Candida

2022-07-19T22:38:14+04:00October 11th, 2017|Categories: Aparati Tretjes|Tags: |

Candida, tejrritja e tharmit; Simptomat, shkaqet, trajtimi natyral   Gjithkush ka candida - Candida albicans është një tharm që ndodh natyrisht dhe është i pranishëm te të gjithë. Por Candidiasis