ADHD

2022-08-07T11:17:28+04:00October 11th, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike, Nervore Mendore|Tags: |

ADHD - Çrregullimi që lidhet me mangësitë e përqendrimit dhe gjendjes hiperaktive   Shpesh prindër dhe mësues, jo pa keqardhje deklarojnë që fëmijët apo nxënësit e tyre nuk fokusohen në