Infertiliteti & Steriliteti

2021-09-29T19:24:03+04:00October 11th, 2017|Categories: Shëndeti Seksual|Tags: , |

Infertiliteti & Steriliteti tek të dy gjinitë; Shkaqet, Trajtimi Natyral   Steriliteti është mungesa e shtatzënisë pas një viti bashkëjetese martesore me qëllim të shtatzënisë. Shkalla e incidencës ndodh në