Spinogal - Astragalus

SKU 98220
€175
In stock
1
Product Details

Spinogal - Astragalus


- Spinogal është një bime unike për problemet autoimune dhe gjenetike.

- Forcon barrierën e gjakut të trurit (e cila mbron trurin nga toksinat, mikroorganizmat infektive dhe goditja autoimune) nga depërtimi i limfociteve T në indet neurologjike për shkatërrimin e tyre.

- Stimulon prodhimin natyral të vitaminave D3 dhe K2, që janë jetike për stabilitetin e sistemit imun, nervor dhe endokrin.

- Stimulon Metilacionin, një proces kyç që mbron ADN-në, ndez dhe shuan tiparet gjenetike dhe ndihmon në detoksifikimin e kimikateve mjedisore. Metilacioni luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin e qelizave T dhe statusi i dobët i metilimit është i lidhur me zhvillimin e auto-imunitetit.

- Lufton spazmat muskulare, forcon muskujt dhe indet muskulare.

- Stimulon qëndrueshmërinë e trupit dhe lufton humbjen e ekuilibrit.

- Forcon shikimin dhe rrit përqendrimin.

- Ndihmon në trajtimin e lipomave (gjëndrat dhjamore) dhe kistet e nyjeve.

- Ndihmon në parandalimin e përhapjes së tumoreve dhe kancereve në trup.

- Lufton bakteriet e demshme (E. coli, Candida Albicans, etj) dhe vendos ekuilibrin mikrobik të zorrëve, duke parandaluar kështu inflamacionin kronik nervor dhe autoimunitetin.

- Përkrahës i arterieve dhe zemrës.

- Ndihmon në shkrirjen e dhjamit të tepërt dhe për uljen në peshë.

- Pastron trupin nga helmet dhe toksinat.

Shënim!

- Spinogal nuk eshte i fabrikuar apo komercial, por thjesht i eger dhe natyral.

- Spinogal është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- 100% organik, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Merret së bashku me bimet e tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Spinogal - Astragalus
- Spinogal is a unique plant for autoimmune and genetic problems.
- Strengthens the blood-brain barrier (which protects the brain from toxins, infectious microorganisms and autoimmune shock) from the penetration of T lymphocytes into neurological tissues for their destruction.
- Stimulates the natural production of vitamins D3 and K2, which are vital for the stability of the immune, nervous and endocrine systems.
- Stimulates Methylation, a key process that protects DNA, turns on and off genetic traits, and helps detoxify environmental chemicals. Methylation plays a very important role in T cell function and poor methylation status is associated with the development of autoimmunity.
- Fights muscle spasms, strengthens muscles and muscle tissue.
- Stimulates body stability and fights loss of balance.
- Strengthens eyesight and increases concentration.
- Helps treat lipomas (sebaceous glands) and joint cysts.
- Helps prevent the spread of tumors and cancers in the body.
- Fights harmful bacteria (E. coli, Candida Albicans, etc.) and establishes the microbial balance of the intestine, thus preventing chronic nerve inflammation and autoimmunity.
- Supporter of arteries and heart.
- Helps to melt excess fat and reduce weight.
- Cleanses the body of poisons and toxins.
Note!
- Spinogal is not fabricated or commercial, but simply wild and natural.
- Spinogal is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
- 100% organic, without chemical preservatives, without artificial dyes and without chemical additives.
- Taken together with other herbs of the complete package.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Save this product for later