ProbioHerb - Vachellia

SKU 04057
€125
In stock
1
Product Details

ProbioHerb – Vachellia


- ProbioHerb është një formulë unike për florën e shëndetëshme të zorrëve, shëndetin gastrointestinal dhe imunitetin.

- ProbioHerb ka efekte Prebiotike dhe Probiotike të pazëvendësueshme dhe përbërës krejtësisht bimor.

- Vepron në eliminimin natyral dhe të shëndetshëm të Helikobakter Pylori dhe të baktereve të këqia (patogjenike) Gram-Negative dhe Gram-Positive, si Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus Aureus, Streptococcus, E-Coli (Escherichia coli), Bacillus Cereus, etj.

- Lufton inflamacionet e shkaktuara nga bakteret patogjenike, dhe pastron organizmin nga toksinat.

- Ndihmon në trajtimin e Sindromës së Zorrës që pikon.

- Trajton keqabsorbimin e lëndëve ushqyese.

- Stimulon aparatin e tretjes dhe lufton alergjitë ushqimore.

- Largon thartirën e stomakut dhe refluxin e tij.

- Largon përzierjen dhe të vjellat.

- Trajton mosfunksionimin hormonal.

- Largon erën e keqe të gojës.

- Ndihmon në trajtimin e shqetësimeve nervore.

- Trajton fryerjen e barkut, dhe largon gazrat.

- Normalizon jashtëqitjen duke trajtuar diarrenë dhe kapsllëkun.

- Lehtëson dhimbjet abdominale.

Shënim!

- "ProbioHerb" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra kryesisht shkretinore.

- "ProbioHerb " është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

- Rekomandohet të merret përkrah Total Immunity.


ProbioHerb - Vachellia
- ProbioHerb is a unique formula for healthy intestinal flora, gastrointestinal health and immunity.
- ProbioHerb has irreplaceable Prebiotic and Probiotic effects and completely herbal ingredients.
- Acts on the natural and healthy elimination of Helicobacter pylori and bad (pathogenic) Gram-Negative and Gram-Positive bacteria, such as Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus Aureus, Streptococcus, E-Coli (Escherichia coli), Bacillus etc.
- Fights inflammation caused by pathogenic bacteria, and cleanses the body of toxins.
- Helps treat Leaky Bowel Syndrome.
- Treats nutrient malabsorption.
- Stimulates the digestive system and fights food allergies.
- Removes stomach acid and its reflux.
- Removes nausea and vomiting.
- Treats hormonal dysfunction.
- Removes bad breath.
- Helps treat nervous disorders.
- Treats bloating, and removes gas.
- Normalizes bowel movements by treating diarrhea and constipation.
- Relieves abdominal pain.
Note!
- "ProbioHerb" and all our products are not fabricated or commercial, as are usually "Natural" and cheap products, but our products are specially prepared directly from wild plants mainly desert.
- "ProbioHerb" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

- It is recommended to support Total Immunity.

Save this product for later