Pancreatic Cancer

The Herbal treatment for Pancreatic Cancer consists of four herbal remedies (Solenostema, Gymnemic, Chrozophora, Pro-Immune Herbs) specially designed and manufactured for patients with various types of pancreatic cancer, whether primary or advanced, including: Exocrine pancreatic cancers: Adenocarcinomas, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinomas, squamous cell carcinomas, signet ring cell carcinomas, undifferentiated carcinomas, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etc.

Kura bimore për kanceret e Pankreasit përbëhet nga katër ilaçe bimore (Solenostema, Gymnemic, Chrozophora, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit, qofshin fillestare apo të avancuar, duke përfshirë: Exocrine pancreatic cancers: Adenocarcinomas, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinomas, squamous cell carcinomas, signet ring cell carcinomas, undifferentiated carcinomas, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etj.