Respiratory

The Herbal Treatment for Diseases of the Respiratory System consists of four herbal medicines studied and produced especially for patients with various problems in the respiratory system, including: Asthma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

Kura Bimore për Sëmundjet e Sistemit të Frymëmarrjes përbëhet nga katër ilaçe bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes, duke përfshirë: Astma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.