yndyrës kur ndalohemi nga ushqimi.

– Përmirëson Shëndetin Mendor

Ndërsa ketonet ngrihen në trup, shumica e njerëzve përjetojnë një humor të përmirësuar, qartësi mendore dhe kreativitet. Shumë njerëz vërejnë se ndihen më produktiv në kulmin e agjërimit të tyre të përhershëm ose pas 3-4 ditëve të agjërimit të zgjatur.

Një rishikim i vitit 2013 i botuar në hulumtimin psikiatrik tregoi se agjërimi terapeutik gjatë një periudhe 7-ditore tregoi përmirësim në gjendjen shpirtërore, vigjilencë dhe një ndjenjë të qetësisë në pacientët me depresion.

Filozofi Platon ka një citat të famshëm ku thotë “Unë agjëroj për një efikasitet më të madh mendor dhe fizik”, pasi ai e dinte se performanca e tij më e madhe fizike dhe mendore ishte ndërsa agjëronte. Kjo është arsyeja pse ai dhe shumë filozofë të tjerë të lashtë grekë dhe disa nga mendjet më të mëdha në mbarë botën kanë praktikuar një mënyrë jetese të agjërimit.

– Përmirëson Shëndetin Shpirtëror dhe Intuitën

Agjërimi është përdorur gjithashtu gjatë gjithë historisë si një mënyrë për të ngritur vetëdijen dhe për të provuar një marrëdhënie më të thellë me Krijuesin tonë. Çdo fe e madhe e mbështet agjërimin dhe ata kanë periudha kohore ku besimtarët inkurajohen ose madje kërkohen të agjërojnë.

Kur praktikojmë agjërimin për qëllime shpirtërore, vëmë re se kjo na ndihmon të rregullojmë nxitjet emocionale dhe të harmonizohemi me intuitën tone, që na ndihmon të marrim vendime më të mira në jetë. Kjo është shumë e dobishme nëse praktikoni një besim të veçantë.

Në fakt, vetëm ky përfitim do të ishte i mjaftueshëm për të praktikuar agjërimin.

Strategjitë e agjërimit për të luftuar Kancerin

Ka shumë mënyra për të agjëruar. Strategjitë e agjërimit mund të ndryshojnë në varësi të qëllimit të synuar. Agjërimi afatshkurtër (1 ditë) ka përfitime për inflamacionin, tretjen, dhe metabolizmin, kurse agjërimi afatgjatë (3 ditë apo më shumë) është agjërimi ku ndodh shtimi i vetasgjësimit dhe ketozës së thellë për të promovuar përfitime më të mëdha terapeutike.

Ketoza është një gjendje metabolike ku trupi djeg yndyrën për energji në vend të sheqerit. Ka një numër të madh të provave që sugjerojnë se të qenit në një gjendje ketogjenike është e dobishme kur përpiqeni të luftoni kancerin. Kjo ka të ngjarë, sepse qelizat e kancerit kryesisht djegin sheqer për energji dhe ketosis nuk siguron gjë për to.

Çdo agjërim mund të të futë në gjendje ketoze, kështu që mund të bëni edhe një agjërim të shpejtë 1 ditor duke shmangur krejtësisht proteinat dhe karbohidratet në kohët e ngrënies, dhe në vend të tyre të zgjidhni yndyrna të shëndetshme që sigurojnë një burim të ketoneve për energji.

Agjërimi i preferuar i profetit Muhamed (Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të!) ishte agjërimi i ditës së hënë dhe të enjte të çdo jave, si dhe 3 ditë në mezin e çdo muaji hënor. Këto agjërime janë shumë të dobishme për promovimin e shëndetit të gjithë njerëzve, kurse pacientët e kancerit në veçanti, kanë nevojë për agjërim më të gjatë, siç është ai që Zoti e ka bërë të detyrueshëm për muslimanët në muajin e Ramazanit.

Përdorimi i yndyrave të shëndetshme për të mbështetur ketozën dhe agjërimi për periudha kohore të gjata është një strategji e madhe për luftimin e kancerit, sepse i privon qelizat e kancerit nga sheqeri dhe ofron ketonet si energji për qelizat e shëndetshme.

Agjërimi i zgjatur

Ndërsa agjërimet me ndërprerje, të shkurtra, sigurojnë shumë përfitime, strategjitë e zgjatura të agjërimit mund të jenë shumë të dobishme në kushtet e kancerit. Agjërimet 3 ditore apo më shumë konsiderohen agjërim i zgjatur.

Agjërimet e gjata janë fantastike për kanceret me rritje të shpejtë, meqë ato kufizojnë më tej përdorimin e glukozës dhe nxisin nivele më të larta të autofagut se agjërimet më të shkurtra.

Agjërimi i muajit të Ramazanit për 29 apo 30 ditë, është unik për të gjithë pacientët e kancerit. Mund të jetë pak e vështirë në 2-3 ditët e para, por pas përshtatjes së individit bëhet më e lehtë për tu ndjekur. Është e rëndësishme të zvogëlohet stresi dhe të përqendroheni në pushimin sa më shumë që është e mundur gjatë këtyre periudhave. Rekomandohet përdorimi i çajrave dhe barnave bimore për të rritur përfitimet.

Kombinimet e fuqishme

Agjërimi është një strategji e fuqishme e shërimit. Jo vetëm që ofron përfitime të mëdha në vetvete, por në të vërtetë mundëson një kombinim të madh me modalitetet e tjera të shërimit të kancerit. Ka shumë qasje të ndryshme natyrore për mbështetjen e trupit për të shëruar kancerin, ku ne rekomandojmë shpesh:

– Ushqimi i ekuilibruar me bazë kryesisht bimore

Një pjesë e përfitimit të agjërimit është privimi i qelizave të kancerit nga sheqeri, burimi i tyre i preferuar i energjisë. Ky përfitim i njëjtë mund të nxirret nga ndjekja e një diete ketogjenike që mbështet aftësinë e trupit për të djegur dhjamin si energji në vend të sheqerit, duke vënë qelizat e kancerit në një disavantazh metabolik.

Përveç pakësimit të karbohidrateve dhe sheqerit, ka gjithashtu dëshmi se reduktimi i marrjes së proteinave mund të jetë strategji e rëndësishme në mënyrë që të kufizohet aktivizimi i rrugës mTOR, një rrugë biologjike e implikuar me rritjen e qelizave në inde të ndryshme që është gjetur të jetë shprehur tepër në kushtet e kancerit. Rrjedhimisht, konsumi i proteinave është një nga aktivatorët e kësaj rruge.

– Komponimet e bimëve shkretinore

Shumë komponime të bimëve kryesisht shkretinore janë gjetur të pengojnë rritjen dhe zhvillimin e kancerit nga shumë mekanizma të ndryshëm.

Kulmi i faktorëve më sipër bën një dietë me bazë bimore dhe komponimet e bimëve shkretinore, së bashku me strategjitë e agjërimit, një arsenal të fuqishëm në luftën kundër kancerit.

– Oksigjeni i pastër dhe frymëmarrja e thellë

Qelizat e kancerit lulëzojnë në mjedise me sheqer të lartë dhe oksigjen të ulët. Ndërsa gllabërojnë sa më shumë sheqer që të jetë e mundur, ato nxjerrin acidin laktik dhe e bëjnë mjedisin e tyre rrethues jashtëzakonisht acid.

Oksigjeni i pastër dhe frymëmarrja e thellë është një terapi që mund të praktikohet në bregdet apo male pyjore me ajër të dendur dhe të pastër.

Kombinimi i strategjive të agjërimit së bashku me terapinë e oksigjenit dhe bimët e shkretëtirës siguron një kombinim të fuqishëm për të vendosur qelizat e kancerit në një disavantazh duke rritur sistemin imunitar dhe duke super-furnizuar pjesën tjetër të qelizave.

– Praktikat e detoksifikimit

Pothuajse të gjithë kanë një nivel të toksicitetit në trupat e tyre. Është një stresor që nuk mund ta shmangim. Është e zakonshme të gjesh që pacientët me kancer të kenë nivele më të larta të toksicitetit se të tjerët, dhe për këtë arsye duhet të marrin pjesë në aktivitetet e përditshme të detoksifikimit për të ndihmuar në lehtësimin e stresit në trup dhe për të çliruar energji për të kryer detyra të tjera.

Agjërimi është një nga këto strategji. Përveç kësaj, hidratimi i mirë, përdorimi i barërave detoksifikuese, kryerja e stërvitjes adekuate, përdorimi i saunës 2-3 herë në javë dhe klizmat e kafesë mund të jenë të shkëlqyera për të ndihmuar trupin në heqjen e toksinave.

– Terapitë konvencionale

Është interesante se strategjitë e agjërimit në të vërtetë kanë treguar të përmirësojnë rezultatet e kancerit kur përdoren në lidhje me strategjitë konvencionale të tilla si kimioterapia ose rrezatimi. Ky është një lajm i mirë sepse agjërimi tashmë i vë qelizat e kancerit në një gjendje të dobësuar. Kjo do të thotë se mund të jetë e mundur të përdoren doza më të ulëta të kimiove ose rrezatimit, duke arritur rezultate më të mëdha dhe minimizuar efektet anësore.

Përfundim

Kanceri është shkatërrues dhe trajtimet konvencionale kontribuojnë në efekte anësore të ashpra. Strategjitë e agjërimit janë një mënyrë e fuqishme dhe me kosto efektive për të përmirësuar fuqinë luftuese të trupit kundër qelizave të kancerit.

Nëse jeni duke kaluar nëpër terapitë konvencionale të kimioterapisë ose rrezatimit, agjërimi së paku 14 orë para trajtimit mund të ndihmojë në përmirësimin e rezultateve dhe zbutjen e efekteve anësore.

Kombinimi i agjërimit me një dietë të ekuilibruar me bazë bimore, shumë pak proteina shtazore, barnat me bimë shkretinore, terapitë e oksigjenit dhe praktikat e përditshme të detoksifikimit, do të përshkojë një rrugë të gjatë në rritjen e potencialit të luftës kundër kancerit.

Bimët e Shkretëtirës në mbështetje të pacientëve me lloje të ndryshme të Kancerit


Trupi i njeriut është krijuar për ta kapërcyer kancerin. Ai është i pajisur me sistem imunitar të fuqishëm dhe sistemin e mbrojtjes intracellulare anti-oxidante. Krijuesi ynë nuk ka zbritur ndonjë sëmundje në Tokë, veçse ka krijuar edhe ilaç për të.

Një nga sfidat me kancerin është se ai nuk është pushtues i jashtëm që vjen për të bërë kërdi. Në vend të kësaj, janë qelizat tona që nuk ndjekin më udhëzimin kryesor për funksionimin e duhur, rritjen e qelizave dhe ciklin e jetës / vdekjes qelizore. Është zhvillimi i qelizave mashtruese që egoistikisht vendosin të grumbullojnë lëndë të para dhe nuk dëgjojnë më rregullat dhe rregulloret e vendosura nga organet e inteligjencës së lindur, të krijuar nga Zoti.

Kontrolli master i trupit e njeh pamjen e madhe të asaj që është më e mira për mbijetesën afatshkurtër dhe potencialin afatgjatë. Ky kontroll duhet ta mbajë pjesën tjetër të trupit në mënyrë të vazhdueshme të informuar dhe në përputhje me këtë skemë të madhe. Ky proces komunikimi zhvillohet përmes sistemit neuro-endo-imun. Kjo do të thotë që trupi komunikon me veten përmes sistemit nervor, sistemit hormonal dhe sistemit imunitar.

Për të stimuluar dhe fuqizuar sistemet mbrojtëse dhe luftuese të trupit, për luftimin e qelizave kancerore burimore dhe metastazike, dhe për përkrahjen e shëndetit të pacientëve, ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Wild Arabic Herbs (WAHRD) ka identifikuar bimët e egra shkretinore më të fuqishme, të kombinuara në lloj dhe sasi, për të zhvilluar produktet bimore më efektive në mbështetje të pacientëve me lloje të ndryshme të kancerit, që i gjeni në kategoritë përkatëse.

Ndajeni këtë artikull me miqtë tuaj!

Na ndiqni në Facebook