You are here:-Tag:multiple sclerosis

Multiple Skleroza

By | 2017-11-05T10:50:06+00:00 October 11th, 2015|Categories: Autoimune|Tags: , |

Multiple Skleroza, sëmundja që vjen papritur; Simptomat, Shkaqet, Moshat e prekura, Trajtimi natyral   Multiple Sklerosis është sëmundje autoimune, që atakon sistemin nervor qëndror (truri dhe palca kurrizore), e cila paraqitet me ankesa dhe dhimbje të ndryshme, të cilat vijnë