Pelini Avicenës

December 9th, 2016|Categories: Bimë Mjekësore|Tags: |0 Comments

Pelini i Avicenës   Arabisht: شيح ابن سينا, Shijh Ibën Sina. Anglisht: Artermisia. Emir shkencor: Artermisia Absinthium L. Pelini është bimë barishtore shumëvjecare me gjatësi 8- 120cm. Gjethet i ka spirale me ngjyrë të gjelbër sipër dhe në sipërfaqen e poshtme me ngjyrë të argjentë. Lulet i ka të verdha. [...]