Superba - Butea

SKU 00301
€130
In stock
1
Product Details

Superba - Butea


- Lufton infertilitetin në të dy gjinitë, pavarësisht shkaqeve.

- Ndihmon në kurimin e Azoospermia me shumë efikasitet.

- Ndihmon në formimin dhe zhvillimin e vezoreve tek gratë në mënyrë natyrale, edhe në moshë të kaluar.

- Forcon dhe stimulon deshirën seksuale.

- Ndihmon balancimin e hormoneve në trup.

- Mbron trupin nga dëmtimi i qelizave.

- Qetësues i sistemit nervor.

- Forcon dhe zhdërvjell trupin në mënyrë të përgjithshme.

- Forcon sistemin imun.

- Ndihmon tretjen.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten në mënyrë të posaçme nga bimet e egra dhe shkretinore.

› Superba Tea është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% i eger, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

› Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.


Superba - Butea
- Fights infertility in both sexes, regardless of the cause.
- Helps cure Azoospermia very effectively.
- Helps in the formation and development of the ovaries in women naturally, even in old age.
- Strengthens and stimulates sexual desire.
- Helps balance hormones in the body.
- Protects the body from cell damage.
- Calming the nervous system.
- Strengthens and flexes the body in general.
- Strengthens the immune system.
- Helps digestion.
Note!
› Our products are not manufactured or commercial, as is usually the case with" Dietary Supplements ", but our products are specially prepared from wild and desert plants.
› Superba Tea is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
› 100% wild, no chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.

›The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
Save this product for later