Psoraligo Cream (30 ml)

SKU 98317
€175
In stock
1
Product Details

Psoraligo - Herbal Ointment Cream for Psoriasis, Eczema, Vitiligo, Dermatitis, Acnes & Itchy skin

- Helps cure Vitiligo, Psoriasis, Eczema and other skin conditions.

- Cures microbial categories of the skin: Candida Albicans, Staphylococus aureus, Escherichia coli, etc.

- Rejuvenates damaged skin.

- Provides fast action results.

- Recognizes skin pigment and gives it radiance.

- Stimulates melanin production.

- Strengthens the skin.

- Cleanses dead skin cells and helps in the rapid regeneration of new cells.

- Softens the skin and nourishes it deeply.

Ingredients

Psoraligo is prepared using traditional herbal ingredients which have a long history of use to treat a variety of skin infections. Some of the main ingredients are: Sophorae flavescntis radix, Stemonae radix, Bomeolum syntheticnm, belvedere fruit, unicorn, cortex dictamni.
Usage
- Wash the affected area and apply the right amount of cream 2 to 3 times a day.
- To prevent recurrence, apply it for 2 to 3 weeks even after the symptoms disappear.
- It is suitable for application for psoriasis, dermatitis, vitiligo, eczema, acne or itchy skin.
Patient advice
Patients should avoid all kinds of alcohol, seafood and spicy foods.

Psoraligo - Krem Bimor për Psoriasis, Ekzema, Vitiligo, Dermatitis, Aknet dhe Kruajtjen e Lëkurës


- Ndihmon në kurimin e Vitiligos, Psoriasis, Ekzemes dhe gjendje të tjera të lëkurës.

- Kuron kategoritë mikrobale të lëkurës: Candida Albicans, Staphylococus aureus, Escherichia coli, etj.

- Rinovon lëkurën e dëmtuar.

- Ofron rezultate me veprim të shpejtë.

- Njehson pigmentin e lëkurës dhe i jep shkëlqim asaj.

- Stimulon prodhimin e melaninës.

- Forcon lëkurën.

- Pastron qelizat e vdekura të lëkurës dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të qelizave të reja.

- Zbut lëkurën dhe e ushqen atë në thellësi.

Përmbajtja

Psoraligo është përgatitur duke përdorur përbërës tradicionalë të bimëve të cilat kanë një histori të gjatë të përdorimit për të trajtuar shumëllojshmërinë e infeksioneve të lëkurës. Disa përbërës kryesorë janë: Sophorae flavescntis radix, Stemonae radix, Bomeolum syntheticnm, belvedere fruit, unicorn, cortex dictamni.
Përdorimi
- Lani zonën e prekur dhe aplikoni sasinë e duhur të kremit 2 deri në 3 herë në ditë.
- Për të parandaluar rishfaqjen aplikojeni 2 deri në 3 javë edhe pas zhdukjes së simptomave.
- Është i përshtatshëm për t'u aplikuar për psoriasis, dermatit, vitiligo, ekzemë, puçrra fytyre ose kruajtje të lëkurës.
Këshilla për pacientin
Pacientët duhet të mënjanojnë të gjitha llojet e alkolit, ushqimet e detit dhe ushqimet pikante.
Save this product for later