Lymphoma

Desert Herbs Cures for Lymphomas


Desert herbs formulas studied and produced specially for patients with different types of Lymphomas, whether primary or advanced, including:

  • Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Mediastinal large B-cell lymphoma (PMBCL), Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma, Waldenstrom macroglobulinemia;
  • Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma;
  • Hodgkin’s lymphoma.

Kura me Bimë të Shkretëtirës për Limfomat - Tumoret Limfatike


Formula me bimë shkretinore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë:

  • Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Mediastinal large B-cell lymphoma (PMBCL), Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma, Waldenstrom macroglobulinemia;
  • Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma;
  • Hodgkin’s lymphoma.