You are here:---Trajtimi Natyral Profesional i Hepatitit B

Trajtimi Natyral Profesional i Hepatitit B

2018-02-11T23:34:36+00:00 February 10th, 2018|Categories: Mëlçia Hepatiti|

Trajtimi Natyral Profesional i Hepatitit B

 

Mjekësia e sotme moderne gati sa nuk e deklaron të humbur betejën kundër Hepatitit B kronik, megjithëse aktualiteti e ka deklaruar tashmë këtë; nëse dikush mëson rishtazi se është prekur nga Hepatiti B dhe gjendet pikërisht në fazën e tij fillestare të sëmundjes, zbulimi i hershëm i Hepatitit në këtë rast nuk do i bënte asnjë dobi, sepse për të nuk ka asnjë lloj ilaçi të rekomanduar; kështu që çfarë kuptimi ka diagnozimi i hershëm i HBV kur trajtim për të nuk ka veçse në fazat e avancuara të tij, kur virusi shumohet dhe mëlçia dëmtohet?! Edhe në këtë fazë, ku në fakt arrin më shumë se 90% e pacientëve të prekur rishtazi nga Hepatiti B, ilaçet e deritanishme kimike janë të paafta ta kurojnë atë, madje i shkaktojnë virusit mutacion dhe e hedhin pacientin nga një ilaç në tjetrin, pastaj kombinojnë po të njëjtat ilaçe së bashku, dhe kështu deri në fund të jetës, që në realitet, në qoftë se pacienti nuk do t’i merrte ato ilaçe dhe ato terapi kimike, do të kishte bërë gjithësesi një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme se sa me ato.

A mundet të fitohet beteja kundër Hepatitit B?

  1. Zoti i Madh, Krijuesi i njeriut dhe i çdo gjëje që ekziston, nuk ka zbritur sëmundje, veçse ka krijuar edhe ilaç për të, dhe ky është Ligji i Zotit në Tokë, se ndryshe njeriu do të zhdukej!
  2. Shpresa dhe optimizmi janë të pandashme nga njeriu përderisa ai merr frymë në këtë botë, dhe këto dyja fitojnë gjithnjë kundër frikës dhe pesimizmit, ashtu si e mira që fiton gjithnjë kundër të keqes, edhe nëse vonon!
  3. Pacientët e shumtë të shëruar totalisht nga HBV me ilaçe natyrale janë një provë e pamohueshme për mundësinë e fitimit të betejës kundër Hepatitit B, dhe shumë shpejt kjo sëmundje nuk do të jetë më kërcënuese, sepse njerëzit do të ndërgjegjësohen dhe do të zgjedhin rrugën e tyre të duhur për kurimin e sëmundjes dhe padyshim se nëse e ndjek rrugën e duhur, do të arrish në destinacion!

Qëllimi kryesor i trajtimit natyral është shërimi total i të sëmurit, jo vetëm pa i shkaktuar efekte anësore, por duke i mundësuar një jetë sa më të shëndetshme me stimulimin e organeve të trupit për dhënien e maksimumit të performancës së tyre, pa marrë parasysh pengesat në rrugë dhe pa synuar pozitën apo shfaqjen publike të rivalitetit ndaj terapive kimike.

“E rëndësishme është që i sëmuri të shërohet dhe ai që vuan t’i largohet dhimbja ose së paku t’i pakësohet!”

Formula jone Natyrale Profesionale për trajtimin e Hepatitit B kronik, përbëhet nga ilaçe bimore shkretinore të sigurta dhe pa efekte anesore, te studiuara ne menyre shkencore dhe te provuara me sukses ne qindra paciente. Trajtimi ndiqet për një periudhë kohore mesatare që shkon nga  6-12 muaj, me qëllim të asgjësimit të bërthamës së virusit me arritjen e rezultatit HBV DNA NEGATIVE; kurse për arritjen e rezultatit HbsAg Negative –dmth për zhdukjen e gjurmëve të virusit-, tek disa pacientë mund të duhet një kohë pak më e gjatë.

Suksesi total i kures brenda afateve te parashikuara eshte mbi 90%, por megjithate, te gjithe pacientet pa perjashtim perfitojne nga trajtimi dhe mund te thuhet se dalin nga rreziku i semundjes apo avancimit te saj me mbi 99%, me vullnetin e Zotit Fuqiplote.

Perberesit e kures bimore i gjeni ketu.