You are here:-Tag: autoimune

Sëmundjet Autoimune

2018-06-01T15:07:47+00:00 October 11th, 2017|Categories: Autoimune|Tags: |

Sëmundjet Autoimune   Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit