You are here:-Tag:autoimune

Sëmundjet Autoimune

2017-11-05T06:36:47+00:00 October 11th, 2015|Categories: Autoimune|Tags: |

Sëmundjet Autoimune   Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit