Pse funksioni juaj imunitar po dështon?

Pse funksioni juaj imunitar po dështon? Hapja e shtigjeve për trajtimin e kancerit

 

– Hulumtimet e reja tregojnë se mosfunksionimi mitokondrial në qelizat T çon në rënien e sistemit imunitar, duke ndikuar në aftësinë e trupit për të luftuar infeksionet dhe kancerin.

– Studimi identifikon glikolizën si një mënyrë joefikase për të prodhuar energji dhe speciet reaktive të oksigjenit (ROS) të prodhuara në proces dëmtojnë qelizat T.

– Gjetjet sugjerojnë se kthimi i dëmtimit mitokondrial mund të përmirësojë përgjigjen imune dhe terapitë e kancerit.

– Marrja e tepërt e acidit linoleik (LA) dhe dominimi i estrogjenit janë kontribuesit kryesorë në mosfunksionimin mitokondrial.

– Strategjitë që përmirësojnë funksionin mitokondrial përfshijnë uljen e marrjes së LA, reduktimin e stresit dhe marrjen e produkteve me bimë të shkretëtirës.

 

Dobësimi i sistemit imunitar i është atribuar prej kohësh plakjes dhe zgjedhjeve të dobëta të jetesës, por sipas një studimi të tetorit 2023 në Nature Communications, arsyeja kryesore për këtë rënie të sistemit imunitar është mitokondria jofunksionale, fuqia e qelizave tona, veçanërisht mitokondria që gjendet në qelizat T, një lloj qelize imune.

Kur mitokondritë nuk funksionojnë mirë, qelizat T nuk kanë energjinë e nevojshme për të kryer funksionet e tyre, gjë që çon në një rënie të funksionit të sistemit imunitar. Kjo, nga ana tjetër, rezulton në një paaftësi për të shmangur infeksionet akute dhe sëmundjet kronike.

Në sistemin imunitar, infeksionet kronike dhe mbrojtja kundër tumoreve shpesh çojnë në fenomenin e rraskapitjes së qelizave T: Në këtë proces, limfocitet T gradualisht humbasin funksionin e tyre, gjë që dëmton përgjigjet e tyre kundër kancerit dhe infeksioneve.

Ky hulumtim tani ka treguar se procesi i rraskapitjes është i ndikuar ndjeshëm nga … mitokondria. Kur frymëmarrja mitokondriale dështon, një kaskadë reaksionesh shkaktohet, duke kulmuar në riprogramimin gjenetik dhe metabolik të qelizave T, një proces që nxit lodhjen e tyre funksionale.

Lajmi i mirë, i cili u konfirmua nga studimi i paraqitur, është se kjo rënie mund të ndryshohet me trajtime që synojnë funksionin mitokondrial.

Funksioni i dobët mitokondrial mund të çojë në rraskapitje të qelizave T

Me fjalë të thjeshta, kur trupi ynë lufton një infeksion, qelizat imune të quajtura qelizat T CD8+ transformohen në limfocite T citotoksike (CTL) për të shkatërruar qelizat e infektuara. Ky transformim kërkon ndryshime në shprehjen e gjeneve, strukturën e qelizave dhe përdorimin e energjisë.

Megjithatë, në infeksionet ose kancerin afatgjatë, qelizat T mund të konsumohen ose të “rraskapiten”, duke humbur efektivitetin e tyre. Kjo lodhje lidhet me problemet e energjisë brenda qelizave, veçanërisht në mitokondri. Studiuesit tani po eksplorojnë se si rregullimi i këtyre problemeve të energjisë mund të rinovojë qelizat T të rraskapitura, duke përmirësuar kështu trajtimet e kancerit. Studiuesi bioenergjetik Georgi Dinkov komenton këto gjetje:

“Deri më tani, rënia e funksionit imunitar që vërehet në plakje ishte shpjeguar me konceptin e thjeshtuar të ‘harrjes’, dhe kur mungesa e imunitetit shfaqet tek të rinjtë, i atribuohet ose cenueshmërisë gjenetike ose zgjedhjeve të stilit të jetesës, siç është konsumimi i alkoolit/drogës.

Me fjalë të tjera, deri më sot mjekësia nuk duket se ka një kontroll të mirë se pse funksioni imunitar dështon në plakje dhe sëmundje, dhe çfarë (nëse ka ndonjë gjë) mund të bëhet për ta parandaluar atë.

Studimi tregon se shkaku i drejtpërdrejtë i rënies së imunitetit është mjaft i thjeshtë – rënia e funksionit mitokondrial (OXPHOS). Kur qelizat T (qelizat imune të prodhuara nga timusi) kanë mitokondri jofunksionale, ato duhet të mbështeten ekskluzivisht në glikolizë për prodhimin e energjisë.

Prodhimi glikolitik i energjisë është i pamjaftueshëm për të mbështetur diferencimin dhe aktivitetin e duhur të qelizave T, dhe në fakt mund të çojë në dëmtimin e qelizave T apo edhe vdekjen për shkak të sasisë së lartë të specieve reaktive të oksigjenit (ROS) të prodhuara kur glikoliza është mënyra kryesore e prodhimit të energjisë.

Studimi tregoi gjithashtu se një mosfunksionim i tillë mitokondrial është një kusht i domosdoshëm dhe i mjaftueshëm për të ndodhur rënia e imunitetit dhe se rënia ishte e kthyeshme kur funksioni mitokondrial u rivendos farmakologjikisht.

Pra, çfarë është “prodhimi glikolitik i energjisë” dhe pse është kaq i dëmshëm? Të gjitha karbohidratet dietike treten dhe ndahen në glukozë, një lloj sheqeri. Glukoza, nga ana tjetër, mund të metabolizohet (digjet) për karburant duke përdorur dy rrugë të ndryshme, siç ilustrohet më poshtë.

Metabolizmi i glukozës 101

Së pari, glukoza metabolizohet në piruvat. Më pas, piruvati ose mund të hyjë në rrugën e glikolizës në citoplazmën e qelizës dhe të prodhojë laktat, ose mund të shndërrohet në acetil-CoA dhe të transferohet në zinxhirin e transportit të elektroneve mitokondriale.

Qelizat e kancerit janë të njohura për përdorimin e rrugës së glikolizës – e njëjta rrugë që kalon glukoza kur metabolizmi i glukozës është i dëmtuar në mitokondri. Në thelb, kjo është rruga që trupi ynë përdor sa herë që arrin kufirin e tij se sa ATP mund të prodhohet në mitokondri (që është mënyra më efikase dhe më pak e dëmshme për të prodhuar energji).

Rreziqet në rrjedhën e poshtme të glikolizës

Ndërsa rruga e glikolizës është e mrekullueshme kur keni nevojë për karburant të shpejtë, nëse kjo është mënyra kryesore për të djegur glukozën, atëherë jeni në një gjendje të vazhdueshme të aktivizimit të hormoneve të stresit dhe promovimit të rezistencës ndaj insulinës dhe diabetit, që nga ana tjetër krijon ngarkesa të laktatit si mbetje, produkt në vend të dioksidit të karbonit të shëndetshëm (CO2) dhe ujit metabolik.

Laktati rrit stresin reduktues, i cili shkakton rrjedhjen e kundërt të elektroneve në mitokondri dhe rrit ROS në 3% deri në 4%, që është 30 deri në 40 herë më shumë se kur glukoza digjet në mitokondri. Ky prodhim i ngritur i ROS është ajo që shkakton dëmtimin dhe vdekjen e qelizave T.

Për më tepër, glikoliza gjeneron vetëm dy ATP për çdo molekulë glukoze, e cila është 95% më pak energji sesa do të gjenerohej nëse glukoza metabolizohej në mitokondri.

Djalli është në detaje

Tani, me siguri keni dëgjuar se sheqeri nxit kancerin, sepse qelizat e kancerit preferojnë të përdorin glikolizën. Megjithatë, është gabim të mendosh se e gjithë glukoza përdor rrugën e glikolizës. Siç u ilustrua më lart, glukoza mund të digjet gjithashtu në zinxhirin e transportit të elektroneve të mitokondrive, që është mënyra më efikase për të prodhuar energji.

Pra, kur bëhet fjalë për çështjen “sheqeri nxit kancerin”, është e rëndësishme të bëhet një dallim midis burimeve të karbohidrateve. Ndërsa është teknikisht e saktë të quhen të gjitha karbohidratet sheqer, ka një ndryshim rrënjësor në burimin e karbohidrateve – frutat e pjekura të plota kundrejt niseshtës, për shembull, dhe frutat e plota kundrejt sheqerit të përpunuar të rafinuar (p.sh.: sheqeri i tryezës dhe shurupi i misrit me fruktozë të lartë) .

Sheqernat e rafinuar, si dhe shumë niseshte, janë një shkak i zakonshëm i prodhimit të endotoksinës në zorrë, e cila shkatërron funksionin mitokondrial dhe rezulton në metabolizmin e kancerit, ndërsa fruktoza e pranishme në ushqime të plota zakonisht nuk rezulton në prodhimin e endotoksinës.

Ky është një nga ndryshimet kryesore midis sheqerit të rafinuar dhe fruktozës nga frutat e pjekura dhe ndihmon për të shpjeguar pse sheqernat e rafinuar nxisin kancerin ndërsa fruktoza natyrale jo. Pra, për të qenë të qartë, nuk është sheqeri ai që po drejton procesin e kancerit në vetvete. Është me të vërtetë i rrënjosur në mosfunksionimin mitokondrial dhe oksidimi i acideve yndyrore (metabolizmi i yndyrave në vend të glukozës) është pjesë e asaj që shkakton këtë mosfunksionim.

Ne duhet të djegim glukozën në mitokondritë tona

Për një kohë të gjatë, besohej se yndyrnat digjen “më të pastra” se karbohidratet – kjo është një nga “pikat e shitjes” për keto – por kjo është prapambetje. Glukoza, kur digjet në mitokondri, në fakt digjet shumë më pastër se yndyra.

Pra, është e rëndësishme të rregullojmë raportin e makronutrientëve të duhur, sepse nëse glukoza që hamë kalon vazhdimisht në glikolizë, jemi duke nxitur kancerin. Në të njëjtën kohë, yndyra që konsumojmë përfundon në ruajtjen e yndyrës në vend që të përdoret për karburant.

Sido që të jetë, ne duhet të djegim glukozën në mitokondri, dhe mënyra se si e sigurojmë këtë është duke mbajtur marrjen e yndyrës në dietë nën 35% të totalit të kalorive. Arsyeja për këtë është sepse kur marrja e yndyrës është shumë e lartë, glukoza kalon në glikolizë.

Nëse jeni rezistent ndaj insulinës, që do të thotë se jeni metabolikisht jo fleksibël, ky prag mund të jetë më afër 20% ose edhe 10%. Pra, nëse jeni rezistent ndaj insulinës, do të duhet të ulni ndjeshëm marrjen e yndyrës derisa rezistenca juaj ndaj insulinës të zgjidhet. Pastaj mund ta rrisni atë në 30%.

Qelizat T disfunksionale dhe qelizat kancerogjene përdorin glikolizën

Arsyeja pse qelizat e kancerit përdorin rrugën e glikolizës është sepse ato kanë mitokondri shumë jofunksionale. Mitokondritë janë aq të dëmtuara sa nuk mund të djegin glukozën. Si rezultat, qelizat e kancerit duhet të mbështeten në sistemin rezervë, glikolizën, për të mbijetuar. Kjo është ajo që ka të bëjë me Efektin Ëarburg.

Po kështu, kur mitokondritë brenda qelizave T bëhen jofunksionale, qelizat T detyrohen të mbështeten në glikolizën për prodhimin e energjisë, gjë që shkakton dobësimin dhe dështimin e sistemit imunitar.

Siç u përmend në studimin e paraqitur, rraskapitja e qelizave T është një tipar i kancerit, gjë që ka kuptim kur mendoni se e gjitha është e lidhur me mosfunksionimin mitokondrial. Kanceri fillon sepse mitokondritë në qeliza janë dëmtuar rëndë, dhe ndërsa sëmundja përparon, mitokondria në qelizat T fillojnë të dështojnë gjithashtu.

Pasi të rregulloni mitokondritë në mënyrë që ato të gjenerojnë përsëri energji të mjaftueshme, atëherë kanceri zakonisht do të regresohet dhe funksioni imunitar do të rikthehet, pasi ato nuk kanë më nevojë të mbështeten në glikolizë.

Meqenëse mosfunksionimi mitokondrial është në zemër të të gjithave, strategjia më efektive është përdorimi i terapive metabolike me bazë bimore që adresojnë pse qelizat nuk janë në gjendje të oksidojnë (djegin) sheqerin në mitokondri. Pasi të rregulloni mitokondritë në mënyrë që ato të gjenerojnë përsëri energji të mjaftueshme, atëherë kanceri zakonisht do të regresohet dhe funksioni imunitar do të rikthehet, pasi ato nuk kanë më nevojë të mbështeten në glikolizë.

Çfarë e shkakton mosfunksionimin mitokondrial?

Ka katër kontribues kryesorë të mosfunksionimit mitokondrial:

  1. Marrja e tepërt e acidit linoleik (LA).
  2. Dominimi i estrogjenit
  3. Ekspozimi i fushës elektromagnetike (EMF).
  4. Endotoksina — Sheqernat e rafinuar dhe shumë niseshte kanë më shumë gjasa të shkaktojnë disbiozë të zorrëve që çon në prodhimin e endotoksinës. Kjo endotoksinë është një nga faktorët që shkatërron funksionin mitokondrial, duke rezultuar në efektin Ëarburg (metabolizmi i kancerit), ku glukoza digjet përmes glikolizës.

Të gjitha këto luajnë role të mëdha, por mbizotërimi i tepërt i LA dhe estrogjenit, janë kontribuuesit kryesorë në mosfunksionimin mitokondrial. Kjo është kryesisht për shkak se LA dhe estrogjeni ndikojnë negativisht në trupin tone në mënyra të ngjashme. Ata të dy:

– Rritin radikalet e lira që shkaktojnë stres oksidativ dhe dëmtojnë aftësinë e mitokondrivevpër të prodhuar energji.

– Rritin marrjen e kalciumit brenda qelizës që shkakton një rritje të oksidit nitrik dhe superoksidit që rrit peroksinitritin që gjithashtu rrit stresin oksidativ.

– Shkaktojnë një rritje të ujit brendaqelizor duke bërë që trupi të mbajë ujë.

– Ngadalësojnë ritmin metabolik dhe shtypin gjëndrën tiroide.

Pothuajse të gjithë në botën në zhvillim kanë 10 herë më shumë sasi të LA në indet e tyre sesa kishin paraardhësit e tyre të 100 viteve më parë. Kjo yndyrë e pangopur (PUFA) është shumë e ndjeshme ndaj dëmtimit oksidativ dhe prodhon radikale të lira si aldehidet reaktive që shkatërrojnë mitokondritë tona.

Këta metabolitë toksikë të LA krijojnë sasi të mëdha stresi reduktues si rezultat i grumbullimit të elektroneve në ETC dhe bllokimit të lëvizjes përpara të elektroneve në kompleksin IV dhe V për të krijuar ATP. Dhe, për shkak se LA është ngulitur në membranën e brendshme mitokondriale, ajo dëmtohet dhe rrjedh protone që normalisht ndërtohen në hapësirën e brendshme mitokondriale.

Ky gradient proton është përgjegjës për drejtimin e nano motorit në kompleksin V për të krijuar ATP. Të dy proceset kombinohen për të mbyllur dhe në fund të shkatërrojnë para kohe mitokondritë. Gjithashtu, kur hani niseshte, ato mund të përfundojnë duke ushqyer bakteret që prodhojnë endotoksina në zorrën tuaj, dhe endotoksina është një helm i fuqishëm mitokondrial.

Zgjidhjet

Në mbyllje, disa nga zgjidhjet kryesore, nëse dëshironi të përmirësoni ose rivendosni funksionin tuaj mitokondrial, do të ishin:

– Ulni marrjen e LA duke shmangur ushqimet e përpunuara, vajrat e farave, pulën jo-organike, mishin e derrit.

– Sigurohuni që po hani karbohidrate të shëndetshme si fruta të pjekura dhe mjaltë të papërpunuar.

– Ulni stresin, pasi stresi kronik nxit lirimin e kortizolit, i cili është një shtypës i fuqishëm i funksionit dhe biogjenezës mitokondriale. Progesteroni mund të jetë mjaft i dobishëm këtu, pasi është një bllokues i fuqishëm i kortizolit.

Merrni produktet me bimë të shkretëtirës, sidomos nëse tashmë jeni prekur nga kanceri.

Bimët e Shkretëtirës në mbështetje të pacientëve me lloje të ndryshme të Kancerit


Trupi i njeriut është krijuar për ta kapërcyer kancerin. Ai është i pajisur me sistem imunitar të fuqishëm dhe sistemin e mbrojtjes intracellulare anti-oxidante. Krijuesi ynë nuk ka zbritur ndonjë sëmundje në Tokë, veçse ka krijuar edhe ilaç për të.

Një nga sfidat me kancerin është se ai nuk është pushtues i jashtëm që vjen për të bërë kërdi. Në vend të kësaj, janë qelizat tona që nuk ndjekin më udhëzimin kryesor për funksionimin e duhur, rritjen e qelizave dhe ciklin e jetës / vdekjes qelizore. Është zhvillimi i qelizave mashtruese që egoistikisht vendosin të grumbullojnë lëndë të para dhe nuk dëgjojnë më rregullat dhe rregulloret e vendosura nga organet e inteligjencës së lindur, të krijuar nga Zoti.

Kontrolli master i trupit e njeh pamjen e madhe të asaj që është më e mira për mbijetesën afatshkurtër dhe potencialin afatgjatë. Ky kontroll duhet ta mbajë pjesën tjetër të trupit në mënyrë të vazhdueshme të informuar dhe në përputhje me këtë skemë të madhe. Ky proces komunikimi zhvillohet përmes sistemit neuro-endo-imun. Kjo do të thotë që trupi komunikon me veten përmes sistemit nervor, sistemit hormonal dhe sistemit imunitar.

Për të stimuluar dhe fuqizuar sistemet mbrojtëse dhe luftuese të trupit, për luftimin e qelizave kancerore burimore dhe metastazike, dhe për përkrahjen e shëndetit të pacientëve, ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Wild Arabic Herbs (WAHRD) ka identifikuar bimët e egra shkretinore më të fuqishme, të kombinuara në lloj dhe sasi, për të zhvilluar produktet bimore më efektive në mbështetje të pacientëve me lloje të ndryshme të kancerit, që i gjeni në kategoritë përkatëse.

Ndajeni këtë artikull me miqtë tuaj!

Na ndiqni në Facebook