Për Meshkujt


Në një orar të ngjeshur, shëndeti i burrave shkon drejt lëkundjes dhe kjo çon në probleme serioze shëndetësore për shkak të neglizhencës. Steriliteti, qëndrueshmëria e ulët, problemet e ereksionit dhe ejakulimit, Impotenca, energjia e ulët seksuale dhe shëndeti i prostatës janë disa shqetësime kryesore kur bëhet fjalë për shëndetin e burrave.
Për të mbështetur shëndetin e meshkujve, WAH ka identifikuar disa bimë të fuqishme të shkretëtirës për të përmirësuar energjinë, forcën, qëndrueshmërinë dhe fertilitetin mashkullor. Ekipi ynë i Kërkimit dhe Zhvillimit (WAHRD) ka hulumtuar kombinime të ndryshme të bimëve skretinore për të zhvilluar ilaçet bimore më efikase dhe të sigurta për shëndetin mashkullor, që i gjeni më poshtë.