Stomach Cancer

The Herbal treatment for Stomach Cancer consists of four herbal remedies (Cleomear, Cakilear, Heliantheum, Pro-Immune Herbs) specially designed and manufactured for patients with various types of stomach cancer, whether primary or advanced and spread with metastazes, including: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcomas.

Kura bimore për kancerin e Stomakut përbëhet nga katër ilaçe bimore (Cleomear, Cakilear, Heliantheum, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut, qofshin fillestare apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinoma, Small cell carcinoma, Leiomyosarcoma.