Kimioterapia është helm toksik për çdo qelizë të gjallë në trupin e njeriut; Paralajmërim i mosfunksionimit mitokondrik nga studiuesit

 

Kimioterapia nuk është ilaç; madje nuk është fare terapi. Një studim i ri i botuar në American Journal of Physiology-Cell Physiology e akuzon kimioterapinë për shkaktimin e mosfunksionimit mitokondrial në muskujt e pacientëve. Kjo nuk është ndonjë efekt i thjeshtë anësor. Ky është një efekt dobësues i drejtpërdrejtë që u shkaktohet pacientëve, një kusht që shkakton lodhje, dobësi, stres oksidativ dhe humbje të muskujve. Hulumtimi, i kryer në Universitetin e Vermontit, zbulon se pacientët e kancerit të gjirit janë dëmtuar nga ilaçet e kimioterapisë Doxorubicin dhe Paklitaksel. Këto janë të ashtuquajturat medikamente që përdoren zakonisht pas operacionit në pacientët e kancerit të gjirit.

Mitochondria është qendra e energjisë së qelizave. Trajtimi i kancerit duhet të maksimizojë prodhimin e energjisë të qelizave, jo ta kufizojë atë. Maksimizimi i prodhimit të energjisë mitokondriale është një nga çelësat për një shërim të shëndetshëm të kancerit. Ilaçet kimike të kancerit janë fjalë për fjalë duke krijuar kushte për zhvillimin e kancereve të tjera dhe përhapjen e tyre në të gjithë trupin.

Ilaçet e kemoterapisë shkatërrojnë mitokondrian e qelizave të shëndetshme, duke inicuar kushtet kronike të sëmundjes

Për të arritur një kuptim më të mirë, ekipi hulumtues i Universitetit të Vermontit krahasoi fibrat e muskujve nga gratë që i nënshtrohen kimioterapisë për kancerin e gjirit pas heqjes së tumorit. Krahasuar me një grup të kontrollit të shëndetshëm, këto gra përjetuan humbje të theksuara të muskujve, të treguara nga një zonë më e ulët kryq seksionale e fibrave të muskujve. Përveç kësaj, studiuesit aplikuan ilaçe të kemoterapisë në qelizat e muskujve të miut dhe studiuan mitokondrimet e tyre. Mitochondria u reduktua ndjeshëm në numër dhe u zbulua stres oksidativ së bashku me atrofi. Studiuesit gjetën se doxorubicin dhe paklitaksel shkaktojnë stres oksidativ të rëndë që dëmton qelizat, kufizon prodhimin e energjisë mitokondriale, përshpejton vdekjen e qelizave dhe fillon kushtet për sëmundje kronike.

Sipas studiuesve, ky studim shpjegon pse ka një “prevalencë të lartë të lodhjes dhe paaftësisë funksionale në të gjitha llojet e kancerit, duke përfshirë ato që nuk karakterizohen në mënyrë tipike nga cachexia (humbja e muskujve) siç është kanceri i gjirit.”

Nuk është kanceri ai që pacientët po luftojnë. Pacientët po luftojnë kundër efekteve të drejtpërdrejta debilituese të barnave të kimioterapisë.

Agjentët më të zakonshëm të kimioterapisë po shkatërrojnë jetën e pacientëve, nisjen e sëmundjes kronike dhe vrasjen e njerëzve në mënyrë të ngadaltë dhe të shtrenjtë.

Hulumtimet e kancerit po largohen nga agjentët toksikë kimioterapikë

Për fat të mirë, studiuesit në mbarë botën po studiojnë mundësitë e trajtimit që rrisin prodhimin e energjisë mitokondriale për shërimin shëndetshëme të kancerit. Hulumtuesit nga Universiteti i Salford-it zbuluan se çaj i disa bimëve mjekësore vrasin qelizat kancerore në mënyrë efektive duke zhvendosur qelizat e kancerit drejt një “gjendjeje metabolike të qetë”. Bimë të caktuara mjekësore synojnë qelizat burimore të kancerit dhe eliminojnë metabolizmin e tyre oksidativ mitokondrial duke lënë qelizat e shëndetshme të padëmtuara.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Stresi oksidativ është një lojtar i rëndësishëm në formimin e kushteve patologjike si kanceri, diabeti, sëmundjet e zemrës, plakja e përshpejtuar dhe neurodegjenerimi. Ushqime të pasura me antioksidantë dhe bimë të egra përdoren për të mbrojtur trupin nga stresi oksidativ i padëshiruar.

Trupi përshtatet për të funksionuar në një gjendje të homeostasis ose ekuilibrit. Kur trupi përballet me stresorë të mëdhenj, qelizat duhet që shpejt të modelojnë kapacitetin e tyre antioxidant për të luftuar stresin oksidativ në rritje. Për ta bërë këtë, trupi është në gjendje të aktivizojë një efekt masiv antioksidant në një çështje nanosekondash nëpërmjet një rruge gjenetike specifike.

Disa bimë të egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve.

Trajtimi natyral profesional unik i llojit të tij

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Lexoni gjithashtu

Si ta nxjerrësh kancerin jashtë loje pa kimioterapinë dhe rrezatimin