Parkinson

By | December 10th, 2016|Nervore & Koka|

Sëmundja e Parkinsonit; Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral   Sëmundja e Parkinsonit është një gjendje në të cilën një pjesë e trurit bëhet progresivisht më e dëmtuar gjatë viteve (një gjendje progresive neurologjike). Rreth shtatë deri në 10 milionë njerëz në mbarë botën jetojnë me sëmundjen e Parkinsonit. Incidenca e Parkinsonit rritet me moshën, dhe vetëm [...]