Lymphoma

The herbal treatment for Lymphoma consists of four herbal remedies (C. Spinosa, Andrographis, Phanera, Pro-Immune Herbs) specially designed and manufactured for patients with different types of this cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma, Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, Malt lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; and Hodgkin’s lymphoma.

Kura bimore për Limfomën përbëhet nga katër ilaçe bimore (C. Spinosa, Andrographis, Phanera, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të këtij kanceri, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma, Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, Malt lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; and Hodgkin’s lymphoma.