You are here:-Tag:candida

Candida

By | 2017-12-27T12:42:34+00:00 October 11th, 2015|Categories: Aparati Tretjes|Tags: |

Candida, tejrritja e tharmit; Simptomat, shkaqet, trajtimi natyral Gjithkush ka candida - Candida albicans është një tharm që ndodh natyrisht dhe është i pranishëm te të gjithë. Por Candidiasis ose Candida, i referohet nje tejrritje të dëmshme të tharmit,