Multiple Myeloma

The herbal treatment for Multiple Myeloma consists of four herbal remedies (Aervajan, Alhagicor, Blephariscil, Pro-Immune Herbs)specially studied and produced for patients with various types of Multiple Myeloma, early or advanced with metastases, including: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.

Kura bimore për Multiple Myeloma përbëhet nga katër ilaçe bimore (Aervajan, Alhagicor, Blephariscil, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Multiple Myeloma, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Light Chain Myeloma, Non-secretory Myeloma, Solitary Plasmacytoma, Extramedullary Plasmacytoma, Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), Smoldering Multiple Myeloma (SMM), Immunoglobulin D (IgD) Myeloma, Immunoglobulin E (IgE) Myeloma.