Anti-Candida

SKU 21098
€135
In stock
1
Product Details

Anti-Candida - Healthy Yeast & Fungal Balance


- Helps cure Candida and the complications caused by the Candida Albicans bacterium.

- Cures gastrointestinal problems such as flatulence, gas, abdominal cramps, diarrhea and constipation.

- Cures recurrent fungal infections in the thighs or other areas of the body.

- Helps with severe mood swings and emotional states.

- Stimulates the central nervous system.

- It treats the weakness of blood circulation in the brain, strengthens the blood circulation in the brain.

- Treats eye or ear irritation caused by Candida.

- Removes nausea and dizziness.

- Improves digestive function in general.

Note!

- "Anti-Candida" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but our products are tailor-made for each patient or client by specialist herbalists and with experience, for the purpose of a radical and safe cure of the disease.

- "Anti-Candida" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- Recommended to take alongside Total Immunity.

Ingredients: Wild Arabic desert raw extract herbs.


Anti-Candida - Healthy Yeast & Fungal Balance


- Ndihmon në kurimin e Candida-s dhe komplikacioneve të shkaktuara nga bakteri Candida Albicans.

- Kuron problemet gastrointestinale si fryrja, gazrat, dhimbjet e barkut, diarrea dhe kapsllëku.

- Kuron infeksionet e përsëritura fungale në rrëzët e kofshëve apo në zona të tjera të trupit.

- Ndihmon në lidhje me lëkundjet e rënda të humorit dhe gjëndjes emocionale.

- Stimulon sistemin nervor qëndror.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru.

- Trajton acarimet e syve apo të veshëve të shkaktuara nga Candida.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Përmirëson funksionin e tretjes në përgjithësi.

Shënim!

- "Anti-Candida" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- "Anti-Candida" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.

Save this product for later