Liver

Bimet e Egra Shkretinore per Melcine


Trajtimi Natyral Profesional për trajtimin e Hepatitit B dhe Hepatitit C, si dhe per Cirrozen Hepatike, përbëhet nga bime krejtesisht te egra, shkretinore, të sigurta dhe pa efekte anesore, te studiuara ne menyre shkencore dhe qe kane dhene rezultate te shkelqyera ne qindra njerez nga vende te ndryshme te botes.

Trajtimi ndiqet për një periudhë kohore mesatare 6-12 muaj, me qëllim të asgjësimit të bërthamës së virusit me arritjen e rezultatit HBV DNA NEGATIVE, dhe HCV RNA NEGATIVE; kurse për arritjen e rezultatit HbsAg Negative, mund të duhet një kohë pak më e gjatë.

Suksesi total i trajtimit brenda afateve te parashikuara eshte mbi 90%, dhe te gjithe pa perjashtim perfitojne nga trajtimi dhe mund te thuhet se dalin nga rreziku i semundjes (cirroza, fibroza apo kanceri i melcise) me mbi 99%, nese e ndjekin trajtimin ne rregull se paku per 6-8 muaj, me vullnetin e Zotit Fuqiplote.

Perkrah bimeve shkretinore, pacientet do te ndjekin gjithashtu udhëzimet tona në lidhje me dietën ushqimore dhe stilin e jetesës.