Respiratory

Respiratory Diseases


Products from desert plants specially produced for patients with various diseases and problems in the respiratory system, including: Asthma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma , Covid-19 and post-COVID-19 syndrome, (Fatigue, Shortness of breath or difficulty breathing, Cough, Joint pain, Chest pain, Memory, concentration or sleep problems, Muscle pain or headache, Fast or pounding heartbeat (Coronagreen is needed along this pack), Loss of smell or taste, Depression or anxiety (Ardavana is needed along this pack), Fever, Dizziness when you stand, Worsened symptoms after physical or mental activities), etc.


Sëmundjet e Sistemit të Frymëmarrjes


Produkte nga bimët e shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për pacientët me sëmundje dhe probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes, duke përfshirë: Astma, Alergjitë, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Covid-19 dhe dhe sindromën apo efektet afatgjata post-COVID-19 (Lodhja, Gulçim ose vështirësi në frymëmarrje, Kolla, Dhimbje kyçesh, Dhimbje gjoksi, Probleme me kujtesën, përqendrimin ose gjumin, Dhimbje muskulore ose dhimbje koke, Rrahje të shpejta ose të rrahura të zemrës (Coronagreen duhet te merret perkrah kesaj pakete per problemet e zemres), Humbja e nuhatjes ose shijes, Depresioni ose ankthi (Ardavana duhet te merret perkrah kesaj pakete), Ethe, Marramendje kur qëndroni në këmbë, Simptoma të përkeqësuara pas aktiviteteve fizike ose mendore), etj.