Sidzyphus - Ziziphus

SKU 41023
€200
In stock
1
Product Details

Sidzyphus - Ziziphus


- Sidzyphus është unik për çrregullimet autoimune dhe gjenetike.

- Stimulon gjumin e shëndetshëm dhe sekrecionet optimale të melatoninës, duke reduktuar kështu inflamimin dhe duke stimuluar shërimin e shpejtë të indeve.

- Dhuron qetësi, gjallëri dhe optimizëm, duke eliminuar kështu stresin, shqetësimet nervore dhe shpirtërore (magjine), pagjumësinë dhe pesimizmin.

- Stimulon dhe riparon çrregullimet në sistemin nervor qëndror dhe atë periferik.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve hormonale.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru.

- Lufton epilepsinë dhe parandalon sulmet epileptike.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Lufton koagulimin në pjesë të ndryshme të trupit.

- Trajton çrregullimet neurologjike të zemrës, forcon muskujt e zemres, dhe eshte tonik i përgjithshëm për zemrën.

- Normalizon presionin e gjakut dhe largon frikën.

- Ndihmon në rregullimin e metabolizmit dhe humbjes së peshës së tepërt.

- Përmirëson funksionin e tretjes në tërësi.

Shënim!

- Sidzuphus nuk eshte i fabrikuar apo komercial, por eshte i eger dhe natyral.

- Sidzyphus është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- 100% organik, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Merret së bashku me bimet e tjera të paketës së plotë për çrregullimet autoimmune.

- Produkti është në formë të kapsulave, dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsule.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Sidzyphus - Ziziphus
- Sidzyphus is unique to autoimmune and genetic disorders.
- Stimulates healthy sleep and optimal melatonin secretions, thus reducing inflammation and stimulating rapid tissue healing.
- Gives peace, liveliness and optimism, thus eliminating stress, nervous and spiritual worries (magic), insomnia and pessimism.
- Stimulates and repairs disorders in the central and peripheral nervous system.
- Helps to cure hormonal disorders.
- Fights the weakness of blood circulation in the brain, strengthens blood circulation in the brain.
- Fights epilepsy and prevents epileptic seizures.
- Removes nausea and dizziness.
- Fights coagulation in different parts of the body.
- Fights neurological disorders of the heart, strengthens the heart muscle, and is a general tonic for the heart.
- Normalizes blood pressure and removes fear.
- Helps regulate metabolism and weight loss.
- Improves digestive function as a whole.
Note!
- Sidzuphus is not fabricated or commercial, but is wild and natural.
- Sidzyphus is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
- 100% organic, without chemical preservatives, without artificial dyes and without chemical additives.
- Taken together with other herbs of the complete package for autoimmune disorders.
- The product is in the form of capsules, and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Save this product for later