Sidzyphus

SKU 41023
€200
In stock
1
Product Details

Sidzyphus - Autoimmune & Genetic


- Sidzyphus is one of four herbal remedies specially designed for patients with different autoimmune, nerodegenarative and genetic diseases, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Hemolytic Autoimmune Anemia, ALS, Lower Motor Neuron (LMN) Syndrome, Cerebral Palsy, Muscular Dystrophy, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Sjwgren Syndrome, Maffucci Syndrome, Bipolar Disorder, Cystic Fibrosis, Urticaria / Hives, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etc.
- Stimulates healthy sleep and optimal melatonin secretions, thus reducing inflammation and stimulating rapid tissue healing.
- Gives peace, liveliness and optimism, thus eliminating stress, nervous and spiritual worries (magic), insomnia and pessimism.
- Stimulates and repairs disorders in the central and peripheral nervous system.
- Helps to cure hormonal disorders.
- Fights the weakness of blood circulation in the brain, strengthens blood circulation in the brain.
- Fights epilepsy and prevents epileptic seizures.
- Removes nausea and dizziness.
- Fights coagulation in different parts of the body.
- Fights neurological disorders of the heart, strengthens the heart muscle, and is a general tonic for the heart.
- Normalizes blood pressure and removes fear.
- Helps regulate metabolism and weight loss.
- Improves digestive function as a whole.
Note!
- Sidzuphus is not fabricated or commercial, but is wild and natural.
- Sidzyphus is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
- 100% organic, without chemical preservatives, without artificial dyes and without chemical additives.
- Taken together with other herbs of the complete package for autoimmune disorders.
- The product is in the form of capsules, and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.


Sidzyphus - Për Sëmundjet Autoimune dhe Gjenetike - Shqip

- Sidzyphus është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, neurodegjenerative dhe gjenetike, duke përfshirë: Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, ALS, Lower motor neuron (LMN) syndrome, Paraliza Cerebrale, Distrofia Muskulare, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsia, Sindromi Sjwgren, Maffucci Syndrome, Bipolar Disorder, Fibroza Cistike, Urtikaria/Hives, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etj.

- Stimulon gjumin e shëndetshëm dhe sekrecionet optimale të melatoninës, duke reduktuar kështu inflamimin dhe duke stimuluar shërimin e shpejtë të indeve.

- Dhuron qetësi, gjallëri dhe optimizëm, duke eliminuar kështu stresin, shqetësimet nervore dhe shpirtërore (magjine), pagjumësinë dhe pesimizmin.

- Stimulon dhe riparon çrregullimet në sistemin nervor qëndror dhe atë periferik.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve hormonale.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru.

- Lufton epilepsinë dhe parandalon sulmet epileptike.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Lufton koagulimin në pjesë të ndryshme të trupit.

- Trajton çrregullimet neurologjike të zemrës, forcon muskujt e zemres, dhe eshte tonik i përgjithshëm për zemrën.

- Normalizon presionin e gjakut dhe largon frikën.

- Ndihmon në rregullimin e metabolizmit dhe humbjes së peshës së tepërt.

- Përmirëson funksionin e tretjes në tërësi.

Shënim!

- Sidzuphus nuk eshte i fabrikuar apo komercial, por eshte i eger dhe natyral.

- Sidzyphus është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- 100% organik, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Merret së bashku me bimet e tjera të paketës së plotë për çrregullimet autoimmune.

- Produkti është në formë të kapsulave, dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsule.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

Save this product for later