Psoraligo Cream (30ml)

SKU 98317
€225
In stock
1
Product Details

Psoraligo Cream - for Dermatitis, Psoriasis, Eczema, Acnes, Vitiligo, etc. (30ml)


- Helps cure Dermatitis, Psoriasis, Eczema, Acnes, Vitiligo and other skin conditions, taken together with Arfaj which is in the form of capsules taken orally.

- Treat microbial categories of the skin: Candida Albicans, Staphylococus aureus, Escherichia coli, etc.

- Rejuvenates damaged skin.

- Provides fast action results.

- Recognizes skin pigment and gives it radiance.

- Stimulates melanin production.

- Strengthens the skin.

- Cleanses dead skin cells and helps in the rapid regeneration of new cells.

- Softens the skin and nourishes it deeply.

Usage
- Wash the affected area and apply the right amount of cream 2 to 3 times a day.
- To prevent recurrence, apply it for 2 to 3 weeks even after the symptoms disappear.
- It is suitable for application for psoriasis, dermatitis, vitiligo, eczema, acne or itchy skin.
Patient advice
Patients should avoid all kinds of alcohol, seafood and spicy foods.

Krem Psoraligo - për Dermatitis, Psoriasis, Ekzema, Aknet, Vitiligo, etj.


- Ndihmon në kurimin e Dermatitis, Psoriasis, Ekzemes, Akneve, Vitiligos dhe gjendje të tjera të lëkurës, i marrë së bashku me ilacin Arfaj që është në formë të kapsulave që merren nga goja.

- Trajton kategoritë mikrobale të lëkurës: Candida Albicans, Staphylococus aureus, Escherichia coli, etj.

- Rinovon lëkurën e dëmtuar.

- Ofron rezultate me veprim të shpejtë.

- Njehson pigmentin e lëkurës dhe i jep shkëlqim asaj.

- Stimulon prodhimin e melaninës.

- Forcon lëkurën.

- Pastron qelizat e vdekura të lëkurës dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të qelizave të reja.

- Zbut lëkurën dhe e ushqen atë në thellësi.

Përdorimi
- Lani zonën e prekur dhe aplikoni sasinë e duhur të kremit 2 deri në 3 herë në ditë.
- Për të parandaluar rishfaqjen aplikojeni 2 deri në 3 javë edhe pas zhdukjes së simptomave.
- Është i përshtatshëm për t'u aplikuar për psoriasis, dermatit, vitiligo, ekzemë, puçrra fytyre ose kruajtje të lëkurës.
Këshilla për pacientin
Pacientët duhet të mënjanojnë të gjitha llojet e alkolit, ushqimet e detit dhe ushqimet pikante.
Save this product for later