Myrrha Candida - Comphora

SKU 21098
€125
In stock
1
Product Details

Myrrha Candida - Comphora


- Ndihmon në kurimin e Candida-s dhe komplikacioneve të shkaktuara nga bakteri Candida Albicans.

- Kuron problemet gastrointestinale si fryrja, gazrat, dhimbjet e barkut, diarrea dhe kapsllëku.

- Kuron infeksionet e përsëritura fungale në rrëzët e kofshëve apo në zona të tjera të trupit.

- Ndihmon në lidhje me lëkundjet e rënda të humorit dhe gjëndjes emocionale.

- Stimulon sistemin nervor qëndror.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru.

- Trajton acarimet e syve apo të veshëve të shkaktuara nga Candida.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Përmirëson funksionin e tretjes në përgjithësi.

Shënim!

- "Myrrha-Candida" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme nga bimet e egra shkretinore.

- "Myrrha-Candida" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.


Myrrha Candida - Comphora
- Helps cure Candida and complications caused by the Candida Albicans bacterium.
- Cures gastrointestinal problems such as bloating, gas, abdominal pain, diarrhea and constipation.
- Cures recurrent fungal infections at the base of the thighs or other areas of the body.
- Helps with severe mood swings and emotional state.
- Stimulates the central nervous system.
- Treats poor blood circulation to the brain, strengthens blood circulation to the brain.
- Treats eye or ear irritations caused by Candida.
- Removes nausea and dizziness.
- Improves digestive function in general.
Note!
- "Myrrha-Candida" and all our products are not fabricated or commercial, as are usually "Natural" and cheap products, but our products are specially prepared from wild desert plants.
- "Myrrha-Candida" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- It is recommended to take Total Immunity with you.

Save this product for later