ANKTHI

By | April 20th, 2017|Emocionale & Shpirtërore|

ANKTHI; JA SI DUHET TRAJTUAR   Ankthi është një ndjenjë frike dhe, në disa raste, një ndjenjë e dënimit të pashmangshëm. Termi “Çrregullim Ankthi” i referohet një kategorie të çrregullimeve që përfshijnë ankthin në përgjithësi, çrregullime të stresit post-traumatik, phobias, dhe çrregullime të fiksimit. Një sulm paniku është një episod akut ankthi që mund të [...]