Longeury Herbal - Longifolia

SKU 001999
€125
In stock
1
Product Details

Longeury Herbal - Longifolia


- Rrit energjinë trupore dhe seksuale.

- Shumë efektiv për rastet me impotencë dhe pamjaftueshmëri të erekcionit.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjes Peyronie dhe të gjitha simptomave të saj.

- Ndihmon për trajtimin e ejakulimit të parakohshëm.

- Ndihmon në ndërtimin e shpejtë të muskujve, veçanërisht te ata që stërviten.

- Trajton varicocelet në testikuj.

- Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lufton infeksionet.

- Përmirëson shëndetin seksual dhe rrit testosteronin.

- Lufton Infertilitetin (përkrah ilaçeve të tjera bimore për trajtimin e inferlitetit).

- Qetëson dhimbjet e stomakut.

- Pastron mëlçinë nga helmet dhe toksinat.

- Lufton parazitët e zorrëve, dizenterinë dhe diarrrenë.

- Ul rrezikun e sulmit në zemër.

- Izolon aktivitetin e qelizave kancerore.

- Ka efekte antiplakje.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten në mënyrë të posaçme nga bimet e egra.

› Longeury Herbal është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% organik, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

› Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.


Longeury Herbal - Longifolia
- Increases bodily and sexual energy.
- Very effective for cases of impotence and erectile insufficiency.
- Helps cure Peyronie's disease and all its symptoms.
- Helps to treat premature ejaculation.
- Helps build muscle fast, especially in those who train.
- Treats varicocele in the testicles.
- Improves blood circulation and fights infections.
- Improves sexual health and increases testosterone.
- Fights Infertility (along with other herbal medicines to treat infertility).
- Soothes stomach aches.
- Cleanses the liver of poisons and toxins.
- Fights intestinal parasites, dysentery and diarrhea.
- Reduces the risk of heart attack.
- Isolates the activity of cancer cells.
- Has anti-aging effects.
Note!
› Our products are not fabricated or commercial, as is usually the case with Dietary Supplements, but our products are specially prepared from wild plants.
› Longeury Herbal is 100% original, safe for everyone and has no side effects.
› 100% organic, without chemical preservatives, without artificial colors and without chemical additives.

› The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
Save this product for later