Distrofia muskulare

2022-07-19T15:51:08+04:00November 11th, 2017|Categories: Distrofia Muskulare|Tags: |

Distrofia muskulare; Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral   Çfarë është distrofia muskulare? Distrofitë muskulare (DM) janë një grup i sëmundjeve gjenetike që karakterizohen nga dobësia progresive dhe degjenerimi në muskujt vullnetar