Infertiliteti & Steriliteti

2021-06-24T15:11:54+04:00October 11th, 2017|Shëndeti Seksual|

Infertiliteti & Steriliteti tek të dy gjinitë; Shkaqet, Trajtimi Natyral   Steriliteti është mungesa e shtatzënisë pas një viti bashkëjetese martesore me qëllim të shtatzënisë. Shkalla e incidencës ndodh në 10-15 % të martesave. Shkaqet e sterilitetit kthehen në: 35