Historia e vërtetë e kimioterapisë dhe monopolit farmaceutik

 

Në vitin 2016, afërsisht 1,685,210 raste të reja të kancerit u diagnostuan vetëm në Shtetet e Bashkuara, dhe afërsisht 600,000 njerëz vdiqën nga sëmundja. Numri i rasteve të reja të kancerit është 454.8 për 100,000 burra dhe gra në vit, bazuar në rastet e identifikuara.

Burrat kanë pothuajse një 50 % shans për të kontraktuar sëmundjen në një pikë brenda jetës së tyre, dhe gratë kanë rreth 35% shans.

Në një kohë kur kaq shumë informacione po dalin në dritë, duke sfiduar sistemet e besimit të kaq shumë njerëzve, është e rëndësishme të mbash mendje të hapur për informacione të reja për të na ndihmuar të shohim përmes asaj që po ndodh vërtet në planetin tonë. Nuk është sekret se një grup i vogël i korporatave mbizotërojnë pothuajse në çdo aspekt të jetës sonë, nga energjia në arsim, deri në kujdesin shëndetësor modern.

Industria e kancerit

Një aspekt i kujdesit shëndetësor është industria e kancerit, dhe ndërsa njerëzit ende përqeshin idenë se mund të ketë një shtypje të kurave dhe mungesë fondesh për trajtime të provuara alternative, ky është një fakt që vazhdon të dalë në dritë dhe është i domosdoshëm për njerëzit të pranojmë nëse do të ecim përpara dhe do të shpëtojmë miliona jetë.

Është e rëndësishme të pranojmë faktin që, siç na tha Naus Linus Pauling, Ph.D dy herë fitues i izemimit Nobel në kimi, që “Hulumtimi më i madh për kancerin është kryesisht një mashtrim, dhe se organizatat kryesore të kërkimit të kancerit i kanë shkelur detyrimet e tyre ndaj njerëzve që i mbështesin ato.”

‘Zemërimi’ i Pauling në lidhje me kërkimin e kancerit është i dokumentuar mirë, veçanërisht në librin e tij, “Si të jetojmë më gjatë dhe të ndjehemi më mirë”.

Dr. John Bailer, i cili kaloi 20 vjet në stafin e Institutit Kombëtar të Kancerit dhe është gjithashtu një ish-redaktor i revistës së tij, deklaroi publikisht në një takim të Shoqatës Amerikane për Përparimin e Shkencës që:

“Vlerësimi im i përgjithshëm është se programi kombëtar i kancerit duhet të gjykohet si një dështim i kualifikuar. I gjithë hulumtimi ynë për kancerin në 20 vitet e fundit ka qenë një dështim total.”

Shumica e profesionistëve të shëndetit, shpesh nuk e kanë bërë hulumtimin që vetë të qëndrojnë të azhurnuar me atë që po ndodh.

Edukimi i vërtetë mjekësor shkon përtej shkollës mjekësore. Shkolla mjekësore është kryesisht një mjet për larjen e trurit për ilaçe farmaceutike. Kjo po bëhet më e dukshme pasi informacioni vazhdon të shfaqet se profesionisti mesatar i shëndetësisë as që e ka idenë se për çfarë bëhet fjalë.

Ne mendohemi me orë e orë të tëra nëse duhet të përdorim një trajtim natyral i cili është me efekte kuruese mahnitëse dhe zero efekte anësore. Pse? Sepse mjeket kështu janë edukuar dhe kështu i imponojnë edhe pacientët dhe njerëzit në përgjithësi.

– Dr. Jonathan V. Ëright, M.D. Drejtor mjekësor dhe themelues:
“Mjekut i bëhet shplarje truri kur del nga shkolla mjekësore sepse shkolla mjekësore i ka dhë aq shumë subvencione profesorëve që paguhen nga ndërmarrja e ilaçeve, kështu që profesori nuk mëson asnjëherë ndonjë student në shkollë mjekësore. Ata thjesht tregojnë për ilaçet e tyre më të fundit.”

Për fat të keq, mjekët sot thjesht mësohen se si të përshkruajnë ilaçe. Edhe pse njohja e tyre për trupin e njeriut dhe si funksionon është mjaft e qartë, dhe, ato shpesh përdoren për të shtyrë një axhendë, dhe është një nga shkaqet kryesore për shfaqjen e sëmundjes disa dekada në të kaluarën. Në fakt, gabimi mjekësor tani është shkaku i tretë kryesor i vdekjes.

Mjekët paguhen për të shkruar recetat. Mbi një shekull më parë, fondacionet Carnegie dhe Rockefeller filluan të inxhinierojnë kurrikulën. Ata i futën paratë e tyre në hulumtime të bazuara në ilaçe dhe fokusi kryesor i tyre u bë “kujdesi shëndetësor”.

Që atëherë, elita e bankave Rockefeller dhe ajo bankare kanë qenë në gjendje të kontrollojnë dhe përfitojnë nga industria e ilaçeve.

AMA – e cila është shoqata më e madhe e mjekëve në Sh.B.A – zbaton paradigmën e trajtimit të ilaçeve duke lobuar rëndë Kongresin dhe duke publikuar një nga revistat më me ndikim, JAMA, e cila është financuar kryesisht nga reklamuesit farmaceutikë. Ajo është e angazhuar gjithashtu në shtypjen e trajtimeve alternative shëndetësore, siç është edhe kurimi i kancerit në mënyrë natyrale.

“Profesioni mjekësor po blihet nga industria farmaceutike, jo vetëm në aspektin e praktikës së mjekësisë, por edhe në drejtim të mësimdhënies dhe kërkimit. Institucionet akademike po e lejojnë veten të jenë agjentët e paguar të industrisë farmaceutike. Unë mendoj se është e turpshme.” Arnold Seymour Relman (1923-2014), Profesor i Mjekësisë në Harvard dhe Ish Kryeredaktori i Gazetës Mjekësore New England.

Është një problem që dihet mirë në komunitetin e mjekësisë, dhe kjo është arsyeja pse John Ioannidis, një epidemiolog në Shkollën e Mjekësisë në Universitetin Stanford publikoi artikullin më të arritur në historinë e Bibliotekës Publike të Shkencave (PLoS) me titullin “Pse Gjetjet më të Publikuara të Kërkimit Janë të rreme.” Në raport, ai deklaroi se gjetjet e publikuara të studimeve më të tanishme janë false.

Kjo ishte më shumë se 10 vjet më parë, kurse tani afër, është bërë ‘thirrje’ për masat publike nga Dr. Richard Horton, kryeredaktori aktual i The Lancet. Ai deklaron se gjysma e të gjithë literaturës së botuar është e rreme.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!