UT SUPPORT TEA

SKU 31021
€170
In stock
1
Product Details

UT SUPPORT KIDNEY RELIEF TEA


- UT SUPPORT TEA contains a unique composition of wild desert plants specially designed to support urinary tract health, gall bladder and blood. Rubia Tinctorum is just one of the gigantic ingredients of this product, notable for its anthraquinone, iridoid, calcium and pectin glycoside content, all of which have proven to support the urinary tract, kidneys, blood (especially in patients with anemia) , gallbladder and gynecological problems.

- UT SUPPORT TEA helps cure urinary tract infection and kidney malignancy.

- Removes stones and crystals from the kidneys and gall bladder as a result of the anti-spasmodic effect and the ruberythric acid it possesses.

- Powerful and completely safe diuretic.

- Fights a variety of gynecological diseases and stabilizes the menstrual cycle.

- Increases immunity and fights free radicals.

- Cleanses the liver and blood from toxins.

- Improves nervous health, combats stress and relieves sleep.

- Helps lower high creatinine levels.

- Fight anemia, stabilize blood pressure and strengthen blood.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, as are commonly called "Dietary Supplements", but they are specially prepared directly from the wild wild plants studied.

- "UT SUPPORT TEA" is 100% original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- Taken together with other products of the complete kidney and urinary support package.

- The product is in the form of powder with which tea is prepared and drink 2 times a day before meals.UT SUPPORT TEA - Për Shëndetin e Traktit Urinar

- UT SUPPORT TEA përmban një përbërje unike bimësh të egra shkretinore të projektuar posaçërisht për të mbështetur shëndetin e traktit urinar, fshikëzën e tëmthit dhe gjakun. Rubia Tinctorum është vetëm një nga përbërësit gjigand të këtij produkti, që shquhet për përmbajtjen e grupit të glikosideve anthraquinone, iridoid, acide organike calcium dhe pectin, që të gjitha kanë provuar mbështetje të traktit urinar, veshkave, gjakut (sidomos te pacientët me anemi), tëmthit dhe problemet gjinekologjike.

- UT SUPPORT TEA ndihmon në kurimin e infeksionit të traktit urinar dhe malcimit të veshkave.

- Largon gurët dhe kristalet nga veshkat dhe fshikëza e tëmthit, si rezultat i efektit anti-spasmodik dhe acidit ruberythric që zotëron.

- Diuretik i fuqishëm dhe krejtësisht i sigurtë.

- Lufton një sërë të sëmundjeve gjinekologjike dhe stabilizon ciklin menstrual.

- Rrit imunitetin dhe lufton radikalet e lira.

- Pastron mëlçinë dhe gjakun nga toksinat.

- Përmirëson shëndetin nervor, lufton stresin dhe lehtëson gjumin.

- Ndihmon në uljen e niveleve të larta të kreatininës.

- Lufton aneminë, stabilizon presionin e gjakut dhe forcon gjakun.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- "UT SUPPORT TEA" eshte 100% origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Merret përkrah produkteve të tjera të paketës së plotë të mbështetjes së veshkave dhe traktit urinar.

- Produkti është në formë të pluhurit me të cilin përgatitet çaj dhe pihet 2 herë në ditë para ngrënies.

Save this product for later