Ulcerative Colitis Herbs

SKU 03053
€150
In stock
1
Product Details

Ulcerative Colitis Herbs - Digestion & Immune Support


- Helps to cure ulcerative colitis naturally from the roots.

- Fights infections throughout the gastrointestinal system, including hemorrhoids.

- Helps digestion and absorption of nutrients.

- Relieves chronic constipation and fights diarrhea.

- Helps to quickly close the bowel ulcers and stop their internal bleeding.

- Increases immunity and prevents the development of colitis in other autoimmune and dangerous diseases, such as colon cancer.

- Helps relieve stress caused by colitis.

Note!

- "Ulcerative Colitis Herbs" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but our products are tailor-made for each patient or client by specialist herbalists and with experience, for the purpose of a radical and safe cure of the disease.

- "Ulcerative Colitis Herbs" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- Recommended to take alongside Total Immunity.


Ulcerative Colitis Herbs - Digestion & Immune Support


- Ndihmon në kurimin e kolitit ulçerativ në mënyrë natyrale rrënjësore.

- Lufton infeksionet në të gjithë aparatin e tretjes dhe të jashtëqitjes, përfshirë hemorroidet.

- Ndihmon tretjen dhe absorbimin e lëndëve ushqyese.

- Zbut kapsllëkun kronik dhe lufton diarrenë.

- Ndihmon në mbylljen e shpejtë të ulçërave të zorrës dhe ndalon gjakderdhjen e brëndshme të tyre.

- Rrit imunitetin dhe parandalon avancimin e kolitit në semundje të tjera autoimune dhe të rrezikshme, siç është kanceri i zorrës së trashë.

- Ndihmon në largimin e stresit të shkaktuar nga koliti.

Shënim!

- "Ulcerative Colitis Herbs" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- "Ulcerative Colitis Herbs" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.

Ingredients: Wild arabic desert raw extract herbs.

Save this product for later