You are here:-Tag:candida

Candida

2018-04-03T21:54:27+00:00 October 11th, 2017|Categories: Aparati Tretjes|Tags: |

Candida, tejrritja e tharmit; Simptomat, shkaqet, trajtimi natyral Gjithkush ka candida - Candida albicans është një tharm që ndodh natyrisht dhe është i pranishëm te të gjithë. Por Candidiasis ose Candida, i referohet nje tejrritje të dëmshme të tharmit, Candida